WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 群星 - 经典101(新艺宝25周年+正东15周年庆典)6CD 2010 APE整轨

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2017-12-5 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
back.jpg cover.jpg $ `/ e4 k; v  x5 Q5 p, k
inside.jpg 1 w2 f* f, K/ ~, w
2 h) ^& I1 R2 N# W2 V
: j1 G) L) o6 P
专辑名称:新艺宝25周年+正东15周年经典101
+ P( b: U8 C/ X9 u专辑艺人:群星
( \7 l0 Q, J( l唱片公司:环球唱片
+ i1 [6 S' ~0 k. q唱片编码:8899465
! ^' I- i" ^! S( w发行时间:2010年10月29日- Z& \3 V9 f5 e9 S) ^
专 辑 数:6CD
0 m0 L- h$ k5 F: B# t# n- j) a8 ~资源品质:APE/整轨7 `# \' {. h* T( N  B
4 T8 B- M* F$ r$ g
专辑简介:
& N, y" n- f, {; D6 _7 p; t0 [! G" h  i! ~" P# B
【新艺宝 25周年 + 正东 15周年经典101】两套品牌周年经典101-6CD
$ I$ O% C( x4 A2 a( j超过130位不败巨星
. w' K2 \, h: f3 X4 y8 }精选101首经典金曲
3 P5 Y4 y, s! G* B7 U洗尽铅华听天籁 爱琴海九年珍藏 岁月在流逝,落叶在飘零, 那些沉淀多年的歌声,仿佛唱了许多年, 但风情依旧,散发着诱人的芬芳,令人难于忘怀。 听那些经典的歌曲, 品品那些琅琅上口的歌曲, 不变的旋律,感受一下过去的情怀, 也许往事依稀,也许感慨涌上心头……0 a9 m$ A/ x3 T$ `" K
. A1 ~2 @0 ^9 L6 c: v* e  I
专辑曲目:$ j; \) v/ G2 g7 j2 X" O) x' B

$ k/ r) W' P- a2 lDISC 1# \1 T1 J3 W. t4 A- A; J
- t0 I, A/ D* p4 U8 ^
01. 最紧要好玩 -许冠杰
0 q' F& t, V% B) V02. 再不易忘记 - 开心少女组/ L* J# U/ u* H# ?' S0 B- l/ Z
03. 劲舞 Dancing Queen - 麦洁文
, q/ _5 {5 D. D8 X2 G" f! n, D# ?5 Z04. 迷途 - 太极
. ?  S8 c+ E+ b0 Z' S7 M3 u05. Celia - 太极4 e) V  v# A* @0 j' o' B
06. 无心睡眠 - 张国荣' J0 V8 F( m7 D6 [# R
07. 倩女幽魂 - 张国荣) O& z9 j' h! J
08. 沉默是金 - 张国荣/ 许冠杰
+ F, N" n+ l# Q09. 有缘的话 - 王靖雯 独白:陈小宝$ M6 @; j9 v$ E" F
10. 留给最爱的说话 - 张丽瑾 独白:郑丹瑞7 }' d: F3 P) a# M0 q
11. 只因喜欢你 - 周美茵/ 林海峰& S" i4 E/ p: Q. b+ |
12. 兜风心情 - 柏安妮/ 张国荣
8 E: H+ }+ h' U$ F( Y( r! i5 b13. 岁月无声 - 麦洁文3 b$ b6 N  [* f
14. 忧伤都市 - 浮世绘& m$ b+ P# s( A* f) {
15. 月满繁星夜 - 浮世绘
! {$ l: b' D' @" }. M16. 真的爱妳 - Beyond  E+ i4 d" _( x9 S& i' Z( y+ m
17. 飞砂风中转 - 周润发4 y  S* H' t7 D

