WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13075
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

7 ?# E$ ]  v5 T2 c' o# c& d& l
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
2 ?' K3 Z5 W! V9 t7 a- F2 E
大小:2.06G
5 B+ b) |. p/ m( K4 p3 B

/ C# u6 z) F3 N% y- _全球限量版惠威试音碟(共六辑)/ P+ N1 o1 n8 S0 M- S* F

( K% z, |# w. ^7 y) `. `) R01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》% R# Y( b' _  b2 n
02)   《惠威试音碟-人声篇》5 @- t( A2 U3 i, G) P' l
03)   《惠威试音碟I》
# k' c# [# O! a5 S2 S: Q2 @) N, g04)   《惠威试音碟II》& w0 G  a* j: I  Y) R- B3 G
05)   《惠威试音碟III》
5 M: v; t6 O5 s; a% d4 _* U. P6 x  Y0 I06)   《惠威高低音试音碟》# e* R9 f' l! {- L

" L: J$ g8 q6 Q' L% N2 {* _  `" t( }% X- D/ ]* a! w9 S0 V
01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:+ |' K2 ]' u' p  Y
  (01) 两千年等一次 - Smile
. \3 j( d$ T. i# r' _5 \/ r  (02) 天堂 - 腾格尔5 s# s: y% O" c" O( \& G9 g* H5 ^1 z
  (03) 哭砂 - 黄莺莺
! G. X5 X4 ]' @2 U! @" ?7 y* l  (04) The Police
$ M/ p9 O# ]2 Q$ k3 u$ Q  (05) Going home - Kenny G3 b5 o) q' q7 T- n: r
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬- c$ C" S$ C7 b- z2 g& ~( z8 B% l
  (07) 渡口 - 蔡琴! |- Z& Z+ j9 a
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
+ a, N# B) n/ Q( c$ y8 p' V" ]  (09) One I Lov
0 ^# v7 |. E- J! X& L5 S  (10) 葬心 - 黄莺莺, D. `8 I) L4 [$ m0 K6 c2 W
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强. i3 `& ^8 u' t2 h: [
  (12) Let it flow - Toni Braxtor
; a9 C9 n3 L' u  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强
+ {% W; j9 _4 D- e0 u1 l  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴
  k+ C# M. W' x; p7 y8 S) w  (15) 伤痕 - 林忆莲1 p$ c5 |0 x, R- K; u1 W
  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
' i0 F5 H4 O( v1 m6 Q' ]( X0 Y0 Q, @
6 K5 L* b+ H" N4 X( t' g
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:4 B6 t$ N; T) b* ]
  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴
5 A# `8 [2 w, M; h. `  l3 R  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
. ?  n. i+ c, L" t; ~, i; [  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
/ C2 ]% r9 p$ T' W2 c) P  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
3 ^% t  j1 J$ D2 n+ k  (05) 夜色 - 玉置浩二4 e# t  e& B* N/ \
  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
5 m$ O, \, h* F: ^4 X  s  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏, v) w4 Q- g2 E/ ~
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
4 t: B7 {2 x3 u' _9 k7 X  (09) 风继续吹 - 刘雅丽% H% e& c1 v, Z0 l9 n3 k
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉; [5 ^- Z& r) J% \; m: [
  (11) 泪海 - 何玉玲
: \/ O0 k& M: p5 I  (12) 相思河畔 - 区瑞强
' l7 @6 T# h+ h5 h  (13) 天空 - 王菲
/ A, p  L9 n: a' S) ?" x# k2 Q: J
2 \9 {4 p" Y  \8 Q% S& p5 V3 Q" J" \& z0 H, {  v+ U
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:
( _7 [2 d/ _4 Y5 \; F' t0 b5 y- k  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器/ s2 g+ k' F/ B# h# [- t; f1 F
  (02) 试音方程式 女声清唱* Z! W; [9 t0 e. s
  (03) shania Fuain 流行歌曲+ s1 w, I5 n  S: I
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲  e' g5 a  H5 {0 E# J8 W
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
8 {, V6 o' {1 `- |$ a' u/ c# ~8 P  (06) 加州旅店 老鹰乐队
) y* E4 y5 U0 n& w, Y. p$ `5 W  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓* S" S( O8 u/ v" z2 [
  (08) 红灯记 京剧女声
4 J+ ]7 G! m+ S) K: x" p  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲
# v7 r$ b( z' Q& z  K9 d9 F* A2 l+ T' W  (10) 低音王 低音提琴
2 z& g0 ?0 w! W& p$ w. @  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐; T: M  U: x& ?/ p
  (12) 波罗吉他 器乐
$ D3 \, m0 X4 p" b  (13) 琵琶对萨克斯 器乐
" v2 K5 d4 @1 N# J7 z  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲
( w- {/ Z+ G0 G( }$ R  (15) 穆特小提琴1 独奏
: L* }9 O1 h$ F  (16) 穆特小提琴4 独奏
