WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 群星 - 经典101(新艺宝25周年+正东15周年庆典)6CD 2010 APE整轨

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2017-12-5 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
back.jpg cover.jpg
0 h% V$ U8 G! T( I9 v! s# z inside.jpg
; X/ ?8 d. B2 N( D" d. \# Q. U3 P5 t, j
' B$ D  [$ {) |# [7 \
专辑名称:新艺宝25周年+正东15周年经典101
: A2 R' V, f! M6 U$ \* A专辑艺人:群星
0 ]' j! s3 C) g唱片公司:环球唱片/ u7 v; o2 t8 [8 O, l* W
唱片编码:8899465) e$ n2 `7 Q* c( q. ^
发行时间:2010年10月29日
& c8 @  C8 `9 W  g专 辑 数:6CD
- N; d+ B; V& M6 U; Q0 l4 }! P资源品质:APE/整轨. _3 f! c6 q7 X# D* v

5 K8 ~" D/ b5 ]' X. b# {9 k' A0 Q; G专辑简介:
- U; C, r( ]% M% z! K2 j
: N& `# ^( k$ Y' l( F- h【新艺宝 25周年 + 正东 15周年经典101】两套品牌周年经典101-6CD" P! k/ ]) M5 F: m
超过130位不败巨星5 h( F, y) a2 n
精选101首经典金曲
9 W' i; N( g$ q3 [洗尽铅华听天籁 爱琴海九年珍藏 岁月在流逝,落叶在飘零, 那些沉淀多年的歌声,仿佛唱了许多年, 但风情依旧,散发着诱人的芬芳,令人难于忘怀。 听那些经典的歌曲, 品品那些琅琅上口的歌曲, 不变的旋律,感受一下过去的情怀, 也许往事依稀,也许感慨涌上心头……9 d. Y. s+ D4 O9 s

6 G0 o, |# q( J- S专辑曲目:
5 `1 {8 Q, E% l
# J6 E& `4 ]2 B; s, m, G) ZDISC 1
1 I3 N4 v1 Q$ M' v( @8 \) d2 p0 A+ b' r# [3 C7 W
01. 最紧要好玩 -许冠杰9 h% _  L2 X" ^6 r2 G
02. 再不易忘记 - 开心少女组
# [" c8 U% z) P9 F% q7 |; y3 u' U03. 劲舞 Dancing Queen - 麦洁文9 r) W( g9 \' B' ^
04. 迷途 - 太极
6 G: S, i7 j# o5 q; d* m; X05. Celia - 太极) ^8 p) p2 ?( n
06. 无心睡眠 - 张国荣
( g- d2 S- ?+ k* B1 [. l' }07. 倩女幽魂 - 张国荣
. G! W/ L. A) L9 m08. 沉默是金 - 张国荣/ 许冠杰
1 B# u! k5 R4 ^09. 有缘的话 - 王靖雯 独白:陈小宝! X! r9 D; O6 u# X* F5 L4 l/ l7 _
10. 留给最爱的说话 - 张丽瑾 独白:郑丹瑞7 Z3 l9 b( W8 X$ Z& ]
11. 只因喜欢你 - 周美茵/ 林海峰3 r* A7 s1 w+ y* X" R
12. 兜风心情 - 柏安妮/ 张国荣5 V% U8 G- s# T) [# B
13. 岁月无声 - 麦洁文
$ q, C6 v& a1 t9 f  [; s14. 忧伤都市 - 浮世绘8 e; Q1 X$ [, ]8 z1 N; {8 P1 e2 V
15. 月满繁星夜 - 浮世绘' k( w5 M7 z0 S9 X: Z
16. 真的爱妳 - Beyond
. V7 I5 e' R/ u* G; N! t: Z17. 飞砂风中转 - 周润发9 J# P2 t* k- W% s1 e

