WEY车友会平台未来发展方向和趋势,因个人 原因,整站全部出售

WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

169

主题

1400

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
12444
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

# B3 F. e6 I: p
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
$ X* I% F! ?+ Z  Y6 w5 Y
大小:2.06G

& x& o* Q- e. H, n
1 d7 i0 |$ y* G4 ]' Z, o全球限量版惠威试音碟(共六辑)
4 g: I& o& L  `+ q3 J+ S9 F. m0 V  R  l9 I1 t4 {+ }* {& F
01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》
& t+ |7 c% T; R0 M3 x4 a; w- D% {02)   《惠威试音碟-人声篇》
' I( ]/ i# \/ H03)   《惠威试音碟I》* }$ i0 o, U/ V- L
04)   《惠威试音碟II》
! m/ A. ^. ]8 w$ L/ F05)   《惠威试音碟III》* L1 I  c3 p, }# Q( C
06)   《惠威高低音试音碟》
2 w1 G. `; ~2 V3 l, d
! {% f/ v6 M* g, U' f; V7 v3 v) o' G( p* @! d# G# d& T- z
01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
3 z# |+ d! Z( s  L, L6 c  (01) 两千年等一次 - Smile
  s9 s6 V/ j6 H6 B8 e$ F  (02) 天堂 - 腾格尔
- M9 S' }# V/ D  (03) 哭砂 - 黄莺莺3 r  T( z( y# S1 V
  (04) The Police
! j; d9 \7 ^' J2 V  (05) Going home - Kenny G3 G5 B: o% J+ |* q/ ^* p
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
- ?- Y- j; C: L' q! D8 k  (07) 渡口 - 蔡琴  h2 \4 E  ^) F" ]" l" `
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队: c. \2 @- n8 m9 p$ G* i
  (09) One I Lov4 s1 K& Q( f& c$ z* H' \/ x
  (10) 葬心 - 黄莺莺( m3 [9 ~9 w1 @+ c. s7 h
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
" a8 ^" x, f) B2 K2 D0 z; J) n  (12) Let it flow - Toni Braxtor
& w. c- |0 P$ }' l" r  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强
8 @+ J& c# K- R+ q! n& A  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴0 m; X; y& K/ }9 Z7 s4 D/ x
  (15) 伤痕 - 林忆莲
/ N( ~0 A! m* ~! s4 X  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes; _7 \4 A. ?2 k( C+ K- I
. C/ E# p2 t- @7 s4 [. Q: z( T

4 u  _, P4 R2 m9 Y0 h02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:, d* Y6 s% d; Y& I  B
  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴
: a% ]# z3 f# T6 i. r  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
" `- Z- y* B. [3 L1 N1 d" Y  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
2 z0 }& M  h. K4 u( `/ X: S  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭( I9 z2 k# {; k* \
  (05) 夜色 - 玉置浩二
5 \5 ^& }% \) N. y% R& X. f  (06) 情人的眼泪 - 杨小林5 I: ^$ t* g' |, a) n- k" V
  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏
& D9 [' n4 J8 {9 j- r) q. ?5 e# j  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄  |' S. f5 Q# T) c0 |: _8 c5 F
  (09) 风继续吹 - 刘雅丽. w2 T6 t# k/ s9 J  A1 h
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉
$ y5 i: ^/ l8 {  @  (11) 泪海 - 何玉玲+ d) R$ r$ s) J9 H! g
  (12) 相思河畔 - 区瑞强/ s6 W, [* h. u7 S( A. p+ W
  (13) 天空 - 王菲/ @! m9 x0 s4 O( j, b& O
" V7 y: q2 Q5 ?1 C
/ P; P5 Q1 d. H9 a, [9 G
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:& P' W! s6 ^! V& m' l7 S* z" A
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器4 w5 ^0 R4 h9 a1 j0 |
  (02) 试音方程式 女声清唱
1 _6 x% f- c4 K+ K. P  (03) shania Fuain 流行歌曲4 x+ v/ D# s. O4 r
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲
  q) F- Y. e2 Q0 F4 W- I" Q  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
% N0 Y" r2 h3 j7 `. k( p! m4 k  (06) 加州旅店 老鹰乐队! K5 M& ]8 I/ @3 v# k7 [
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓4 W4 V! {3 M) Z3 x  C
  (08) 红灯记 京剧女声
( i8 Q: s1 B# F0 I) Y0 F& T  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲
. n) U, ~" x. f  (10) 低音王 低音提琴- L- v8 X6 _9 @: Y4 P* \! K+ R
  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐5 I+ }% E# C$ L5 M
  (12) 波罗吉他 器乐8 S8 c. C" B+ M: Z8 Q1 V$ F1 k7 f. M
  (13) 琵琶对萨克斯 器乐5 {6 ?  z" c) T5 W" \
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲' X2 ~0 F$ k- {/ w, o0 B
  (15) 穆特小提琴1 独奏
# S* \- Y- A# q, q9 Z" ]0 L+ L: Q  (16) 穆特小提琴4 独奏  C1 \' h3 Q" x- r( ~. @
  (17) one I love 女声清唱5 n. E6 n; _) w6 P
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲+ V, }. W) t: Y0 O" j' f
  (19) 高山流水 古筝1 Z5 I8 j, X/ B5 O3 u  l4 w
  (20) 梁祝 小提琴9 e  H  U  r" F! t
  (21) 发烧经典 交响乐3 k" [% S% X2 R4 S( x) K
  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
* W  e2 e: @/ J8 A4 z3 H' e3 B0 Y& R  (23) 狩猎波尔卡 交响乐* t2 `1 M* A: K7 a1 y
  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
8 v) M( m3 c7 z+ `4 ^  (25) 山高水远
- m, u+ [: M7 C/ c  A1 E; u; ]
8 z8 x# ]4 A+ R6 h% V
: A2 ~" w, F) Y/ B04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:' n" G9 s" N# X, U
  (01) 2001太空漫游/交响乐
2 t0 E" K; l0 j/ M7 b, m: R2 t  (02) 欢乐颂/女声7 t( ]9 Z3 w, c; @
  (03) 步步高/古筝* C' K( D; W5 B
  (04) 午夜梦回/电吉他2 e! U9 v% y, z6 q, f
  (05) 普通一兵/管弦乐
. v9 X: f* h& i* q  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
4 M) n/ j6 _# H0 A4 S# I. [  (07) 四季之歌/古提琴0 ^" v  L3 R" A; m2 y; j
  (08) 卡门前奏曲/小号
3 L2 \2 ^$ k3 w! G4 c' u  (09) 送别/女声合唱
7 B" V" I5 O! {; d  (10) 敲击卡门/敲击乐- H1 z# @# |! \; N
  (11) 布兰诗歌/合唱  r$ I- j! ~' g2 e
  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴" b/ h. {9 @( p" X1 A+ G; p% N- n
  (13) 街头月/电子乐器5 Z3 H6 d, A3 ~0 K( O
  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
' {8 o6 w+ K3 H7 \* w/ I4 G% K  (15) 亲爱的爸爸/女高音
2 l0 R7 u5 e- Y) p( X, t* e& H# w  (16) 今夜无人入睡/男高音0 L' A- b9 e5 q8 r
  (17) 人声& K5 e. B5 b) L3 l( n% |( X
  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
2 @2 Y$ X' t% c6 z; t1 N- v  (19) f-16战斗机/效果
  N3 r6 R: G" s  (20) 龙卷风暴/效果
9 f  m  j* R+ X& x7 N; d! p  (21) 火箭升空/效果) l2 G' S3 `1 a. G
# m- R" R: |# J8 I6 [. ]