  f$ h9 G+ S1 u6 X2 O0 ]- G( n" _! i2 SDISC 2
+ P! r; d- B; A5 M7 |( c0 R) |" z" ~# k; a$ c7 l; _
01. 阿郎恋曲 -许冠杰
! Y1 _: ], ^! [& V0 |! ^4 h7 C' L& @" t02. 也许不易 - 李健达1 L2 R+ ^! g' p+ Y
03. 黄昏恋人 - 黄翊
/ n6 Y- U1 E8 ~, g0 x04. 唱不完的歌 - 刘汉乐/ 方季惟 / 黄翊 / BEYOND / 王靖雯& w" ~. h5 a; k9 p, Y. T2 ^5 I" V! k
05. 沧海一声笑 - 许冠杰
0 [! t8 c. H5 M& z3 D8 f$ T2 l06. 灰色轨迹 - Beyond+ J& w. d- }6 d
07. Amani - Beyond1 B6 M6 v) a7 ~! e
08. 一冷一热 - 甄楚倩5 _% U0 N! X0 `+ L
09. 执迷不悔(国) - 王靖雯1 [9 O, k# |: C
10. 广播道fans杀人事件 - 软硬天师
9 G5 F  X2 R# Z7 ^1 v11. 请勿客气 - 软硬天师/王菲9 W$ }- N2 R+ r$ u/ u3 B  B
12. 爱式 - 软硬天师/黄耀明5 l8 f0 s) \2 ]' c7 y
13. 容易受伤的女人 - 王靖雯" q3 X- Q/ \' j, F' A# I' b
14. 假使有日能忘记 - 苏永康: L# D% M& k7 T6 u8 x7 y
15. 男人不该让女人流泪 - 苏永康
/ i  e) K! L6 W$ F5 \3 j16. 春光乍洩 - 黄耀明' q2 m; N; X% h) o
17. 万福马利亚 - 黄耀明/关淑怡
# B; t7 I+ k' z- A% L' |0 p8 j; s& R4 T
DISC 3
1 D9 v- h' A1 @1 u
, S  w0 q& m! O1 \$ ^01. 打开天空 - 陈晓东/ 邱颖欣/ 陈建颖/ 陈慧琳
1 S; t0 E& h2 K4 |. ~: [02. 一切很美只因有你 - 陈慧琳5 ^" t9 @7 o: g0 c7 E, O
03. 第一次我想醉 - 容祖儿
$ X. E# }" r* J# f5 m8 Y" H; u04. 真情细说 - 李乐诗
* e) S: w1 {! Q3 c" @' B05. 难道你都记不起 - 古巨基/ 陈慧琳0 T6 Q  z) T. M) c# N: U
06. 风花雪 - 陈慧琳% q% [9 K* _2 i. ?! o/ |2 {
07. 纪念日 - 陈慧琳/ Dry
- R& d0 P: P5 C. t+ M08. 一首合唱的歌 - NC Girls
* x% Q) z: i8 ?) S09. 的士够格 - 林海峰' K, k, ^9 a! A: A+ O3 Z
10. 我的天我的歌 - 许志安
* {* {  \! Z6 J; m11. 约定 - 王菲0 K5 N  B, ?# F- n$ j
12. 放弃世界 - 雷颂德0 Y7 ]/ `7 ]. t2 ~6 F7 \
13. 一千种快乐 - 许志安/黄耀明/苏永康/邓建明/DRY/陈慧琳/李乐诗/胡蓓蔚; w' T5 D: Q5 ]! T
14. 等了又等 (国) - 陈洁仪! ^$ s2 W% ?3 r; f  H" u
15. 玩味 - 陈慧娴
$ d6 [! O5 I; @3 `! t16. 距离 - 陈慧娴& a: B( z, N* P) {
17. 二人行一日后 - 许志安
% r* F5 L6 q# w18. 爱妳 - 许志安6 N( T1 i# c2 h! f% x
! O6 |( E& N7 P& j0 C& C1 A
DISC 41 q6 y( h. o$ ?

# X* h4 O# M: r, n2 Z( k01. 甲乙丙丁 -张学友/郑中基/许志安
4 E5 D# t# p3 S02. 越吻越伤心 - 苏永康
. |. O0 }+ o+ A  V) D03. 来夜方长 - 陈洁仪/苏永康; G9 \- r8 h! F6 J' J5 t
04. 好时代 - 林海峰6 f1 [' M) V7 g' t" l6 H4 ]
05. 你不识爱我 - 吴奇隆
# T( `2 d+ ~2 u& n; S06. 都是你的错 - 陈慧琳/郑中基
5 N+ F0 `, _5 ?07. 教我如何不爱他 - 许志安/叶德娴
$ y# Z" ^3 ^( K7 {) E08. 对你太在乎 - 苏永康/陈慧琳, b; H' A4 ^$ h  f! A( `) \
09. 真心真意 - 吴国敬/许志安
6 _7 O2 I4 x& ^1 {, z10. 其实我深深爱着你(三个男人一个虚) - 吴国敬/邓建明/唐奕聪/ l; H; P) ~# V4 Q
11. 点够喉 - On-Line! H$ [9 j( l: B
12. 祝君好 - 张智霖) U$ _; \9 g1 U' c
13. 花花宇宙 - 陈慧琳
- d. t# H2 r/ t; J14. 自己发电 - 许志安/苦荣/ 小苦妹/苦佬/陈慧琳0 }. G/ @$ p1 D, Y) j
15. 将生活留给自己 - 苏永康/ 李彩桦/ 许志安/陈慧珊/雷颂德; f# Z$ T8 y) Z$ p0 v# W+ I+ ?3 f
16. 好狗 - 林海峰/黄贯中
( O  Q, d/ Z5 c5 Y& D- I! h
; v% `% f$ b9 D' G/ n" V! A1 w: X+ LDISC 5
" Z& p, G. b! l# s: a& ^( }2 k, N0 n% T; S, C# c
01. 姊妹 - 杨千嬅
9 _$ t' w- n% V6 _4 f# ]. `02. 最爱演唱会 - 陈慧琳- p, J( E+ z6 P1 w
03. 烂泥 - 许志安# e" |7 v  q, D8 I% n( R# D. I! y
04. 爱不出口 - 林保怡
8 s  m9 A; v! Z( P- {+ ?2 Z05. 不知不觉 - 林保怡/陈洁仪* a* p9 S3 p9 E, w. G0 R, W
06. 就是这么爱你 - 方力申
9 }8 E5 f5 h6 U3 R2 R07. 意犹未尽 - 李彩桦/苏永康% P8 w" U7 c/ L6 a$ g$ d% t
08. 苦口良药 - 陈慧珊/许志安
: ~- e) p! Z2 y09. 可惜我是水瓶座 - 杨千嬅
) ~3 g" \% i& o+ ?) B10. 小飞侠 - 杨千嬅/蔡德才
. s' K! R! n* ~11. 记得忘记 - 林峯6 N7 I7 w8 i) S8 A9 K
12. 芳华绝代 - 梅豔芳/张国荣
. O- T' j" d3 O- W4 j' O13. 相爱很难 - 梅豔芳/张学友2 M/ R3 l' n. l, t7 w6 F
14. 心寒 - 郑中基/邓健泓( @! Z. A/ C, D) ~
15. 一周年 - 方力申
: m  y* R& z# D( O) o16. 讨你厌 - 戴辛尉7 p0 h% P+ `' g+ V. H1 L- j6 h, t9 s3 l
17. I Believe - 叶文辉6 q+ V. |6 f, \

