WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13075
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

* L/ ~1 j6 G% G2 Q6 t0 J2 J
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
% _6 i8 [  t& N
大小:2.06G
& t8 i* d, p* ?+ f; L5 E. {
, V$ o( R& g) t4 C  U
全球限量版惠威试音碟(共六辑)6 H, h& k  {) C. W4 E# w' ^& g* Q( \8 r

. B! E& j  m0 _0 ]01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》7 f; h* }' x. x# S6 C$ ~# F
02)   《惠威试音碟-人声篇》, z- y" ~; \/ L. E0 w1 m6 ?
03)   《惠威试音碟I》
4 r  j( U6 d/ J* ?0 @" h) a; e04)   《惠威试音碟II》7 {0 u( l- Y3 o
05)   《惠威试音碟III》: P& X7 H9 o: {( C, N
06)   《惠威高低音试音碟》
* ?( K. p' {) n' D+ Z
9 E, g- N  x. S0 u  H( f; a% |6 c, P6 a, O6 f: A  J9 h
01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
- D. w1 h: E* Q3 z2 D; u% @* p  (01) 两千年等一次 - Smile( ]: T5 e& a0 \: Z0 }# E4 |& r: R
  (02) 天堂 - 腾格尔
' w0 Z2 Y- F( e$ v  (03) 哭砂 - 黄莺莺
! M5 E( F9 n8 l0 F, W7 b7 H% u+ `  (04) The Police8 F: c5 X  J! B
  (05) Going home - Kenny G! P8 U$ X8 [8 c6 b: S. b
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
& y. f% k, {4 w# }  (07) 渡口 - 蔡琴
, g4 ]' a- n1 s  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队' X4 U/ a# L; }1 n
  (09) One I Lov( Q) N4 F/ v% h# _' G
  (10) 葬心 - 黄莺莺4 h( o& z4 U  a! S' e( a
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强, A# H7 F9 x, T/ z: u
  (12) Let it flow - Toni Braxtor
4 z5 C) I* |1 I' G4 X3 R! O  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强, J2 I1 E* B- |! H, n& y  G8 z
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴6 F; [" c$ b* D( b  I
  (15) 伤痕 - 林忆莲8 q" X( v* r6 {0 ?* D0 N& A5 o: w
  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes0 ?' B: Q3 d) I$ }: [3 E
  i5 X5 _* M* ^) d8 k2 p
! _( w6 h  q% @) A
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
$ x  {+ c" J0 ~  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴$ h  c( V9 b9 L6 k+ p
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
& m# m# ~* O, i  @  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
6 e3 @" G* Y; h* w, _  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭$ B) q& ~8 f# \5 M0 h- I# Q$ e1 G
  (05) 夜色 - 玉置浩二
/ d, o8 c. `& \6 w3 k- o  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
  h) O$ I2 b; C  Z. u  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏
0 N& B$ }( O9 P, e- _2 D  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
' ?1 W/ X  t) A! q: J0 D& G  (09) 风继续吹 - 刘雅丽+ _3 N5 j1 d8 [- ?& \2 P% f
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉3 _- y/ S/ d# f4 G4 V2 }5 ^  ?- I1 O
  (11) 泪海 - 何玉玲
( N9 I  X3 p: i( w+ O0 g: q  (12) 相思河畔 - 区瑞强: Z4 h( H" T) t
  (13) 天空 - 王菲+ E5 e, q2 G4 [" w: ~

