WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 群星 - 经典101(新艺宝25周年+正东15周年庆典)6CD 2010 APE整轨

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2017-12-5 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
back.jpg cover.jpg ) }# n5 k! v: i4 v
inside.jpg
/ m' }8 ~: W& w3 C
8 N) R: K/ Z+ ~7 j  x. Y$ _# J  E8 T5 T3 F* y. }
专辑名称:新艺宝25周年+正东15周年经典101
" X. k1 \& f+ V  M! z( r% i专辑艺人:群星# H6 D! M9 J# B; ]  Q9 M2 M6 Y0 t/ S& ]
唱片公司:环球唱片, ~5 N$ A' i! Q# s
唱片编码:8899465
- H% d9 V" r# |7 }% ]/ M% Y发行时间:2010年10月29日
, L+ \5 W8 i7 G专 辑 数:6CD
2 P9 F  N# B0 I4 [$ h* S3 M资源品质:APE/整轨
! u9 h; I% ~! @0 G; ], [# z6 U) v* {4 [
专辑简介:
& B3 l! Z% ~) b8 U
7 P8 J) b8 E" L! _( R! c8 G【新艺宝 25周年 + 正东 15周年经典101】两套品牌周年经典101-6CD# d4 `( |3 @" p4 C5 e, r6 e; e2 X
超过130位不败巨星
; h/ ^; n1 U) x0 {4 X精选101首经典金曲
) m* _9 O, q" \& z( J) g* R洗尽铅华听天籁 爱琴海九年珍藏 岁月在流逝,落叶在飘零, 那些沉淀多年的歌声,仿佛唱了许多年, 但风情依旧,散发着诱人的芬芳,令人难于忘怀。 听那些经典的歌曲, 品品那些琅琅上口的歌曲, 不变的旋律,感受一下过去的情怀, 也许往事依稀,也许感慨涌上心头……; Y! h! i9 n1 U7 V4 a" M+ W9 A
3 ^/ T  u  r9 V9 ?
专辑曲目:' j9 z! k6 ~- q7 {5 M6 c; A
( X5 p  j) t1 C, ]
DISC 1
. O) B% ~. O- y5 ?2 I( i/ b! c4 i( a2 u' R# \
01. 最紧要好玩 -许冠杰6 y3 p+ K: C7 v$ ~  X. ~* t7 g
02. 再不易忘记 - 开心少女组! M& ^8 i: h& X( ]5 C
03. 劲舞 Dancing Queen - 麦洁文
) w9 Y7 |) m2 o04. 迷途 - 太极" U4 L$ d# a3 P7 F* V
05. Celia - 太极
! j! ]$ |1 W1 d06. 无心睡眠 - 张国荣5 `, S6 @1 I- Z. e$ n+ j
07. 倩女幽魂 - 张国荣
5 q8 Y; C, n( B" N7 M08. 沉默是金 - 张国荣/ 许冠杰/ w; i; I5 u" z4 {. h
09. 有缘的话 - 王靖雯 独白:陈小宝5 M5 D, ~( e6 U5 b+ r
10. 留给最爱的说话 - 张丽瑾 独白:郑丹瑞
& S7 b' f4 `- F, I! _/ b( t11. 只因喜欢你 - 周美茵/ 林海峰4 Q2 M: s! ?5 o9 n; Z
12. 兜风心情 - 柏安妮/ 张国荣
; ]6 u: E* ~8 G' D' w' H1 \13. 岁月无声 - 麦洁文
0 M! [. R& z* Y0 e  E& c* w14. 忧伤都市 - 浮世绘
* [+ |: k2 R2 i  D, b6 p7 t& ?- k15. 月满繁星夜 - 浮世绘' T3 ~7 X* y$ X
16. 真的爱妳 - Beyond
6 f. Q  \8 n) ~% S( `( O* j. F17. 飞砂风中转 - 周润发
. B% h4 Q$ Q) p) C6 ]' k. \" K0 D# r3 A/ k" [
DISC 2
- N! U9 z5 E) U+ |5 M) K" a
1 g; ^3 k3 o: G# Y3 M' R' j01. 阿郎恋曲 -许冠杰% {+ Z% P; J+ ~% ]' O
02. 也许不易 - 李健达( K. @6 L8 ?- r( A
03. 黄昏恋人 - 黄翊
$ }! d' b6 E  B+ r  P6 Z04. 唱不完的歌 - 刘汉乐/ 方季惟 / 黄翊 / BEYOND / 王靖雯
: K3 e; D+ @. g4 ?, C05. 沧海一声笑 - 许冠杰1 l8 n; X. d7 R5 v" q! h" z
06. 灰色轨迹 - Beyond
8 V$ G0 A- I0 F07. Amani - Beyond' b+ R) t# c9 e9 L6 |5 L2 R% n
08. 一冷一热 - 甄楚倩7 c+ R- b7 F# P) c7 n" b
09. 执迷不悔(国) - 王靖雯
- ?$ N- h+ s4 \10. 广播道fans杀人事件 - 软硬天师+ y# G! y0 [" b+ ?
11. 请勿客气 - 软硬天师/王菲
# O4 \8 Q  C* @& y% h12. 爱式 - 软硬天师/黄耀明
# A+ P; ~3 C2 d; i13. 容易受伤的女人 - 王靖雯9 f  Q9 a) V: {! U
14. 假使有日能忘记 - 苏永康" u1 `' L  ?* V- S* U' r' b* w+ B
15. 男人不该让女人流泪 - 苏永康, k/ X( y3 f+ z$ n5 K; i/ e
16. 春光乍洩 - 黄耀明
: V0 L, w- F  j2 i/ o17. 万福马利亚 - 黄耀明/关淑怡! }6 J8 [' Q( d; a/ H" M# w
0 W% B5 T" _' S4 s7 F+ ?
DISC 3, D+ k  w$ d0 j+ t0 P) a& {& N