. t, R1 E9 n- M8 }1 G' B6 }DISC 2
- z8 M9 {4 [' Q) {6 |5 F7 G) D7 [' n* Y
01. 阿郎恋曲 -许冠杰5 P* U' M4 \  y9 V
02. 也许不易 - 李健达
5 w' j. ?4 y3 Q; Y0 ~4 i03. 黄昏恋人 - 黄翊
; X" B5 ]! {2 F04. 唱不完的歌 - 刘汉乐/ 方季惟 / 黄翊 / BEYOND / 王靖雯
7 l# Z. a/ c) Q' [8 ?; n" Q% X05. 沧海一声笑 - 许冠杰. n2 I6 a+ X/ X& ?* l. ~: u
06. 灰色轨迹 - Beyond
( E3 o; i8 N1 K07. Amani - Beyond, F0 F/ S' I9 w5 P8 Z% b
08. 一冷一热 - 甄楚倩9 O; S  E3 x3 ]3 r6 u  E( X
09. 执迷不悔(国) - 王靖雯! ], @" Y5 Y# H7 Y# F( W0 x/ n% R& M
10. 广播道fans杀人事件 - 软硬天师  K& b9 D  ?; E- ?, q3 [, A, |
11. 请勿客气 - 软硬天师/王菲
8 y7 {9 F! S0 v. A, U( x' X12. 爱式 - 软硬天师/黄耀明; C" ^* B, I0 j
13. 容易受伤的女人 - 王靖雯, P& l* O4 P! N  g+ ^
14. 假使有日能忘记 - 苏永康
+ t) D3 g9 }/ \15. 男人不该让女人流泪 - 苏永康- v6 z- h2 y; o# N% {, I6 e
16. 春光乍洩 - 黄耀明
3 n% T2 p( ]* s  G. l; j6 |/ v17. 万福马利亚 - 黄耀明/关淑怡
$ Q5 W# s, H& c5 [
* f* Q$ e- }! A* W( k, B1 B0 p* `DISC 3: o: F) k# b( N6 Z6 H: h5 m: o/ o
) d1 K! N4 l2 d$ f
01. 打开天空 - 陈晓东/ 邱颖欣/ 陈建颖/ 陈慧琳
% x/ H: J7 ~- {" _8 E; c) |) S: w02. 一切很美只因有你 - 陈慧琳
! D! p/ s2 _  z( z0 u# H1 W  @2 ?03. 第一次我想醉 - 容祖儿
' `2 c* t- H; `% A$ u$ O  Z. X04. 真情细说 - 李乐诗# [4 [$ ]8 C* a' i
05. 难道你都记不起 - 古巨基/ 陈慧琳% }6 c: a5 ]# |( t/ y, w
06. 风花雪 - 陈慧琳
$ \' o  h7 V, W+ ^5 |5 E$ _07. 纪念日 - 陈慧琳/ Dry: g1 ]. V4 g9 F& P) [" ^9 U
08. 一首合唱的歌 - NC Girls
3 G; N  L5 Q: I  B1 ^09. 的士够格 - 林海峰5 v8 Q6 b/ T% j. m
10. 我的天我的歌 - 许志安8 F0 i  O( N9 e- Q! n8 H# V$ c3 s3 U
11. 约定 - 王菲" X: H8 V5 b" Y" W. y4 C. A
12. 放弃世界 - 雷颂德* I: O  j: x7 F& T3 W
13. 一千种快乐 - 许志安/黄耀明/苏永康/邓建明/DRY/陈慧琳/李乐诗/胡蓓蔚1 \) p$ Y6 Q# Q1 o
14. 等了又等 (国) - 陈洁仪
% w* r# |4 i7 _3 V: S/ D* Z15. 玩味 - 陈慧娴! M0 N0 \: ^! b% n4 z
16. 距离 - 陈慧娴
9 _$ e3 \- ?0 D) Y17. 二人行一日后 - 许志安! s9 o% N$ H5 D; L9 ]: c
18. 爱妳 - 许志安
/ W2 s- z0 X2 I* M
7 P# |, ^5 V  m7 L) D0 BDISC 4" q5 u8 A- V$ p9 R. X  k& Z' D4 X
: o! i! i$ U& B0 M2 k7 R5 }, Y
01. 甲乙丙丁 -张学友/郑中基/许志安) ]& ~$ [' w" o2 F/ ]( ?' s* V
02. 越吻越伤心 - 苏永康8 _( Y& M, V$ v) R# @6 O- j" ~' D
03. 来夜方长 - 陈洁仪/苏永康2 @. i) |' p8 q% R
04. 好时代 - 林海峰
9 J7 Z5 z! e0 c3 ?05. 你不识爱我 - 吴奇隆5 A: \9 C/ @6 A, W* g
06. 都是你的错 - 陈慧琳/郑中基
1 p$ |7 |6 J$ D9 U/ x* ?07. 教我如何不爱他 - 许志安/叶德娴7 @2 y$ a+ y# T+ B1 w6 i
08. 对你太在乎 - 苏永康/陈慧琳
6 w7 D" @, x; F( z# [  O3 I* V09. 真心真意 - 吴国敬/许志安
3 G; n$ \+ J+ W" L8 x1 G& C10. 其实我深深爱着你(三个男人一个虚) - 吴国敬/邓建明/唐奕聪$ W5 K2 z' l# a! Y; h. c3 D1 P, s
11. 点够喉 - On-Line
4 H+ D  E7 a4 W& p. G6 p12. 祝君好 - 张智霖
% M3 Z  ^& G* d3 p3 n4 F13. 花花宇宙 - 陈慧琳
! W! X- U; p. \$ [6 A9 \6 P14. 自己发电 - 许志安/苦荣/ 小苦妹/苦佬/陈慧琳/ h/ F4 {' r7 j% d% O+ b' I( V
15. 将生活留给自己 - 苏永康/ 李彩桦/ 许志安/陈慧珊/雷颂德: q# J8 W) U; p
16. 好狗 - 林海峰/黄贯中
0 Z  _5 D/ p6 @* D
3 `  Y+ H4 u0 R& p0 l) CDISC 5
" q+ w# Y) I; \1 ~* D0 f( z. p* D" `- b. ]
01. 姊妹 - 杨千嬅! d" K: Y; o5 A  H, E* n" |
02. 最爱演唱会 - 陈慧琳9 u$ X- z8 B9 d
03. 烂泥 - 许志安
* k/ E& J8 t; P6 l8 c, D+ q04. 爱不出口 - 林保怡4 \# `7 M! R( S: G+ t* p" P
05. 不知不觉 - 林保怡/陈洁仪; y! Y4 ]' G4 s. x/ P
06. 就是这么爱你 - 方力申
- n  ?/ F2 C! n) y! H  f6 L07. 意犹未尽 - 李彩桦/苏永康
2 D3 P1 V1 ?! p; X, R; L2 Z* O& F08. 苦口良药 - 陈慧珊/许志安
( j$ i# u6 z+ ^09. 可惜我是水瓶座 - 杨千嬅
4 j7 m: e2 _3 D3 f% B10. 小飞侠 - 杨千嬅/蔡德才
, ^2 G" R6 G+ I& {# t. M11. 记得忘记 - 林峯
+ c! \3 d6 }; ]3 e2 t. |2 q, T12. 芳华绝代 - 梅豔芳/张国荣; j: g, f" p4 U% d( O/ |' f  E
13. 相爱很难 - 梅豔芳/张学友
1 l3 s8 Y  A7 n$ {$ ?7 s14. 心寒 - 郑中基/邓健泓, I9 X+ `% s  A& A8 ?* h( x# d
15. 一周年 - 方力申
% \- Z! O/ T; E# ~- g5 z16. 讨你厌 - 戴辛尉- L4 r, G5 k& C1 I5 }" N- B% w
17. I Believe - 叶文辉6 O- D% K1 q: {- v7 E