  ^+ N3 a( F8 P% yDISC 6' J. X+ m2 L2 X0 M; F0 X) y

! {0 T9 I- k) ?7 e/ E* {01. 长空 - Beyond
$ w- q$ I) b- v$ b  z; |02. 美中不足 - 许志安/叶德娴6 Q6 q2 p' p- L9 I
03. 思觉失调 - 刘浩龙
- z) b$ L7 R; d8 Q5 s- w; x04. 夕阳无限好 - 陈奕迅6 p9 a0 B: r8 y: U1 i' @( @& P) h
05. 天下太平 - 陈奕迅/张学友
7 y2 H2 x. \9 F  m06. 再见亦是恋人 - 孙耀威/车婉婉% n9 Z' Z3 I9 }5 P% }) I
07. 斗苦 - 许志安/邓健泓+ `$ w1 M0 A1 M; s8 m- m0 O8 z
08. 劫数难逃 - 陈小春
5 e8 p: j( X( J1 a9 W09. 沧海遗珠 - 刘浩龙/谢安琪& G% ?: v# \- `4 ^: X
10. 沙尘滚滚 - 陈小春/ 陈慧琳合唱
( c% t. R" R  q" y( _' X. s11. 思前恋后 - 孙耀威
9 e  [8 w, }$ E1 d: t& m2 O+ H12. 你当我什么 (Reprise Version) - 关楚耀5 f0 L- V! Y5 O  R8 `7 n* l
13. 囍帖街 - 谢安琪0 m0 s* T) W# B# O8 D. X5 U
14. 想太多 - Mr
" P* j# ]; B1 ?; l4 ~( k1 D  V15. 大开色界 - 刘美君 Featuring 林海峰9 W# [* Z- p/ X2 @
16. 面包生命 - Swing. B$ a! u. k- x3 e$ j' w6 @, J
0 E0 d9 ?) A; m' a3 E+ c. h

+ y9 t+ u7 i" H4 u3 C- c& [/ i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

3 c( \0 Q7 U6 [: b9 l9 Z4 |8 K; y' n

2 O+ |# t$ A0 i! o! y, @0 O
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2017-12-6 01:40:03 | 显示全部楼层
看看分享一下9 D0 T3 ~9 I1 s
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2017-12-6 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下啊
) P- u# x: Z. k( H, o
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

2

主题

16

帖子

171

积分

1.3T

Rank: 2

积分
171
发表于 2017-12-7 14:01:31 | 显示全部楼层
看看分享一下6 w% f" s9 |# ^# Q, ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

00128

VV5

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

19

帖子

228

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2017-12-10 01:06:57 | 显示全部楼层
下载地址?! N0 A, ]1 ^: n/ c
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

5

帖子

38

积分

1.0T

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-12-12 22:30:07 | 显示全部楼层
?????
9 k2 n7 A( Q( Z
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

6

主题

29

帖子

202

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2017-12-13 22:31:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢$ A; z+ i: _1 _/ c# v% h% A/ L" U
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

00333

VV5

参加活动:0

组织活动:0

8

主题

103

帖子

508

积分

2.0T

Rank: 4

积分
508
发表于 2017-12-18 19:58:01 | 显示全部楼层
喜欢,看看能不能下载- c& ^$ a6 u" I
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

4

帖子

25

积分

1.0T

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2017-12-20 08:07:13 | 显示全部楼层
下载地址在哪里
6 s. l0 t- p- x( q6 u
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-12-22 21:17:22 | 显示全部楼层
听一听,支持,支持; A/ W( @0 D( C
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则