WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13086
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

3 j) [% I# D2 Z/ R9 N8 f
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
1 ^1 o0 _( T3 }7 i& a
大小:2.06G
8 Y& M! t% T# H: h. G5 z
  N) C$ M; x7 z" X0 l
全球限量版惠威试音碟(共六辑)9 A% J! H4 q+ G
) b/ ]/ O  [, A* f7 @: N4 [7 H
01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》. v  q  ?; X9 s. C" P3 b
02)   《惠威试音碟-人声篇》1 S8 K8 p/ y/ q2 x. }
03)   《惠威试音碟I》
' t6 o5 P# O( p% ?; @  W: D) ~04)   《惠威试音碟II》
3 P/ S/ j. }1 N1 F. _  `- @; s8 c3 x05)   《惠威试音碟III》
9 n5 y3 l! B2 h( L+ \06)   《惠威高低音试音碟》
6 k/ s  B" r8 O0 R( K. w- _+ a

( Y* I8 H! M- L1 k01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
5 i( N) i$ ^+ ~7 g  (01) 两千年等一次 - Smile
' n4 W7 R/ q! \+ n9 w) X  (02) 天堂 - 腾格尔9 s8 H0 P" o- y6 Y( X: G* K
  (03) 哭砂 - 黄莺莺
4 \& [- u7 ^" |; \8 j0 K  (04) The Police
, f+ a  n% u% g7 s  (05) Going home - Kenny G
4 Q0 B; O6 L4 h6 e( `  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
1 U/ y) t% Y! b& I) V0 n8 v0 h  (07) 渡口 - 蔡琴( ?+ X, O2 d1 N4 l& r2 k4 f* k
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队5 J! v  m7 C# h! c( f
  (09) One I Lov9 Y) ?* C7 w/ x$ C% `4 F
  (10) 葬心 - 黄莺莺! ~3 d# |. C- Y
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
8 i) ?* v; o+ n4 c5 V8 n9 Q' y  (12) Let it flow - Toni Braxtor/ D. P5 n! B8 n. }8 c2 V. R7 M9 T
  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强
6 o5 V% j; n- S  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴
. m7 ~& n2 U( }3 s( H  (15) 伤痕 - 林忆莲& c; K) Q+ L6 A, l  ~1 q
  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
9 W7 W$ ^- L" J0 R6 J8 E% J% Z3 a5 r" r. a3 @6 G