: C- T( a: R! j; x' a+ Q% x
& P4 E# K  ^6 U, {, D03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:2 C: @# f) s. a2 U3 q2 w8 I
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器/ G- K) y, c$ I
  (02) 试音方程式 女声清唱* [& j) Y- E2 h) D! q
  (03) shania Fuain 流行歌曲. f$ [, f7 K% D2 C1 Y% K
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲# [6 o0 A2 Z- u7 k. B; B3 }& \
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
) _" B$ {3 X! O8 i' f( \  (06) 加州旅店 老鹰乐队
6 N5 u' x7 Z/ O  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓
( Y. S9 d. \' R9 o  (08) 红灯记 京剧女声
' S1 {; _4 T/ p" d- q  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲
( p7 W9 |0 z$ i1 y  (10) 低音王 低音提琴9 J# h: u3 _/ v* l7 x) a' f" x
  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
9 e1 G8 f/ ~7 X  (12) 波罗吉他 器乐
: ?) B2 f% t& K7 M  i  (13) 琵琶对萨克斯 器乐
! R" P7 |' D/ Q( X( P  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲+ J( D. U" i4 K- _6 `0 c
  (15) 穆特小提琴1 独奏
0 Y3 W) ^  r" g* s5 y! x) F9 o  (16) 穆特小提琴4 独奏! n1 Z! f( G3 h) O
  (17) one I love 女声清唱6 _4 t, j! y% H
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
! n/ W3 P2 S: Z/ V) r6 O# l" v  (19) 高山流水 古筝
! P6 w/ J4 M- `8 I( S! S  (20) 梁祝 小提琴4 H' T3 G) f5 [  z
  (21) 发烧经典 交响乐
4 L: r; W6 K" a% S  (22) 古琴对唢呐 民族乐器6 j0 S. @! o0 h  _
  (23) 狩猎波尔卡 交响乐% F& c$ Y: q9 D- c; E, E7 {
  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲/ ?9 e0 Y' Z: N$ l* M
  (25) 山高水远
: D  G2 g, Q- F/ H1 z/ p2 A* v
' S9 |$ U4 A% m
  n  d( n. H6 @04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:
! }. p6 {4 K: F: l% d  R  (01) 2001太空漫游/交响乐/ r5 D! H9 g/ Q' h5 Y( W
  (02) 欢乐颂/女声( X  V' @! N' q/ `. p
  (03) 步步高/古筝
9 p# M+ y* f' h- c2 _  (04) 午夜梦回/电吉他+ P" L6 N) V; A; [3 O3 A
  (05) 普通一兵/管弦乐, e3 `6 z: a6 g1 a; ^* h& K. ?. q
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
* @! e2 L, w4 R1 n# q" R  (07) 四季之歌/古提琴
1 }4 }2 V7 i' H( y5 m  (08) 卡门前奏曲/小号3 @/ U* U- I7 E
  (09) 送别/女声合唱4 R: j- O8 h4 J4 o( p9 w3 F
  (10) 敲击卡门/敲击乐
4 J) P0 b; q: S" K, L4 v  (11) 布兰诗歌/合唱
( o" {9 z( W& D& E7 }: _  a  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
' p8 z2 A) \- c+ K4 S6 K  (13) 街头月/电子乐器
! n) T" M* S. F% _6 z3 A, \$ u  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
! i  I, S6 o0 V( d. c  (15) 亲爱的爸爸/女高音
0 V1 t7 R! ?# E( m  (16) 今夜无人入睡/男高音" I) e' J! b4 r# L: g8 i
  (17) 人声6 Z, p  i; y$ c$ b; g  U  D8 h
  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
# d1 }  p8 t/ x7 a  (19) f-16战斗机/效果
: g8 g5 N0 s! h2 G2 r  (20) 龙卷风暴/效果/ M2 F% \: A: U9 }; l4 a
  (21) 火箭升空/效果( [+ k! f0 q" b* T3 o( E

: c, u3 E$ W: h  ^! Z. g/ |' V
* Q. \  s1 f1 g) E05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
" [! V& w9 p( b; i& i/ Z/ `  (01) 牧人 德德玛6 a! U) B0 Q0 v
  (02) 知音 古筝
8 T2 L7 r& Y1 c( ]8 K, r  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭# z/ ], U2 x* E- u" g
  (04) 南海姑娘 王菲
: u9 d& c0 v+ \- e* |6 o/ H  (05) 船歌 赵鹏
! Q' {* q: N6 c  [6 Q  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
: w- Q" [2 l2 d0 [. v5 H  (07) 梁祝 小提琴. b4 ^1 G) P. Z
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
& q; n! j/ v* c$ L+ E: k9 |- F  (09) 柳濑小镇 木村好夫
9 d3 Y7 v- l' ~8 W& q3 U  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子+ {( v; M" |# [' r; i, b8 D$ n
  (11) 加州旅馆 老鹰乐队5 q% x6 x  c/ B9 ^& {6 f, ^
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up8 ?$ A  D2 u9 m: j7 K% |0 Y
  (13) 高山流水 古筝2 k+ f6 q: ~% H, W  r  h3 }
  (14) 跟着感觉走 古璇. \  x- A$ ]9 U. ^3 H
  (15) 2000年等一回 迪士高
7 U# R8 Q7 d  Q& _- h/ }1 `  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行. g) X% ^, E5 g
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
2 }4 {* D2 b, d9 g4 w  (18) 映山红 青燕子
  R+ B, T4 U  S" r* \! ]3 e1 ~+ l( P" Z6 k

0 ~: q) E3 B$ h) h5 g06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:, l- z5 T/ X3 T; }7 Z8 S- }6 R( ^% I
  (01) 小提琴+ W- ^/ B4 X( K) t# s2 N; F
  (02) 竹笛
4 M9 ?# ~, Y7 v0 g) c8 I8 _- B  (03) 口琴
  h* B4 }/ F2 J/ m# J2 E1 w  (04) 古筝
& J# t, t8 ~: k5 J  (05) 鼓诗+ P& C- d& M$ S* r' N) f
  (06) 渡口 蔡琴
7 s2 v$ }9 x9 f  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
* R3 D) y1 v7 T4 J1 h  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
) {0 U: Z7 o7 |4 Y) e% [& a# q. s  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭
- f$ b% t8 c' [2 V. ~$ o  (10) 爱你比我重要 阿杜
: `, v# r$ ^- L% h  (11) 天天看到你 阿杜
: l* o( I  B" v6 |- X5 U0 V  (12) 船歌 赵鹏  d8 f& n, x% L, H# f  G  {7 [4 H5 v
  (13) 世纪2000
5 L! O; U' H, S0 H  (14) 摇滚迪士高* `8 ~, a) v9 c' r0 T

! L) e% k/ }' R: x
' ^! {* J) o( |. y' T% S下载地址:5 B8 v! ^3 X2 y

- E+ d" E; E1 u; r5 |2 Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" n& V2 c* Q! Y6 P5 x+ s$ P# M- {

3 S& k* |. ]: \4 e
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条