8 S: v, R% {: U" j7 O1 d1 `* cDISC 6- c: \$ t+ B" P6 D, N
0 U, \& T9 y0 q9 l% F1 X
01. 长空 - Beyond8 V' u3 R0 B/ d7 P9 m7 |' ?
02. 美中不足 - 许志安/叶德娴
( s3 Z7 t% c4 C0 ~9 [7 z03. 思觉失调 - 刘浩龙
, L' A4 x: x9 Y5 K- J- g# F04. 夕阳无限好 - 陈奕迅
/ P4 F, ~0 I6 ^( l0 @05. 天下太平 - 陈奕迅/张学友6 i5 f, [) ]) s0 V
06. 再见亦是恋人 - 孙耀威/车婉婉
! g4 S9 X7 l8 F- Y5 _07. 斗苦 - 许志安/邓健泓4 o/ B% g# r8 ]+ _( m1 z! L
08. 劫数难逃 - 陈小春- c. ]: V9 H: u, S" t
09. 沧海遗珠 - 刘浩龙/谢安琪
9 o0 `0 q& g# n/ l, P; s10. 沙尘滚滚 - 陈小春/ 陈慧琳合唱, t' Q% S% Y* ~. U' e- ~
11. 思前恋后 - 孙耀威7 ^; U; ~! a2 z- }: @
12. 你当我什么 (Reprise Version) - 关楚耀# U8 Q" }. q3 a4 v
13. 囍帖街 - 谢安琪
9 Y0 X- P  K; l# Q14. 想太多 - Mr: N3 c9 G5 e! g# k2 P/ Q" v
15. 大开色界 - 刘美君 Featuring 林海峰
1 k! E9 [4 I* n) l7 p16. 面包生命 - Swing
# G% Y7 i6 ^. [3 \% [/ `
" q' `$ \# b" p: }  e# H* P
3 @  V# H6 ^, M& g' ^& o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 g0 x: G  }2 Y6 w9 Y

2 Y7 d6 Y- ?: a' t
( c' Z4 M# w; _  G) K& o
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2017-12-6 01:40:03 | 显示全部楼层
看看分享一下- P4 b  t  D; f' o# t4 N' s' k
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2017-12-6 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下啊3 M( l' B1 [6 N" X7 ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

2

主题

16

帖子

171

积分

1.3T

Rank: 2

积分
171
发表于 2017-12-7 14:01:31 | 显示全部楼层
看看分享一下& H) g  @. u% G$ `/ q
回复 支持 反对

使用道具 举报

00128

VV5

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

19

帖子

230

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
230
发表于 2017-12-10 01:06:57 | 显示全部楼层
下载地址?
( o. Z0 ^& a  M6 h. Y8 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

5

帖子

38

积分

1.0T

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-12-12 22:30:07 | 显示全部楼层
?????, d+ @. T  e- ]3 T4 V4 T: K
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

6

主题

29

帖子

202

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2017-12-13 22:31:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
) ]* U; v7 N& p/ t7 t/ c8 p
回复 支持 反对

使用道具 举报

00333

VV5

参加活动:0

组织活动:0

8

主题

103

帖子

508

积分

2.0T

Rank: 4

积分
508
发表于 2017-12-18 19:58:01 | 显示全部楼层
喜欢,看看能不能下载
. K! y! C+ S$ a
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

4

帖子

25

积分

1.0T

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2017-12-20 08:07:13 | 显示全部楼层
下载地址在哪里
! R! F8 t) J$ k. W8 ~9 j7 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-12-22 21:17:22 | 显示全部楼层
听一听,支持,支持6 H  X; @% K1 E( b4 T+ [* G! F
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则