- [8 h6 m: u2 Q( \! T; U) {05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:; Y' P, M: K$ I6 |* z/ c! k5 K% b
  (01) 牧人 德德玛3 U4 p" @2 W- b. t
  (02) 知音 古筝# e, [! B! t5 k
  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭3 @1 R# g6 x7 R$ i, w+ ^; f
  (04) 南海姑娘 王菲3 `/ h- L. `" A5 a- q) @
  (05) 船歌 赵鹏
0 h( f; \1 r$ E2 _* `9 r  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
/ W( C9 f+ }! m- n5 K  (07) 梁祝 小提琴6 f- t4 V( j6 ^
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏0 A; [: h/ D6 h) |$ P2 L
  (09) 柳濑小镇 木村好夫
* n& d% }" n6 s9 O, p  n  @+ t  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
  e" y( a5 ]% f- }: j) ?- u. ?  (11) 加州旅馆 老鹰乐队
) B1 K" h# K/ ]! ^6 R  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
8 ]/ H' y* j4 I2 d  W; K2 ~4 x) Z/ X' ^  (13) 高山流水 古筝, m% b4 a$ l. E/ i
  (14) 跟着感觉走 古璇
/ B9 `' W* t8 W% R, T; I  (15) 2000年等一回 迪士高( B0 z$ h% E( O6 l4 g4 O6 G3 d* `
  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行- x8 R* }3 ?3 U% ?$ c' C
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
5 a. j; ?; t! J! z3 s4 e5 B5 Y1 l3 {% B  (18) 映山红 青燕子
# `* C) J* B; v9 ?3 U  B1 D( j3 m/ I8 ~' z  K; G
7 _1 _$ X$ s. x2 S) ]) `
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:/ {; V$ v  [  M1 ]
  (01) 小提琴
9 v$ L$ s& V& R& I4 @% N6 F- t  (02) 竹笛
' u/ e& c" M4 \! v. }  (03) 口琴' X5 @, d- R+ P8 M& [$ b$ }4 d
  (04) 古筝2 ?. p) ?; a, q5 u4 t
  (05) 鼓诗
! B' L1 \; X9 I3 J  (06) 渡口 蔡琴, z, q3 {* O" \% B* d+ Q% f
  (07) 加州旅馆 老鹰乐队1 k0 d) Y3 M1 }6 s
  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏+ x+ J$ ^, `0 k" d( ]
  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭
# Y2 P+ y" k1 v- y/ r- {  (10) 爱你比我重要 阿杜
$ l" K' o8 y. P+ \; p  (11) 天天看到你 阿杜: n* y) {2 `. J8 B
  (12) 船歌 赵鹏
, `& A7 [6 A- B5 v# r  (13) 世纪2000
; X5 }+ Q, R) ^3 _1 R5 G  (14) 摇滚迪士高
3 a$ o  h! T. e# x4 p) @" x) m$ ~0 y( E

$ }) C  X! d4 Z+ s3 e. C+ c  M下载地址:
2 d; n9 `  y& L; F! T. l+ q) ^0 a% b& z+ F# u5 h" O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

+ v- p7 s2 {$ U: z4 E  [  y* }0 W, _( i% ]# }
本帖评分记录汽油 收起 理由
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

68

积分

1.3T

Rank: 2

积分
68
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

79

积分

1.3T

Rank: 2

积分
79
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

79

积分

1.3T

Rank: 2

积分
79
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

4

主题

33

帖子

254

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
254
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

40

积分

1.0T

Rank: 1

积分
40
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条