WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13087
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

( b/ ~- W+ d4 B& e4 n" s
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg

9 \1 W& F  S% S6 P3 `7 D8 [: B; Q
大小:2.06G
# C1 o1 k, w- E0 K! x0 |9 j4 w( K
7 ]" G' x! A  Y4 [, J+ k" z; A
全球限量版惠威试音碟(共六辑)* k& O4 x3 ?5 f! |
' t5 o& q8 J/ K( Y
01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》' `! S. G+ W  Q
02)   《惠威试音碟-人声篇》- ?$ C+ k" ~; u$ P6 G) H- R+ _' N% Y
03)   《惠威试音碟I》& A, l. h  `/ ~$ l! m
04)   《惠威试音碟II》
9 m" Z* {9 [- s+ _, a05)   《惠威试音碟III》2 \. U1 w  O0 M4 m9 _! R
06)   《惠威高低音试音碟》7 e; O& |5 g2 T4 [1 C
' v; |' f  e, O$ w# p5 S
6 B5 v' M  Y  U' y& b
01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
* i- s& d) l; ?+ {  (01) 两千年等一次 - Smile
' \7 T7 H( |/ Q) T7 E+ B  (02) 天堂 - 腾格尔
7 U0 {* V1 \& w% G# o6 Z  (03) 哭砂 - 黄莺莺
3 g! ^# c1 Q+ l  (04) The Police
6 Y3 e2 \! A/ n3 Y/ F1 ]( b3 I  (05) Going home - Kenny G% v) u. h0 r+ U. t( l' q9 N, Y! o& ~
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
3 l  A/ A) E  z! _: L6 ~8 F  (07) 渡口 - 蔡琴4 ~, S6 X% c5 Q# D
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队" {% [/ _) U0 ]9 l8 R: s4 U
  (09) One I Lov! E# o0 g7 V, S1 H* w
  (10) 葬心 - 黄莺莺- m. h/ s6 \3 \  f* |4 Z  j
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
5 N# ^0 u: p& J  t  (12) Let it flow - Toni Braxtor
+ U& d& n( }# B$ G3 F  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强9 ^& t% m+ `* @# Y
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴  _. F0 U- ^4 x" p
  (15) 伤痕 - 林忆莲
0 G! z7 m+ ]) q# J9 z0 n! G! P( m  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes4 t; Z! ~$ F5 g, i4 d% @' e' l3 a

: C  X; p4 N  Y" W4 V% r. }& Z* E: g9 `
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
% F7 k8 N" @. K7 m, j& a- a6 [7 E  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴
. ?; q" K" X1 j; V  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
4 B" R1 e5 T% }/ E% g2 u  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅). \" {9 s3 D6 X$ v2 m
  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
7 t: G0 j' g: ^" D) B( `7 z  (05) 夜色 - 玉置浩二
0 K0 x: k1 v) V2 l2 a5 C" B  (06) 情人的眼泪 - 杨小林  w$ X. m& ^' x2 R
  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏
! b% w. n# h: K0 K: h8 J1 ~3 T0 G  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
9 D( d( I4 v! \) @  (09) 风继续吹 - 刘雅丽# W. k0 K* W) _; Q; ?# P4 ?# o
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉
. m: V) m5 _0 b. J) s* h2 o% R. u  (11) 泪海 - 何玉玲
: L& t% ]! r9 s+ ?; H" f- K  (12) 相思河畔 - 区瑞强
3 `5 x2 B4 W2 Z, Y  (13) 天空 - 王菲
4 P9 Z6 g) d* z# E- N2 c
  G* Q8 h! a9 w. w1 C9 S, w4 d9 h2 a! s  ~; o. V, O, q
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:
) f" u! Q9 R3 h" U5 Z  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
3 A: }7 i# n1 J2 o0 ?+ F  (02) 试音方程式 女声清唱
6 a4 ]5 N5 [# U# G) P5 G  (03) shania Fuain 流行歌曲
8 u5 z, S; \( a  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲( z! D5 D* S3 D4 p$ R; l) \
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
# \$ ]( K8 }! o9 e8 r  (06) 加州旅店 老鹰乐队
) B, F8 k* I  y  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓
+ Z) a5 {: m5 u5 S3 R( [  (08) 红灯记 京剧女声; p) K+ M2 S3 V  n. C
  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲" {* d+ N- j) F) G* `
  (10) 低音王 低音提琴, g& x" ]0 L: O/ F" ^% ?7 ]9 _1 u
  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
8 `9 f+ @# }( C, S: Z' X  J  (12) 波罗吉他 器乐
* _/ C2 i( _& k' C6 v  (13) 琵琶对萨克斯 器乐
2 m- `2 x5 N0 `1 A0 k  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲5 W" v1 W: e% O( C' ^
  (15) 穆特小提琴1 独奏
+ A* E1 r7 h( u: d  (16) 穆特小提琴4 独奏' M' G& G1 S" f1 [
  (17) one I love 女声清唱: I$ t3 s+ ]* w( n* [
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲3 b8 x% x$ k$ a4 e$ @' M
  (19) 高山流水 古筝1 \8 E2 E9 M5 B8 ?% K, L2 G
  (20) 梁祝 小提琴/ L9 o& [9 \6 w" C9 |9 {7 y: A
  (21) 发烧经典 交响乐4 L% S# h2 y* f" `( v2 _
  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
2 p' D/ g- {- H. w  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
2 D( L+ [) x3 w+ q3 x* L7 i, V  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲# T; h1 m$ K4 A7 F
  (25) 山高水远
0 ]5 N2 l4 P! _+ s8 }7 h
4 o  H" D1 q! L7 Z- W- u3 ]) G7 j/ s% O, o5 G9 O+ Q
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:7 C7 z+ p! J& c% v
  (01) 2001太空漫游/交响乐
. Q/ a6 |% s0 |& @4 o' P6 ^  (02) 欢乐颂/女声) g4 P6 q/ C, H9 |9 S' m) h
  (03) 步步高/古筝5 ?9 A# r" _7 ]& W$ }: H, U4 y9 m
  (04) 午夜梦回/电吉他9 F" o% e1 U- s; Y
  (05) 普通一兵/管弦乐: U- s# j. g$ Q0 [5 a
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
) Q( z( o4 T0 d- b; d" p0 b1 d1 |  (07) 四季之歌/古提琴
" d+ d. G+ q) c+ K, Z" ^. U, W1 c  (08) 卡门前奏曲/小号3 x8 Y  n1 Q! Q1 r6 ~
  (09) 送别/女声合唱
6 g! [9 S' j$ [" u8 K+ H; B  (10) 敲击卡门/敲击乐
' F: f) n) a0 u  (11) 布兰诗歌/合唱
( o; ^1 y8 `& z1 F- v* |  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴5 J0 e6 F! J( }( I
  (13) 街头月/电子乐器; w- o" ?! }6 m- b
  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴( y$ e) j/ u( p$ h
  (15) 亲爱的爸爸/女高音1 }0 w- Q& Z2 F+ L# d0 H
  (16) 今夜无人入睡/男高音0 Q8 I/ J& T1 d" \
  (17) 人声! M, u' l0 l2 W, k
  (18) 生死时速主题曲/电影音乐1 \! E; D- F- E3 g
  (19) f-16战斗机/效果  [$ Z& R- V  l6 r& g( ?( i8 B  c/ X
  (20) 龙卷风暴/效果
4 B; R3 }3 p( N# J( B  g  (21) 火箭升空/效果! ~# \3 i/ M* v( U' b) Z
1 i* `; w9 i% X

