WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 群星 - 经典101(新艺宝25周年+正东15周年庆典)6CD 2010 APE整轨

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13088
发表于 2017-12-5 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
back.jpg cover.jpg
3 E) c8 ~9 y# \" ]! S1 L/ y inside.jpg
; ?0 h7 e- u% o- Z7 W
, R" X: L1 }2 M; m' Y3 m1 @, z
6 l; @0 S1 M' Z专辑名称:新艺宝25周年+正东15周年经典101
- w/ {3 [! H0 z/ N& q1 f7 C专辑艺人:群星
# T+ R* Y! f6 ?! Q1 T' @唱片公司:环球唱片/ v! b9 c  n: B  X6 T5 m
唱片编码:88994659 j$ ^. @; ?; k1 A+ q: c
发行时间:2010年10月29日
  A# Z/ a- k, ?. c; Q4 [) v专 辑 数:6CD& ~7 |2 X% W6 o5 W1 S
资源品质:APE/整轨. d; E; S( G9 X, [1 n
6 w, ~. ^' @+ [3 l. R9 E, r( _
专辑简介:
! z' ^& `; ]+ z$ J7 l
% T8 r# ^/ E1 ]) h+ a5 O【新艺宝 25周年 + 正东 15周年经典101】两套品牌周年经典101-6CD5 |$ i9 B. m; e3 x7 T# @
超过130位不败巨星
0 G* l2 E0 d! m# {! ]. G- [0 c精选101首经典金曲
0 D, M9 L+ D+ s+ p3 F' k/ d洗尽铅华听天籁 爱琴海九年珍藏 岁月在流逝,落叶在飘零, 那些沉淀多年的歌声,仿佛唱了许多年, 但风情依旧,散发着诱人的芬芳,令人难于忘怀。 听那些经典的歌曲, 品品那些琅琅上口的歌曲, 不变的旋律,感受一下过去的情怀, 也许往事依稀,也许感慨涌上心头……
( d0 q, _( T) a# c& T. F4 I( X- {$ }
" j$ v; o. f" J( P( S, ^专辑曲目:
+ {0 ]/ A2 e- o. }. M
9 ?' b; F; @8 U0 d$ S; i" L5 E% f% J2 [DISC 1, H8 t2 x$ V- s8 ~1 t0 e; N! ]! Y1 X0 q
  h1 |5 e* C# c2 k0 C; z" @+ M0 w
01. 最紧要好玩 -许冠杰
+ G2 b; _" V" `4 b9 h02. 再不易忘记 - 开心少女组( _# o, c& h3 P+ `  u" p
03. 劲舞 Dancing Queen - 麦洁文2 o9 f0 P8 Q3 a8 z7 M8 O3 C
04. 迷途 - 太极! @) B5 y9 `% |( {+ D1 j
05. Celia - 太极
. D( T2 N1 A! ]06. 无心睡眠 - 张国荣
% t) p& z& W9 Z, T0 n% ]07. 倩女幽魂 - 张国荣
$ I; z1 K" H- R* A5 m0 i: t7 V* {08. 沉默是金 - 张国荣/ 许冠杰1 g: h) ]7 |- ]% S
09. 有缘的话 - 王靖雯 独白:陈小宝
1 A/ O7 g4 v* g- ?10. 留给最爱的说话 - 张丽瑾 独白:郑丹瑞
( P% \  Z9 R- V* f! K6 i, b9 Y11. 只因喜欢你 - 周美茵/ 林海峰) C: w! }) y  W* f0 K
12. 兜风心情 - 柏安妮/ 张国荣
, c- d6 D8 O4 y" K: m: f) D13. 岁月无声 - 麦洁文
% x5 i, q5 [' Z2 b5 {14. 忧伤都市 - 浮世绘0 n7 o+ B; F1 M6 @0 a# {  N& A$ F
15. 月满繁星夜 - 浮世绘
$ ^; z5 g% r% y16. 真的爱妳 - Beyond: r; E6 p3 u  q5 x" ^
17. 飞砂风中转 - 周润发
0 k+ L$ L/ ]" R" V* I/ b  C3 @& C  ^
DISC 20 c3 [) y& J# {% {; P1 Y  ?

# |  A* w: O* x6 f& p01. 阿郎恋曲 -许冠杰+ p- f, ~5 f9 U3 Q# O# @6 X
02. 也许不易 - 李健达; {% |; `! t1 t1 P
03. 黄昏恋人 - 黄翊3 U& c/ Y7 S/ y# {1 b
04. 唱不完的歌 - 刘汉乐/ 方季惟 / 黄翊 / BEYOND / 王靖雯/ u+ T( D" X# H5 W4 s. ]& Z% F
05. 沧海一声笑 - 许冠杰
5 _2 [  y6 v$ c+ f06. 灰色轨迹 - Beyond
; M- G6 J2 k+ G07. Amani - Beyond" D; ~! ]4 B. A# j1 F9 o! k
08. 一冷一热 - 甄楚倩+ H1 I; W1 ]% _0 i) |' w
09. 执迷不悔(国) - 王靖雯, Y* X9 L) c* P' u
10. 广播道fans杀人事件 - 软硬天师
$ S6 a3 y% @8 `* u11. 请勿客气 - 软硬天师/王菲
7 h. w' ]- l9 l/ J6 n12. 爱式 - 软硬天师/黄耀明
5 u* z# i. T$ E$ }13. 容易受伤的女人 - 王靖雯
6 K! [) A& ?# o14. 假使有日能忘记 - 苏永康
, ~+ a0 _9 \4 i" R, W: h" {, a% y15. 男人不该让女人流泪 - 苏永康, f( ]  @1 |+ l# t- t
16. 春光乍洩 - 黄耀明
# i5 Y9 P; J9 q7 _% h" D( B17. 万福马利亚 - 黄耀明/关淑怡0 E- m) Q4 Q3 R9 G2 U

