WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 群星 - 经典101(新艺宝25周年+正东15周年庆典)6CD 2010 APE整轨

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2017-12-5 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
back.jpg cover.jpg
4 p) V7 ~8 g7 V inside.jpg
5 r# B- J/ {% ~' Z/ f9 W' X/ h7 y
/ [1 S; I; L* q. B- A5 C: ]+ J
0 j" t( z- \% V; G6 P7 `  u" X2 i: y专辑名称:新艺宝25周年+正东15周年经典101; C# e2 g- B) x3 S2 ^5 U; B- L5 I
专辑艺人:群星
* y3 X! f- P6 m  q. A5 ^8 q唱片公司:环球唱片: }* f8 G9 U9 M5 I* ^! G
唱片编码:8899465# ~- m5 e( n( t2 C7 d% Z  u' q
发行时间:2010年10月29日1 P( Q0 r3 N( ?: b
专 辑 数:6CD& O: A: a7 q$ L$ m! }7 o
资源品质:APE/整轨" u- B1 \$ k! I3 p6 |

/ Y# ?0 J# B; m. C专辑简介:' U/ o! Q& }6 U4 }+ D. s

. c9 ^- b( x5 J【新艺宝 25周年 + 正东 15周年经典101】两套品牌周年经典101-6CD9 h( s8 z9 S& ]. p* r
超过130位不败巨星, w) v# j1 z; \4 Q% f  q
精选101首经典金曲" B. L) T- B$ E  Z* p
洗尽铅华听天籁 爱琴海九年珍藏 岁月在流逝,落叶在飘零, 那些沉淀多年的歌声,仿佛唱了许多年, 但风情依旧,散发着诱人的芬芳,令人难于忘怀。 听那些经典的歌曲, 品品那些琅琅上口的歌曲, 不变的旋律,感受一下过去的情怀, 也许往事依稀,也许感慨涌上心头……
6 ?+ W7 s: ^. ?' G3 I6 o9 d% F1 o% D/ _
专辑曲目:) @7 l* A; }6 T+ g4 s
  _$ m) X+ i/ s' k% L  F$ ~
DISC 1
% H* h9 n+ T* ]% D
9 U& @4 f2 z& g" P$ {) {01. 最紧要好玩 -许冠杰
1 W" N# h8 f- @% p2 B% V% E02. 再不易忘记 - 开心少女组  J' @/ C, w& E& [+ n
03. 劲舞 Dancing Queen - 麦洁文
+ e; q% G8 H) v7 O04. 迷途 - 太极& w, h" E& H. h5 Y& a) T1 X8 u7 h
05. Celia - 太极* Y$ L5 u* _, V7 B( @
06. 无心睡眠 - 张国荣
$ v5 t" F) s6 v, c% w% S* L* ?07. 倩女幽魂 - 张国荣
) Q8 a4 x: _3 p; n; I( ^# `) Z  ^08. 沉默是金 - 张国荣/ 许冠杰& r/ _3 Q4 s% ~8 G
09. 有缘的话 - 王靖雯 独白:陈小宝
$ t) P2 y0 I* s) i6 i10. 留给最爱的说话 - 张丽瑾 独白:郑丹瑞
) w% T7 B) v# I+ |11. 只因喜欢你 - 周美茵/ 林海峰
7 x1 B. k: a% H+ B- `12. 兜风心情 - 柏安妮/ 张国荣" y8 m, i* y" `/ k
13. 岁月无声 - 麦洁文# n! C# q& g6 `
14. 忧伤都市 - 浮世绘
* ~# p9 ]3 y/ G7 |" T+ T& [15. 月满繁星夜 - 浮世绘- o+ }. [0 m6 `& [6 E' {
16. 真的爱妳 - Beyond
) s" A4 A  C6 b1 L$ b17. 飞砂风中转 - 周润发. j: p% k3 [) ]& Y
5 |: G8 o3 |5 p; Q( R) f+ ?* z% F3 Y
DISC 2
% c5 p3 ?* _; c" y5 Q9 M# R1 Q5 G  }9 m; s% [
01. 阿郎恋曲 -许冠杰
7 p5 Z" p4 u# p3 i$ l02. 也许不易 - 李健达
' \) ?, t+ m0 T$ H# h03. 黄昏恋人 - 黄翊- Q9 \, p, K& K! p" [0 F7 r
04. 唱不完的歌 - 刘汉乐/ 方季惟 / 黄翊 / BEYOND / 王靖雯) c$ W! W+ H7 E7 Z3 \% B
05. 沧海一声笑 - 许冠杰& `! d. D, V& C7 m
06. 灰色轨迹 - Beyond& w( z3 h) q) O, {  d  Y
07. Amani - Beyond, G0 u0 |1 H1 Q; Y
08. 一冷一热 - 甄楚倩# H5 z, a& H1 ]/ D  P/ _
09. 执迷不悔(国) - 王靖雯8 N7 n+ y; C. K& ~. \
10. 广播道fans杀人事件 - 软硬天师
# W5 t  W4 x8 Y' {11. 请勿客气 - 软硬天师/王菲
6 B( S8 ^" z8 U' B' J" d; A12. 爱式 - 软硬天师/黄耀明
. S+ d  h+ C4 s; Y) l13. 容易受伤的女人 - 王靖雯* H" S3 R) {4 M7 ]6 E. v
14. 假使有日能忘记 - 苏永康3 ?1 m- Q( D& S' h) X2 h! l' P
15. 男人不该让女人流泪 - 苏永康, x# O5 L5 p0 Z5 {( o
16. 春光乍洩 - 黄耀明7 F" x2 `9 X2 @  b
17. 万福马利亚 - 黄耀明/关淑怡
0 m; D8 A/ f# ?0 y% Y8 E$ r' g3 D, A, y
DISC 3
/ C, t% _  m- o2 A6 Y+ j* S- e, d
01. 打开天空 - 陈晓东/ 邱颖欣/ 陈建颖/ 陈慧琳8 Q8 D; B0 L- W% b+ L- x2 L
02. 一切很美只因有你 - 陈慧琳. M4 w" v9 f( e: L3 p6 k; S$ a
03. 第一次我想醉 - 容祖儿2 o2 R1 R+ V6 G6 b
04. 真情细说 - 李乐诗
8 n. D8 J# z" W05. 难道你都记不起 - 古巨基/ 陈慧琳
" ], z+ S* O* r06. 风花雪 - 陈慧琳7 i* m, Y* L1 c) y0 F
07. 纪念日 - 陈慧琳/ Dry
% U  N* S9 @; k1 \' ]08. 一首合唱的歌 - NC Girls
% @% q8 l; [/ ?; J: X09. 的士够格 - 林海峰
( P% i3 M2 d( o( n7 ?4 O10. 我的天我的歌 - 许志安5 o4 I* x3 ^3 A  W
11. 约定 - 王菲  U; k4 {# P8 G& h9 e$ s
12. 放弃世界 - 雷颂德, s- j9 Z) p) C  a
13. 一千种快乐 - 许志安/黄耀明/苏永康/邓建明/DRY/陈慧琳/李乐诗/胡蓓蔚/ ]% K, v7 {4 \+ V, @
14. 等了又等 (国) - 陈洁仪
; C/ b/ q  Z5 Q* v6 w15. 玩味 - 陈慧娴
0 O# ]! c# _1 B6 L6 f16. 距离 - 陈慧娴; q2 t' ?% h( L# y4 u4 b- k
17. 二人行一日后 - 许志安
% o/ Q7 ~/ A+ V1 z* s* B18. 爱妳 - 许志安
. h+ z9 U" Y$ N) T8 i+ V' I) H& Y1 M) f- v
DISC 44 ]: \( G  a0 {, o. g( q