9 J7 W7 ^/ p( N05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:2 N5 X/ Z: ^/ n1 |
  (01) 牧人 德德玛, i; Y! t8 f4 D( d. `
  (02) 知音 古筝
: G) p8 f( {+ j) N  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭1 p$ y4 q/ R8 U6 w
  (04) 南海姑娘 王菲
) K! b! }  S. n, J8 X  (05) 船歌 赵鹏
9 X* B3 ^) C: T- R3 `8 B5 Z  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
! c9 @* b4 K# n! r1 c; q, A7 M  (07) 梁祝 小提琴
. f* i: a! i, n5 @  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
# f* ?$ k2 E0 j; ]  (09) 柳濑小镇 木村好夫% r: W* P9 e  R# _; p* T
  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子* w$ u0 F3 Q9 Q, D
  (11) 加州旅馆 老鹰乐队
; d( a$ y+ w+ ?/ R  b9 O& c  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up% ?  a' X. M# P5 i9 b
  (13) 高山流水 古筝, D8 o5 c1 w4 r- r
  (14) 跟着感觉走 古璇& R! N+ n; o# O) v
  (15) 2000年等一回 迪士高
: {4 E0 Z7 Z4 M  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行
. f: ^9 b9 Y; [+ a6 p6 l  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
" F( _5 u5 O9 r+ ^- j/ u  (18) 映山红 青燕子
) @# o# ~) W2 d$ Y( @
* w! j' L0 R/ V+ J$ U8 \( y  M; B1 c* v: F
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:) I0 o9 V1 b' b$ [. P! x% K, \1 ^
  (01) 小提琴
8 G) d" H* U2 R  G. T+ X. ^. q  (02) 竹笛
, i0 ~) I, s% O/ h! W: o, }, H# z  (03) 口琴9 j$ R& q* M5 K$ k% V, F0 g+ a
  (04) 古筝
; \# `0 n; f! |$ P  a  j  (05) 鼓诗
& F' k# m9 z7 F% r9 C# k* N  (06) 渡口 蔡琴$ P5 l! I3 D$ c& t( T) i( G  K% y# D7 O
  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
  M# k6 T& ?, I& P6 r  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
5 |, T; T6 |7 \+ t  L9 R  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭0 z; f/ t/ g' V8 w
  (10) 爱你比我重要 阿杜
4 B! P0 ^" G" `0 Y% C& v: }% f  (11) 天天看到你 阿杜
7 [& R; r% U+ f+ r- R: A  (12) 船歌 赵鹏
, i: z& W1 M1 v6 q9 r# {: K7 k  (13) 世纪20003 L$ y1 U8 Y2 c
  (14) 摇滚迪士高4 y7 j0 d+ F" X! V) r3 p

) R  a: x4 \1 [7 Z, B) @  T( |
: _9 [- E2 y: X; J下载地址:
" w& k3 q1 _- Y3 c% r+ U. L* e% d/ L) f& e/ a, c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

" Q9 d3 y; y7 ^* ~
: f% @% q/ P" X2 j" o$ j
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
来自小程序
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则