4 J" _0 D9 [4 @4 F01. 打开天空 - 陈晓东/ 邱颖欣/ 陈建颖/ 陈慧琳5 v( o& m& m1 m. n# t& _3 f9 P
02. 一切很美只因有你 - 陈慧琳+ ~- |$ g$ l+ T2 b, H5 a1 y# X  _
03. 第一次我想醉 - 容祖儿
* g, ?* X1 |" m04. 真情细说 - 李乐诗' o9 I; ^+ f6 i  f5 n
05. 难道你都记不起 - 古巨基/ 陈慧琳0 k% c4 H- O/ R, x7 k' }& d
06. 风花雪 - 陈慧琳
0 p' Z6 E: N7 Y07. 纪念日 - 陈慧琳/ Dry
. Q$ |+ o$ _/ ]0 F4 Q+ I08. 一首合唱的歌 - NC Girls
* T! F; G1 J: y& m# r3 z/ F* E09. 的士够格 - 林海峰
, o5 E. d" \& ^" w10. 我的天我的歌 - 许志安; Z% @6 B- f0 A- f
11. 约定 - 王菲
+ U6 {, f! F! K  v12. 放弃世界 - 雷颂德( b/ h" w/ f  x/ x, U) Z
13. 一千种快乐 - 许志安/黄耀明/苏永康/邓建明/DRY/陈慧琳/李乐诗/胡蓓蔚
3 _# ^8 H& q4 O- `; _+ H" w14. 等了又等 (国) - 陈洁仪
" {$ }" m; r' }* V, s15. 玩味 - 陈慧娴
: g# |; l' `/ G0 m5 \* I16. 距离 - 陈慧娴+ ]0 {/ j% b2 _5 c0 i
17. 二人行一日后 - 许志安
" ^: K7 H  G, y1 F0 U18. 爱妳 - 许志安/ k$ V7 m9 M* f* o

( T" v' k6 G+ Z" i5 w4 O1 pDISC 4# E5 P( g. s9 f' s/ `

& F$ \3 w9 T; i01. 甲乙丙丁 -张学友/郑中基/许志安
# }$ d, Z3 _! X1 g3 ^02. 越吻越伤心 - 苏永康" v9 ?% j0 E0 V* i6 P$ I- |, P
03. 来夜方长 - 陈洁仪/苏永康4 J. _- P6 E9 w3 ?% H# D
04. 好时代 - 林海峰
. I& M( Z( m3 _1 V05. 你不识爱我 - 吴奇隆
( q* W. u* q+ m06. 都是你的错 - 陈慧琳/郑中基4 K. ]' i0 ^( m2 P4 o
07. 教我如何不爱他 - 许志安/叶德娴+ F) ]( ?5 c% ~: e% K$ b% h( o9 x) Y
08. 对你太在乎 - 苏永康/陈慧琳; V6 y0 M) H( k5 z
09. 真心真意 - 吴国敬/许志安
- T3 |9 Q" H- @: a3 {/ M8 @10. 其实我深深爱着你(三个男人一个虚) - 吴国敬/邓建明/唐奕聪
- r. X, Z+ h2 f11. 点够喉 - On-Line5 I5 {0 N: B- T0 r
12. 祝君好 - 张智霖9 X1 O. q2 A& b
13. 花花宇宙 - 陈慧琳
. I: c5 \) f8 d! W14. 自己发电 - 许志安/苦荣/ 小苦妹/苦佬/陈慧琳) K$ [- `* Y, ~
15. 将生活留给自己 - 苏永康/ 李彩桦/ 许志安/陈慧珊/雷颂德
+ G2 N' t* ~% O$ ]6 _( a/ R! k16. 好狗 - 林海峰/黄贯中4 s7 |" ]) q; i8 y7 ?
* e5 J, D1 Z$ o7 Y$ M0 M+ m6 n
DISC 5
$ E! N; m( J) M) m, c& s% x5 ^( A
" n6 g6 s* W5 n0 X$ B01. 姊妹 - 杨千嬅" }6 r1 Y' U1 B1 O* ?) U4 g
02. 最爱演唱会 - 陈慧琳: m0 m' v! t( k/ ~- K3 m4 Y, a
03. 烂泥 - 许志安& F) E* t& V8 n1 \0 w; q6 @
04. 爱不出口 - 林保怡1 c( O2 d+ Y! F/ A- e) o) Q: ?
05. 不知不觉 - 林保怡/陈洁仪
  T  [8 T6 H- ~1 O7 A) }06. 就是这么爱你 - 方力申
. U. i& ?; W- X$ z4 |4 l07. 意犹未尽 - 李彩桦/苏永康
0 e/ u: u6 H0 d08. 苦口良药 - 陈慧珊/许志安# R* r  @/ O5 y  ]
09. 可惜我是水瓶座 - 杨千嬅6 L" n" G8 k0 B7 C
10. 小飞侠 - 杨千嬅/蔡德才( g9 h$ n& \: I2 g) @
11. 记得忘记 - 林峯
4 V; H- a0 P0 N) t12. 芳华绝代 - 梅豔芳/张国荣5 J' n. j' ]' z" F
13. 相爱很难 - 梅豔芳/张学友
" t. H. {" c  |0 J14. 心寒 - 郑中基/邓健泓" k/ q2 b9 D! y  r2 T) t6 F
15. 一周年 - 方力申
% x5 A+ Y& U1 H1 _16. 讨你厌 - 戴辛尉
* d0 z& X& h* L! V' r5 Z17. I Believe - 叶文辉, i9 ~! s7 X) J3 M' }: ]1 K

