WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13075
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

; g7 f# h# j) ~# N  n; O" u% f& @
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg

1 s4 Z6 }8 E" e. O, [6 I
大小:2.06G
/ u) {3 W7 y1 |7 L1 {* B- R( c, k
# u) `3 A+ d. q5 N, n
全球限量版惠威试音碟(共六辑)
9 `- A* Q- a! r' k
  G( i% E$ U3 _; P- T3 ~! O% f) l01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》/ H; U) d( @/ k6 k
02)   《惠威试音碟-人声篇》3 O9 w7 O  e: I2 ]$ v, \4 `
03)   《惠威试音碟I》3 F; Q7 w8 d8 c
04)   《惠威试音碟II》* n. M8 I& S# I4 H3 B/ t
05)   《惠威试音碟III》$ w: W* {7 L. h
06)   《惠威高低音试音碟》
3 \. Y* M7 `* q$ U
$ S  R8 @) F/ ]6 j% v% W6 l" `, J
* |6 b/ r* s2 M" T& N/ C8 U! Y$ l  [01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
. _2 q4 y" T$ ~5 M* z  (01) 两千年等一次 - Smile2 k7 R  A$ L! s0 Q0 i& \
  (02) 天堂 - 腾格尔
: @+ P# L7 k5 P1 n# d- _% I  (03) 哭砂 - 黄莺莺3 g" t. v) Z. Y1 o9 o; C' N
  (04) The Police! T8 V. F0 c2 U
  (05) Going home - Kenny G% b$ f: d7 W0 k; M% t6 G
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
  B: D, `1 M. d. j5 X$ @  (07) 渡口 - 蔡琴0 m9 S# p9 c5 ~
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
& K$ h* c& ~  B  (09) One I Lov+ O$ l; M9 ~6 j# |
  (10) 葬心 - 黄莺莺# k7 r! B+ ~' ?1 y" O& p
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
* M# K+ S* E* r- W8 `  (12) Let it flow - Toni Braxtor
7 u! R+ n" L% X% \2 {( u# S( B  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强) G+ o; k- H) p3 v: A5 t8 K
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴
, L% Z7 n: T! `( e  (15) 伤痕 - 林忆莲
; g! z( B: ?! `" G1 e  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
7 d) K- m+ B6 n
# u1 X# F- f0 x  t  A4 g' _4 Y% Z! C2 w. O2 ^" w
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:5 N0 q, M' t) B8 m, _' n( E
  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴: ~" o% [2 l8 ^# v& h* O
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
0 ~! m0 n& c7 Z; O+ Z& I3 l4 E  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
5 g% U2 X  T. j' i7 I; x* b  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
' G1 @9 a. L5 h1 ^  (05) 夜色 - 玉置浩二8 y% S' @) o! N8 I  a7 v
  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
* s( c: b# R$ }  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏- m6 ]$ X0 F' E5 i7 a. L: i0 h
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄8 y5 w" V1 R  b
  (09) 风继续吹 - 刘雅丽8 \1 l  v) c' c0 W$ p: l% C
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉
, S- Z" c+ K* F5 W* W  U  (11) 泪海 - 何玉玲2 Y6 p1 h/ O/ G
  (12) 相思河畔 - 区瑞强2 K3 z' |2 k9 u" p! P
  (13) 天空 - 王菲
! }* z6 S. [# q& Q0 A' p& v9 l; F" Z8 u# l