0 w8 N  M: `0 o* C  G. x% l# Y7 |01. 甲乙丙丁 -张学友/郑中基/许志安( Q# I4 e- t6 T& s) x
02. 越吻越伤心 - 苏永康
! W: O0 S0 {. X/ f/ |. C03. 来夜方长 - 陈洁仪/苏永康) c& h' u* ^: ^' d: i
04. 好时代 - 林海峰
: s/ ?  i/ n8 Y! X05. 你不识爱我 - 吴奇隆2 X9 _5 j8 I5 v" S1 ^# `
06. 都是你的错 - 陈慧琳/郑中基- l7 A2 C) z) p- Z3 s8 ~
07. 教我如何不爱他 - 许志安/叶德娴4 C* [  }9 h; e: Q* W' y- Z# M/ `. [
08. 对你太在乎 - 苏永康/陈慧琳- m- Y5 h( o  z' c
09. 真心真意 - 吴国敬/许志安* h( @  B" O: }; O1 F" O) ^2 ]) v6 U
10. 其实我深深爱着你(三个男人一个虚) - 吴国敬/邓建明/唐奕聪2 d- K6 S5 j3 V; g3 D" P4 s
11. 点够喉 - On-Line* I% V( z0 f' K" h4 L
12. 祝君好 - 张智霖4 o  G3 \0 f) c9 ^
13. 花花宇宙 - 陈慧琳
' U2 ~6 [, b$ j( q( p* z  N) W( g14. 自己发电 - 许志安/苦荣/ 小苦妹/苦佬/陈慧琳
: ^6 X+ `( ?* F8 Y  s+ Y15. 将生活留给自己 - 苏永康/ 李彩桦/ 许志安/陈慧珊/雷颂德
; f5 V0 K6 c2 ]) G/ ]16. 好狗 - 林海峰/黄贯中" \& h1 P9 l6 E8 f5 c, a5 B: g