; s: C; m2 y! x# K+ T# bDISC 3
- C0 O& d* Z8 t7 G* H: o# K$ ?5 `' y. {
01. 打开天空 - 陈晓东/ 邱颖欣/ 陈建颖/ 陈慧琳# ?; S% i/ S! j
02. 一切很美只因有你 - 陈慧琳
4 T. V5 o: S) V2 A& q) y2 u+ {03. 第一次我想醉 - 容祖儿1 c8 ?( X2 u+ F1 L: c
04. 真情细说 - 李乐诗  H5 X6 \6 v! i
05. 难道你都记不起 - 古巨基/ 陈慧琳
- |' ^" O# e: Z6 q7 O# J3 L06. 风花雪 - 陈慧琳
8 I! f; p, N7 w0 G07. 纪念日 - 陈慧琳/ Dry
& x2 `+ {6 l3 v- z/ E08. 一首合唱的歌 - NC Girls, n* M+ E6 [9 F# z3 R
09. 的士够格 - 林海峰! U/ f$ A/ g2 Q
10. 我的天我的歌 - 许志安
: ?% E2 F8 c' f# F11. 约定 - 王菲1 e$ l: r4 L) W( K2 }  s" {
12. 放弃世界 - 雷颂德
+ J4 c. K) X# T2 K, R8 r13. 一千种快乐 - 许志安/黄耀明/苏永康/邓建明/DRY/陈慧琳/李乐诗/胡蓓蔚
1 I  l, F  ]( O14. 等了又等 (国) - 陈洁仪
) N, k/ r/ |7 Z/ M: [1 C9 P  V15. 玩味 - 陈慧娴
9 P, \* b, A+ y, i) a8 w. S8 ]% d16. 距离 - 陈慧娴
! v4 C; O0 u. y17. 二人行一日后 - 许志安& D. ~6 P2 M' b
18. 爱妳 - 许志安
( C, Q6 d6 }# f. F- X
) q, W, d4 H) p; VDISC 4  }6 t! H& n. t; A# B& k$ _
/ o1 W  v3 a2 Y! u* Z
01. 甲乙丙丁 -张学友/郑中基/许志安  L! m' J; s( H8 ^6 s/ ]9 ]
02. 越吻越伤心 - 苏永康
1 a3 F8 @- N+ [9 Y7 d03. 来夜方长 - 陈洁仪/苏永康4 N8 z1 E) E3 R' y
04. 好时代 - 林海峰
9 z7 C  ~  c6 }5 h) _3 Z! s$ G05. 你不识爱我 - 吴奇隆
9 ?! J' g" B* S+ F06. 都是你的错 - 陈慧琳/郑中基0 Q7 B8 `" I. J, `0 G
07. 教我如何不爱他 - 许志安/叶德娴
, k, G" y( e1 P+ \- r08. 对你太在乎 - 苏永康/陈慧琳0 D* x3 ]" E% k& Y' b
09. 真心真意 - 吴国敬/许志安4 c4 i- L% e/ {  O& ?
10. 其实我深深爱着你(三个男人一个虚) - 吴国敬/邓建明/唐奕聪
, v9 D5 }4 {4 f0 |11. 点够喉 - On-Line& T7 X* x! P$ e: F
12. 祝君好 - 张智霖
* q; D8 D. w; x: U9 E; h# K  j13. 花花宇宙 - 陈慧琳& v  j; U) e5 f) a2 Y% X9 b$ [  P$ d
14. 自己发电 - 许志安/苦荣/ 小苦妹/苦佬/陈慧琳
; s' {, w" ^& o" ~! I  ^' ~! H& i  q15. 将生活留给自己 - 苏永康/ 李彩桦/ 许志安/陈慧珊/雷颂德: {  C4 J7 b7 @" F& T
16. 好狗 - 林海峰/黄贯中& w- u+ U) i. ?* b. l! |