& s+ h% W7 ]' O03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:
; F: y. d9 c6 ^) {. ]+ C& H5 r# i5 @% X  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器( n/ y! L8 `& c0 B  R- I! z
  (02) 试音方程式 女声清唱$ J. y; i0 ^' e! Z
  (03) shania Fuain 流行歌曲
* w' O" L0 e( H/ D' R8 }6 J& Z  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲
' g+ o: P$ h+ d. b# U. h0 O  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
" `6 S8 d+ B- d. F2 h" F0 [5 b  (06) 加州旅店 老鹰乐队& n8 ?) v6 J, ?( `
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓; s0 A& b9 i2 @4 G3 F
  (08) 红灯记 京剧女声5 s9 O4 a1 k: z2 A! r' N6 e
  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲
5 B7 _, h; x6 n( T6 O/ y  (10) 低音王 低音提琴
" R  I+ p3 {  K, p" @$ V  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
! e. }( U& ]' u, `  (12) 波罗吉他 器乐
& t% P- U- A* U3 y  (13) 琵琶对萨克斯 器乐; g- Y" N& G" k, ]8 T4 ^+ M0 C1 Y
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲9 A% X' f9 N4 u- b* A
  (15) 穆特小提琴1 独奏) t, [3 i6 c$ g, ^' T. G4 |
  (16) 穆特小提琴4 独奏9 |$ g5 F5 @, E1 x% z; c1 }
  (17) one I love 女声清唱6 l1 m0 A3 Q4 m: \1 k
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
2 U9 H5 ?3 @1 [  L; }/ J) C  (19) 高山流水 古筝
3 d' b6 B+ `3 H1 f3 ]  (20) 梁祝 小提琴
4 u/ h' h+ T$ a/ A  (21) 发烧经典 交响乐, p" f5 q- _2 p: ^
  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
. h# e1 X" L4 }+ B( k  (23) 狩猎波尔卡 交响乐1 t% D/ p/ t) H4 ]( V2 |# ^
  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
0 t* W. j* S: V6 H% R  (25) 山高水远
, M; f" e3 P7 J$ _8 i
1 H1 y. Z; @; M7 E8 d2 u: E0 s: h6 }. ]
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:
  ~- q9 e) U" J3 h4 k4 v  z  (01) 2001太空漫游/交响乐
- _  p$ A3 @) o" g  (02) 欢乐颂/女声
/ `' x7 B$ \4 p4 @  (03) 步步高/古筝
8 {6 ?6 @% B2 _6 h  ]  (04) 午夜梦回/电吉他% I% S+ D& M- Z+ b" |
  (05) 普通一兵/管弦乐0 W7 h) E0 }" d" K2 R5 w
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏0 p: K9 v( R1 |4 L% u' U0 F3 k
  (07) 四季之歌/古提琴
0 n! K! m7 B7 r, I  (08) 卡门前奏曲/小号
6 A. a0 I3 x( D- J/ v6 r; \  (09) 送别/女声合唱  V% \# s' P+ F6 e8 ^7 ~! ?
  (10) 敲击卡门/敲击乐. _6 E& t3 n( n  y  {+ d
  (11) 布兰诗歌/合唱; O: g1 z" {0 i6 @7 C, U8 m4 ~
  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
- @) \" b3 ~# o/ \  (13) 街头月/电子乐器
1 l& b' N4 z" f7 [& u% O" ]  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴" _! m. X2 ^) Z: o) t3 \8 a
  (15) 亲爱的爸爸/女高音
1 @5 A4 ~4 J. O% W6 u4 B  (16) 今夜无人入睡/男高音
* B6 w. C: d7 V" u# v  (17) 人声
: [, m7 z4 }, h7 p7 k  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
: S4 T* n! \/ u  (19) f-16战斗机/效果- |, P7 i# S* K2 D2 l
  (20) 龙卷风暴/效果
' D. k) B" q+ _) i& U7 j  (21) 火箭升空/效果
* ]- m" o& ?+ [' m5 c- `$ q9 Q1 c: r5 G1 d
4 O" j, a+ C5 u; b; a! p5 R7 a
05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
( K! D5 V9 A" o6 n" H# \0 k* N  (01) 牧人 德德玛
3 t- p. w* N+ S3 G8 l  (02) 知音 古筝" {7 ?5 ?5 V# U& D
  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭: ^- d6 D/ d7 z) {
  (04) 南海姑娘 王菲
' J: {  ?7 v) }6 \5 \6 d  (05) 船歌 赵鹏
) l. ?5 x" s& |4 A* y3 p  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
; i+ i+ {1 K9 M8 C  (07) 梁祝 小提琴7 B' |, u: ~6 w2 \- ~7 |  u) Q
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏/ b7 o; k: F$ ?5 Z( j; b
  (09) 柳濑小镇 木村好夫& f5 c, n% ?* g9 D: d! M$ m
  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
- T6 q$ W  r7 Z& P0 i& q$ u  (11) 加州旅馆 老鹰乐队  f9 c0 j0 I/ c$ Q
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up9 {5 j  l) n5 Y! M8 O! B
  (13) 高山流水 古筝0 N1 Z2 s/ y; ~) t0 X
  (14) 跟着感觉走 古璇
* p' `9 T9 j# c* z$ e0 |' O, ?) v  (15) 2000年等一回 迪士高7 G% Z' g* F; w( s( x. P% b
  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行
2 t6 L& F8 x! [. W6 g* ^  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
; t$ J7 [7 l$ ?1 M4 d$ R5 i  (18) 映山红 青燕子8 b/ z9 D  n0 O' t6 E6 b  M$ |. m* w5 J

* T  k- i- o1 W( |/ |! V
9 G+ D8 b! ]; ~6 ~06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:* v3 U2 q+ X$ q2 i8 K
  (01) 小提琴5 D/ e( T0 E5 y, J# F) P
  (02) 竹笛
2 D7 R4 h! {. a8 b  (03) 口琴$ g+ q. o  \1 s9 E7 _" C9 S
  (04) 古筝
' Z( T! \1 T  Z8 O" v9 {# d% f: f: i/ h  (05) 鼓诗# a8 W  }) E# j7 X/ [1 F
  (06) 渡口 蔡琴7 w& n6 Y1 C  p1 Z! Y1 y" q
  (07) 加州旅馆 老鹰乐队5 v1 Z& U' n+ i& v- E
  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
0 Q. K" v: \: n# ~. H* P1 `0 z  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭6 @7 i6 Z5 T$ Y# q+ r3 d- W7 V
  (10) 爱你比我重要 阿杜# n" v2 S/ V9 I
  (11) 天天看到你 阿杜3 z3 S1 t1 b7 J9 b, @3 B! e( R
  (12) 船歌 赵鹏
% s& H  V1 P) {, a6 g; j: n  (13) 世纪2000/ d5 g3 p  ^+ A$ Q; N7 e
  (14) 摇滚迪士高
$ X- V: r9 t- f& ]+ k6 _; N: i/ A
. [) b6 a( j$ R+ @9 z% k9 w' G( `" Z- h% ~5 s' {, j8 G4 `! F
下载地址:
+ g% E& k9 w; A0 K# U5 `6 M7 A( f
' ?" z( N/ }' c7 |& G2 k( S
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; V5 z$ n5 s# h- G) x

0 Y; a3 U# P$ q2 Z: n) H/ n( |0 r
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条