- n5 ?- a; ^. ^2 |7 F3 E02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
; J1 e8 M- r  l/ h" U5 C  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴" X  {; r! d5 O2 K5 h( Z
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英2 i- F: c' p1 ]& E" l  w: h& u
  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)# ^+ W0 r: Y- q4 _% B
  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
' A: y/ J' g; `* W$ k( D: g( n  (05) 夜色 - 玉置浩二7 B! o5 Z8 s2 j9 v: R) `
  (06) 情人的眼泪 - 杨小林+ [3 V# s3 ?7 ~+ o3 i
  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏+ l  |* Y$ w$ ]6 g5 g0 F" t$ ~
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
0 \8 e4 s$ v4 j( T  (09) 风继续吹 - 刘雅丽$ T8 F. v) p0 F) S
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉! c' q. g6 ?- \3 y
  (11) 泪海 - 何玉玲! l. n% [* a0 y2 c/ y5 @" e5 y0 t
  (12) 相思河畔 - 区瑞强* ^. L4 B, @; I$ F
  (13) 天空 - 王菲
1 L9 i9 V+ y) T, g
1 t6 r  K# j# U6 D
* a2 f; V: a( u& C: ?8 M8 \1 L4 a03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:  K+ Z& U! d* H
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器( u2 `( {5 Y# C, j
  (02) 试音方程式 女声清唱
9 X( `+ {9 |* Q4 d  (03) shania Fuain 流行歌曲' F+ R( e* a( z
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲
4 s# m2 E, ], O6 x, K- A  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱6 P* X% A; [! F: `: q- [
  (06) 加州旅店 老鹰乐队
- a0 Y0 }; s8 c  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓& b  p6 I1 |2 b* C9 k3 ^- W& q3 k
  (08) 红灯记 京剧女声
! D5 _# ?. {' E0 f  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲
. X( {- j; t7 Y8 u  (10) 低音王 低音提琴
! _) k( e& I5 [  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
7 t- _" ^6 }1 N( V  c5 S  (12) 波罗吉他 器乐
9 X# S7 u2 H) u% e2 R6 B  (13) 琵琶对萨克斯 器乐; J% W& C0 ?& E
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲  `; ]# E: D+ R
  (15) 穆特小提琴1 独奏
) ^* L6 y& Z9 F( [; X+ z  (16) 穆特小提琴4 独奏' R0 m. Q4 |5 t4 n, ~) L: s
  (17) one I love 女声清唱: D- \" o0 h& J+ K9 O4 C# B, `
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
2 O9 ^( S  p; G. F) Y  (19) 高山流水 古筝* T9 |4 ?% {$ {+ a% Z; r( O5 D- |" p
  (20) 梁祝 小提琴3 b2 B, R6 B" z/ e' @  W! W
  (21) 发烧经典 交响乐/ C2 A) w! n0 U5 {- a9 y% y
  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
& e$ Z5 s5 W" j: x  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
- j* ]% M8 ~6 t/ U  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
7 E. F8 g0 {2 G# \9 i! Y  (25) 山高水远+ A2 K2 p' v; r5 ?$ W) k+ X
' O" k- n/ a, T! y3 ^/ E
8 f' B/ E/ `" ?
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:% x- [% |- @  M
  (01) 2001太空漫游/交响乐4 z  y6 j/ e: j# i
  (02) 欢乐颂/女声
! H7 w0 w6 d2 w1 w4 n  (03) 步步高/古筝
( V& |! X* e: G  (04) 午夜梦回/电吉他
# I7 C1 h( S& T! u9 _! ~6 _  V/ t  (05) 普通一兵/管弦乐
5 c" P# A! t# N. l% U  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
8 M' K& E! h1 t4 P# \  (07) 四季之歌/古提琴
- B( C4 O, l4 `  (08) 卡门前奏曲/小号2 L. `( ^- [2 S+ L' T" _
  (09) 送别/女声合唱9 Z$ E! n& ~" b/ j$ o
  (10) 敲击卡门/敲击乐
  j& Q! i" _2 g: l* L% R2 P  (11) 布兰诗歌/合唱
& F2 r4 K, j6 @9 P" d  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
+ R+ A$ s$ d& h9 \  (13) 街头月/电子乐器
- P) a; Y- q8 [  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
5 E8 Y* K9 D/ u! f! K! ]3 X' ?  (15) 亲爱的爸爸/女高音1 r) |$ N( G$ n, D4 Q
  (16) 今夜无人入睡/男高音$ x7 F2 S8 u8 ^0 ]! B
  (17) 人声
/ l) R& g  R' \8 o/ U  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
. R! C  [. \) d5 U, |6 l$ I4 R/ R  (19) f-16战斗机/效果9 ?" J, i9 O" Z, @" O
  (20) 龙卷风暴/效果
$ a! Y: z' K  N  (21) 火箭升空/效果
4 `3 N$ H* @" a. p8 l, C! z
* |- F; A6 w2 n. X6 m: z2 N# L
: L3 j) s3 X7 `05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
3 H- |4 j# f; n. w: ]' v  (01) 牧人 德德玛# G* W4 ?  K. V# `" y
  (02) 知音 古筝
9 l6 o3 E0 D& R; A' B  A; G: f" E  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭
/ G- h0 \! e% z: D0 X  (04) 南海姑娘 王菲# J  T, \  o. \/ `# ?/ r, @/ |
  (05) 船歌 赵鹏
5 r) E) ]( g' `* b  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》8 I& V. c: I  b
  (07) 梁祝 小提琴; U* v! N1 A8 j) ?0 x, I
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
/ A6 A/ f( H2 L1 Z  (09) 柳濑小镇 木村好夫: Z, |# c! y9 h! n) _3 Q3 q% V0 d
  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
- T, r! T$ T: p: D  (11) 加州旅馆 老鹰乐队
0 h7 D3 D+ Y. n$ V9 `( a/ R  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up% Q2 w& @# e1 p% ?0 C
  (13) 高山流水 古筝
7 L2 m+ o9 t& n/ @  (14) 跟着感觉走 古璇0 [5 g& R5 M# l) @
  (15) 2000年等一回 迪士高. e: @7 Q/ d) I. c6 l
  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行" I- A$ c& U1 z3 |
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II. ^) t6 M' F( S! n5 m: w0 H- K7 J
  (18) 映山红 青燕子
5 ?: U+ `1 G- A! C: g+ J$ J" D3 M
1 D# D& f9 P4 Y  S3 ]9 ~: u4 M2 s4 {# y# s% {; T# x4 l2 U: u: Y
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:/ _9 d9 b8 Y/ i
  (01) 小提琴% y# }8 x; j- m5 D+ U1 u/ i2 g
  (02) 竹笛5 j2 g; g, y9 l. p
  (03) 口琴
: ]) F$ S7 |+ x' l+ h  (04) 古筝
2 }* f. P, p! S" ~) B' E  (05) 鼓诗' t# }' ^$ _! F) R- Z
  (06) 渡口 蔡琴
' o- F9 M1 S" [# I# G# [; i4 J9 `  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
, ~( V4 x$ t/ n9 E( f* {  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏7 N5 e' G; @6 q+ C- i
  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭. B' W  C- o& O$ n/ b
  (10) 爱你比我重要 阿杜
6 f$ y: v- g7 e- Z9 C! l, E  (11) 天天看到你 阿杜  e- @8 T$ N. C* @% p5 O$ ~
  (12) 船歌 赵鹏1 }9 L0 x2 |: ~* Z2 \* o
  (13) 世纪2000" z. l$ i# q; k. `* o. O8 b
  (14) 摇滚迪士高! U8 Q# R; I' G# A
% x0 p1 j* h- {* M% {8 T4 ^
; S( _$ y2 d% D
下载地址:
+ `+ D5 c% ]: E  k, Y8 R1 p7 [* G: q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" c6 J; q% h9 f' t
, }6 Z1 e# w. T1 q5 ]
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
来自小程序
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则