  Q0 U: E: c6 P6 G4 |7 n. oDISC 5" [. `" P" w- @$ X* k
% K( z1 T' J# g. F% M! A
01. 姊妹 - 杨千嬅9 G9 i; N! g$ y; W& G. W+ [4 t
02. 最爱演唱会 - 陈慧琳
" f0 g  |5 h# y7 O- n03. 烂泥 - 许志安
1 Y& u" _: Y7 p+ ~$ U- Z! }9 n, L04. 爱不出口 - 林保怡7 t6 S9 f7 H, X. O+ K; p. c! S3 k
05. 不知不觉 - 林保怡/陈洁仪
  P2 h6 I1 o, _0 t0 y06. 就是这么爱你 - 方力申
  l2 Y( ]7 a* p; z07. 意犹未尽 - 李彩桦/苏永康
. [2 q7 W3 ?9 v+ M2 E08. 苦口良药 - 陈慧珊/许志安% J3 W( M( f. D6 J
09. 可惜我是水瓶座 - 杨千嬅6 J6 ]+ P1 i! l1 \; f( X  i5 U& R0 L
10. 小飞侠 - 杨千嬅/蔡德才0 y$ R" R, m) e+ W$ n9 v0 ?
11. 记得忘记 - 林峯
2 ~, i, ^$ B. \5 z" w0 `# _12. 芳华绝代 - 梅豔芳/张国荣+ k$ p: |* Y% }, h3 v+ R& w  w
13. 相爱很难 - 梅豔芳/张学友5 |+ C# l  h1 b9 z% X# w2 t
14. 心寒 - 郑中基/邓健泓/ ?- A6 L( F8 Q' X! {. a/ j
15. 一周年 - 方力申
5 k! b& K; ]0 U7 r- T2 G16. 讨你厌 - 戴辛尉
4 o' R- Y0 x  y$ j' `: p1 u, ?" H17. I Believe - 叶文辉2 C' J+ S: F' L) i
* T- j; A% o8 n* I: H: ~0 z
DISC 6
" h2 p' a9 R% M/ i. x; \' M3 t5 {5 g, d- ]7 R  S
01. 长空 - Beyond
4 X' Q" V! W. K8 u. C9 c! M( Y02. 美中不足 - 许志安/叶德娴8 W0 e7 b' ?2 X
03. 思觉失调 - 刘浩龙
4 @, ?7 G6 f; E3 e: B04. 夕阳无限好 - 陈奕迅
5 i) v, p7 M: N) W* ~05. 天下太平 - 陈奕迅/张学友
/ i8 i0 Y5 V% `! T06. 再见亦是恋人 - 孙耀威/车婉婉: K" w# Q- @5 s; G( `5 B
07. 斗苦 - 许志安/邓健泓
3 W& o& W7 b' g. U% r* a; C, K08. 劫数难逃 - 陈小春# z8 d3 X( P' n7 g
09. 沧海遗珠 - 刘浩龙/谢安琪
% P7 q5 Y6 P3 x% g+ |( S10. 沙尘滚滚 - 陈小春/ 陈慧琳合唱5 j" Z, K! ~6 h7 u! c, i; n1 h+ f) @
11. 思前恋后 - 孙耀威
  x. W+ U# A  v2 F$ q1 _: p  t' i1 N12. 你当我什么 (Reprise Version) - 关楚耀
; b' z7 B# P8 C2 x, s" y9 Y13. 囍帖街 - 谢安琪
" q9 M& B! t% i14. 想太多 - Mr
: S# W* |7 R7 Y# {0 s4 p! T" E5 _3 s15. 大开色界 - 刘美君 Featuring 林海峰# }  ?# D  U- \: M3 c. ]" l7 y
16. 面包生命 - Swing
: T6 v* n) B5 e2 a+ w- M
$ t- d3 {  Y7 q% T$ e, S3 d
/ |6 h1 q- R0 E" q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. G2 b8 Q. o! d" f& c
- S  B2 }6 G( B, r% Y% J

4 q  J9 h  x/ `. U) z/ q
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2017-12-6 01:40:03 | 显示全部楼层
看看分享一下
2 I5 o; F) C9 X2 `% S
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2017-12-6 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下啊
7 _6 Y/ K/ o8 j
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

2

主题

16

帖子

171

积分

1.3T

Rank: 2

积分
171
发表于 2017-12-7 14:01:31 | 显示全部楼层
看看分享一下4 ]8 m6 K% Y! [0 p+ g/ j% t& G
回复 支持 反对

使用道具 举报

00128

VV5

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

19

帖子

228

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2017-12-10 01:06:57 | 显示全部楼层
下载地址?
; X: a4 c9 d4 O1 X1 o
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

5

帖子

38

积分

1.0T

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-12-12 22:30:07 | 显示全部楼层
?????
# m: u* D: t) a; f$ e+ x
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

6

主题

29

帖子

202

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2017-12-13 22:31:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢$ v6 l, Z2 |) i9 q7 c* z9 o
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

00333

VV5

参加活动:0

组织活动:0

8

主题

103

帖子

508

积分

2.0T

Rank: 4

积分
508
发表于 2017-12-18 19:58:01 | 显示全部楼层
喜欢,看看能不能下载
' q, j/ a1 b. p: _
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

4

帖子

25

积分

1.0T

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2017-12-20 08:07:13 | 显示全部楼层
下载地址在哪里
- M' Q) l9 Z% o" r  g; q- i
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-12-22 21:17:22 | 显示全部楼层
听一听,支持,支持% t& t# J: t+ i: m' w
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则