' q5 k& F- b5 KDISC 6
& N# V) N1 c( I9 D" w9 X6 t) n
: s2 L9 D: q# z- ~! ?0 e8 R01. 长空 - Beyond
! ]8 ?# B9 F3 L' u: k' h02. 美中不足 - 许志安/叶德娴
7 `' l4 _5 Y" ]5 Z8 z1 |6 ~03. 思觉失调 - 刘浩龙
9 S( ?% a9 W: ~04. 夕阳无限好 - 陈奕迅
% Z# C8 `5 o. j$ A* t7 J05. 天下太平 - 陈奕迅/张学友$ H( f1 T! M0 ]. [
06. 再见亦是恋人 - 孙耀威/车婉婉
7 n7 E! \  e; y; j" B6 h# k7 y07. 斗苦 - 许志安/邓健泓
1 ?6 Z0 d' O; M& g9 i% T! p08. 劫数难逃 - 陈小春
, j8 N) }6 }; d6 z) g  @% o3 Z09. 沧海遗珠 - 刘浩龙/谢安琪
9 \9 W4 r$ r. \5 q5 R% p& @10. 沙尘滚滚 - 陈小春/ 陈慧琳合唱
& r. [' c6 G/ |  T- P11. 思前恋后 - 孙耀威9 r2 @3 _! a8 n" h' ?
12. 你当我什么 (Reprise Version) - 关楚耀
0 @0 F, y  o# Q% P' m13. 囍帖街 - 谢安琪
9 d4 b6 Y* [: g  U14. 想太多 - Mr
# h8 d  k8 u& r8 b+ j! u15. 大开色界 - 刘美君 Featuring 林海峰8 T" A% t, Y. ?  R
16. 面包生命 - Swing& d+ P9 O7 u7 D9 \
1 D" \9 I' T6 c2 J

0 p3 \; g' U. t$ {+ a5 B  d  a* A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' N( t$ [9 d" J: L/ r) Y5 c
1 x; n) K3 |) u8 }- w8 c
* R  E6 e/ Q! v- I+ B% B7 O
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2017-12-6 01:40:03 | 显示全部楼层
看看分享一下
+ M; z2 K& I0 X: {$ o! w
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2017-12-6 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下啊9 d' P# }# n$ @6 D, P
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

2

主题

16

帖子

171

积分

1.3T

Rank: 2

积分
171
发表于 2017-12-7 14:01:31 | 显示全部楼层
看看分享一下, b4 C; e5 @3 M. C. e4 ^8 o2 Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

00128

VV5

1

主题

19

帖子

228

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2017-12-10 01:06:57 | 显示全部楼层
下载地址?& z! X( r$ |6 M7 H) S" y
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

5

帖子

38

积分

1.0T

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-12-12 22:30:07 | 显示全部楼层
?????) }, Q* \) A8 s+ E3 R$ e0 d2 [1 A
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

6

主题

29

帖子

202

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2017-12-13 22:31:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
8 W- p! X8 O) B7 V
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

00333

VV5

8

主题

103

帖子

508

积分

2.0T

Rank: 4

积分
508
发表于 2017-12-18 19:58:01 | 显示全部楼层
喜欢,看看能不能下载  c8 r9 H/ v* R" m+ o4 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

4

帖子

25

积分

1.0T

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2017-12-20 08:07:13 | 显示全部楼层
下载地址在哪里
$ N  [* b: j& x4 _( n& \4 x
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-12-22 21:17:22 | 显示全部楼层
听一听,支持,支持
" w" [$ U0 R5 C. S
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则