$ K+ I8 u% ?5 TDISC 5$ \) z# H4 w4 ?' c

: a) s0 x# x9 D5 p% }9 y01. 姊妹 - 杨千嬅
$ U" f8 b" T9 M: x( m02. 最爱演唱会 - 陈慧琳
$ {7 u, H  b( {% b03. 烂泥 - 许志安
! W8 H0 A3 L* e, Z* \# M  l04. 爱不出口 - 林保怡
; _) P1 D2 g, e4 T05. 不知不觉 - 林保怡/陈洁仪4 w, ]! A7 Z# P
06. 就是这么爱你 - 方力申
* J/ }/ T. P+ D6 P6 k$ m07. 意犹未尽 - 李彩桦/苏永康1 A: ~- B# [2 w6 f+ ~
08. 苦口良药 - 陈慧珊/许志安
4 f5 h- _  a: z7 a09. 可惜我是水瓶座 - 杨千嬅0 @+ h0 {1 }4 A4 d$ h0 c' W. ~
10. 小飞侠 - 杨千嬅/蔡德才) j+ h7 G* h/ q0 ]3 _; A
11. 记得忘记 - 林峯; u( `2 N  k6 S: d
12. 芳华绝代 - 梅豔芳/张国荣8 [3 `! M5 X9 T6 G' I! Z' `9 o  Y
13. 相爱很难 - 梅豔芳/张学友; ^' h# h! Y. V) i, O7 n
14. 心寒 - 郑中基/邓健泓) g4 q! h& H7 X5 U
15. 一周年 - 方力申
$ M0 z, B) z5 a( g6 g, V8 }16. 讨你厌 - 戴辛尉. z, |- U/ i* z- O: U/ V3 r3 ?0 c
17. I Believe - 叶文辉
8 ^% D; ], j( R9 h5 X
( W! `+ s5 p) SDISC 6
2 Z0 g4 O# U1 O& Q# J- i3 f9 q8 T# A/ Y  E- d9 P3 L+ K, F
01. 长空 - Beyond
! B( D( u+ i- o0 d: C$ [- K3 e" F02. 美中不足 - 许志安/叶德娴
  V* g7 s2 E& t( A5 J) g03. 思觉失调 - 刘浩龙3 k) }/ f  e3 ^# u2 l* U
04. 夕阳无限好 - 陈奕迅* X) a( N* V( h! T5 a& V
05. 天下太平 - 陈奕迅/张学友- |, ^6 w% w/ u, n3 `
06. 再见亦是恋人 - 孙耀威/车婉婉) g/ I$ q8 j0 X9 ~- I- h, X
07. 斗苦 - 许志安/邓健泓7 N9 E1 R5 F8 J$ Y: B% i" G$ A" P
08. 劫数难逃 - 陈小春  l: j4 r  G4 q3 N$ C* o
09. 沧海遗珠 - 刘浩龙/谢安琪
& X4 J; W- H$ r8 W10. 沙尘滚滚 - 陈小春/ 陈慧琳合唱
$ w- L% T: `6 z+ H/ ?( v11. 思前恋后 - 孙耀威, y9 v" I$ U: \0 X: o
12. 你当我什么 (Reprise Version) - 关楚耀! z. S$ D0 Z# [5 B
13. 囍帖街 - 谢安琪' n, d& E( J- \& o' m
14. 想太多 - Mr
; x* c. Z3 e, B# m0 y# n15. 大开色界 - 刘美君 Featuring 林海峰! Q7 A' v: z! E- ~/ g
16. 面包生命 - Swing+ q" D  v+ }0 L) C7 k3 i* `

: ^' ~4 P! n( _* C$ c$ D
" m' G1 a) J: Y- T( X& N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& z% N/ p6 ?( e/ a2 a) E
' \# Z! Q. \' [. n1 X

& H! E8 _  `% ]# W) y: X
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2017-12-6 01:40:03 | 显示全部楼层
看看分享一下3 J% N. Y( S( S' ?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2017-12-6 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下啊
" w! R) L1 J. z- X& W) V, l6 j
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

2

主题

16

帖子

171

积分

1.3T

Rank: 2

积分
171
发表于 2017-12-7 14:01:31 | 显示全部楼层
看看分享一下
- `6 D" A/ {+ U1 D% l
回复 支持 反对

使用道具 举报

00128

VV5

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

19

帖子

228

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2017-12-10 01:06:57 | 显示全部楼层
下载地址?
. [9 _0 P0 H/ [/ C% {+ c
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

5

帖子

38

积分

1.0T

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-12-12 22:30:07 | 显示全部楼层
?????
3 p0 i8 V( x3 f! [/ w; y. S
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

6

主题

29

帖子

202

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2017-12-13 22:31:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
* C7 G9 a5 ]" g, Q! R
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

00333

VV5

参加活动:0

组织活动:0

8

主题

103

帖子

508

积分

2.0T

Rank: 4

积分
508
发表于 2017-12-18 19:58:01 | 显示全部楼层
喜欢,看看能不能下载! h/ d, P9 `0 `2 V6 {8 n
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

4

帖子

25

积分

1.0T

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2017-12-20 08:07:13 | 显示全部楼层
下载地址在哪里
' g. f; o& w! S% K9 u3 J
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-12-22 21:17:22 | 显示全部楼层
听一听,支持,支持0 a  ~1 Y# ?1 @0 M
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则