: S5 J6 r: f& t* j; u" T/ X' r2 h  (17) one I love 女声清唱
  \9 U9 i7 W4 f; W: P  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲' [, I$ `# e1 F$ ], T
  (19) 高山流水 古筝
& v: v3 E+ V9 W7 ~  p  (20) 梁祝 小提琴1 G8 ?% }2 S, W0 F+ P
  (21) 发烧经典 交响乐
5 g0 u  r/ W6 H% {' }! h  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
, H7 J1 I/ U" n0 H( T0 e. u  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
5 A  ]" N+ L& c& B2 @  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
  h! f4 M  {& Z+ s# ?! d  (25) 山高水远
. a5 O7 ^6 ~) b
1 [$ [* O' \  ^- v4 c/ t
! M  s6 \7 R8 P04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:
2 [0 [* {( o) U& P! h% Z5 k9 i  (01) 2001太空漫游/交响乐8 |9 p3 Q( x8 o; Y2 v
  (02) 欢乐颂/女声
  r3 p+ W$ l6 G0 l  (03) 步步高/古筝) [# m) s; R3 }8 P" Z* [
  (04) 午夜梦回/电吉他
- W, e5 Y1 e& i4 a  u  b! `  (05) 普通一兵/管弦乐3 W8 ?6 v3 ~: D8 r) l5 x# H
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
; |' _8 t/ r4 b  (07) 四季之歌/古提琴. n/ R  h! R* m* a
  (08) 卡门前奏曲/小号
$ @' G. ^  e9 a2 `( j$ H  (09) 送别/女声合唱$ e1 l/ V: _7 A% u3 w
  (10) 敲击卡门/敲击乐
3 G) F$ a" G* a% z; A) x  (11) 布兰诗歌/合唱
; }# j! ^: Q3 b" o3 k7 j: ?) n  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
7 V8 l3 C! w8 U  (13) 街头月/电子乐器
6 S% b' z! S0 [- K) J  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
9 n0 }0 l! r5 _& ~  Y7 N  (15) 亲爱的爸爸/女高音6 u) G( K. F) _! B
  (16) 今夜无人入睡/男高音
$ E# J& i, w/ W+ J' V  (17) 人声
6 E# X: M2 `# d* e2 y  (18) 生死时速主题曲/电影音乐" W+ A, L. P8 q8 _! K
  (19) f-16战斗机/效果
! P- W1 T$ s1 z/ k( x$ {2 W  (20) 龙卷风暴/效果- c) G  t) H+ s/ l, P
  (21) 火箭升空/效果$ V+ E& Y, z& Z* ?6 k$ D
, P3 U) b1 D9 M: V# R& {3 ~
$ @/ l% o. W% ~/ D/ ^( X; _+ ~2 L
05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:. U' y, w4 U; r# X
  (01) 牧人 德德玛
, F4 J$ Y: ?0 O0 I  (02) 知音 古筝
2 I+ r, s- l' F  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭: w4 q' i( a; a9 L4 I. x" j
  (04) 南海姑娘 王菲
. [; S/ w5 }5 S2 D, {/ c! l  (05) 船歌 赵鹏
% I3 m% W1 x( y" j  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
2 b3 a6 S( }% k. _# L1 l1 v  (07) 梁祝 小提琴8 _* A' U2 s: v5 S) s
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏/ H6 |  z( {% E" k  B7 B
  (09) 柳濑小镇 木村好夫
4 a; J$ K7 ]% B0 v) \. s  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
' z4 _+ u) K' C. t  m: f8 Q  _  (11) 加州旅馆 老鹰乐队0 [) b* g& T+ m5 \3 f
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
8 J+ |7 L) B: Z1 P  (13) 高山流水 古筝% M3 S- J1 H# F$ H! K# N
  (14) 跟着感觉走 古璇
( @; S- |  {' w* J# {  (15) 2000年等一回 迪士高" V# D+ z% D, {" a  X. J
  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行: j+ Y, D) j& }3 w& @
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II+ u4 s3 i. s0 U! \' f
  (18) 映山红 青燕子
9 b& r6 T+ t4 P  W5 E/ \
. o4 l7 w7 r3 o' U3 @( A: _6 `4 x% Y) A- B% k: l
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:# m+ q4 P/ ]+ V3 S+ Q
  (01) 小提琴
4 N$ V; Q  `* b; @' K  (02) 竹笛, ?# o  \9 {5 `1 S5 J
  (03) 口琴8 i0 q) P$ J5 m" P" Q
  (04) 古筝6 s" d1 K, ~8 f$ v9 b- R
  (05) 鼓诗
. W* V' P) Q, }1 W; q$ `  (06) 渡口 蔡琴
+ m) a8 p) t, Y2 u; D" I( @+ {, X  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
& t" b6 H2 n( V6 u* ^: W  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
+ b  B6 c5 Y% ]* d# ~" U1 P  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭* M0 O4 W1 G% @& u4 G( E% t
  (10) 爱你比我重要 阿杜6 L' x5 L. F9 P. \
  (11) 天天看到你 阿杜4 M* R+ h* ~, m9 e4 d8 S4 O
  (12) 船歌 赵鹏$ o1 i9 t4 ~1 f) N$ z% N) d" [
  (13) 世纪2000+ Q7 _& z! R2 v* E" J
  (14) 摇滚迪士高) b; H1 g% Z* p' \6 f

- A5 E6 }; G% I+ K+ A( V: Q% e% v3 Z% V1 N
下载地址:0 O5 P+ W8 x6 ]
7 W& G6 u  r% f' e1 v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

: |+ C2 m$ E7 K
, P7 n, n. {8 _7 ?/ F
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

283

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条