WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
: P: h* g6 q& {$ R& j4 E
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
2 `% g: j0 G+ n9 I
大小:2.06G

7 k, c& W+ P" _) |0 I& O- F7 A; b
$ X' ?5 K" V- b3 L% h: ~( S全球限量版惠威试音碟(共六辑)2 e1 G. l1 M( i( T# X8 m: Q5 R

8 {: I5 A6 n' H3 o; N01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》
7 ~" M/ M8 {3 d' m  N; m02)   《惠威试音碟-人声篇》6 H  R" o7 P" J8 O
03)   《惠威试音碟I》1 y. b9 m- T8 }8 H8 Z5 G  x
04)   《惠威试音碟II》
( [* A. k0 Q: O% Q9 x05)   《惠威试音碟III》
6 S, x* y; ]. h4 C6 f5 h' A  h3 C06)   《惠威高低音试音碟》: Y2 A3 ]- m) v* T

* p8 z; |- N0 q+ \; l7 A+ \9 G% B$ o1 u/ f
01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:* X% ?0 P  [. E4 [
  (01) 两千年等一次 - Smile- v( F' K' U, v; ?" r: L) G5 K
  (02) 天堂 - 腾格尔% W  E1 ^+ m+ e3 w( e) ^- U
  (03) 哭砂 - 黄莺莺
, ^5 x- V; a( O" `. V3 d  (04) The Police* C0 H7 k! u$ Z- T: o; d* G
  (05) Going home - Kenny G
$ ^% O7 C& I, {" l6 }' `1 ~  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
6 N! ~; [- J* w* }. C2 T  (07) 渡口 - 蔡琴
8 ^/ ]  K- A/ ^+ Y! p7 d. t  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
7 R; o6 C# }5 K4 j) F6 r, F( a  (09) One I Lov& a2 a% k; c  S4 s2 T2 y! x
  (10) 葬心 - 黄莺莺. p( A& ^* Q" ?" K
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强# O3 H9 D/ d, o: K  h
  (12) Let it flow - Toni Braxtor
0 r3 |! Q6 h2 ^7 T  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强8 W- ^* A. k0 ]- h
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴  S6 F1 t' o. h& M& b2 s
  (15) 伤痕 - 林忆莲
' J# {) r, g) R" p  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes6 N5 d) \% L; v, R! k' x1 X+ U

1 e7 s# k2 \+ E) w! d8 E3 L2 ^$ ^
- F' k( x) m. U3 t, ?& `02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:) x2 ^/ Z; i% p3 [6 b: ]" S* Z
  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴! O" S2 |! M. \8 S; ]" X  S( M
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英, z9 }* R) c- @! h2 R- y5 q
  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)1 `! A3 b$ j9 m& A0 a5 h
  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
  i9 n2 l  t  o2 U6 ~2 g$ ?- P  (05) 夜色 - 玉置浩二9 g, T# E& l% E" d
  (06) 情人的眼泪 - 杨小林1 S4 B& G9 |/ q, S. M4 n4 C
  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏
& y# D% z4 X3 h$ F0 Z  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
! @% _  D2 p8 {2 a4 q; J  (09) 风继续吹 - 刘雅丽
$ l4 ^; h6 N: P: Y# l, {9 |: \  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉
# |: \* g$ K% m% k. ?* v* L  (11) 泪海 - 何玉玲/ J1 \) H; z& w/ k, I9 F2 b
  (12) 相思河畔 - 区瑞强
' J: o5 v9 Y" ?  (13) 天空 - 王菲
5 T) I, f( u; Q0 F1 Q% P& ~, _) L7 F. E: ?+ N

, ~. U& `9 B; i; [3 x4 C: H03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:* T: ^& v4 R- Q1 A2 U. ]. {
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
7 ^$ W" C7 L4 Z0 P/ {6 Z  (02) 试音方程式 女声清唱
# [# g+ y( j) U; }- q5 ]* J  (03) shania Fuain 流行歌曲& }8 [; J0 g8 e! h
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲- X# J9 g; v: u) U  B' l
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
  f, `+ J" O) N/ o  (06) 加州旅店 老鹰乐队8 Y0 E$ j; F" d: V
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓3 `6 z4 g7 p( l; b
  (08) 红灯记 京剧女声
0 y4 q; T/ e+ K% ]  v  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲+ J0 s0 |+ s2 b9 \2 B# ^& [: r
  (10) 低音王 低音提琴
+ d% D5 |  z; ?/ ]% b* U4 y  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
# H" V6 Q8 }& G$ C) e, M( ]' a  (12) 波罗吉他 器乐; y  y, O. g3 E; C6 ?9 R, I
  (13) 琵琶对萨克斯 器乐% g  w7 [2 d, o! B0 C. x
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲
9 v" q6 w/ K$ P5 W  (15) 穆特小提琴1 独奏
* }  m0 @0 f+ F- M0 x  (16) 穆特小提琴4 独奏
* S+ u; g! H6 v7 _8 V( A1 a  (17) one I love 女声清唱
1 `' r  k% [4 }7 n  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
3 {6 r3 [9 U  T! |  (19) 高山流水 古筝
' s, x) |# G- i0 Y1 ^  (20) 梁祝 小提琴5 B& z5 c$ S9 i) C& V# n, q
  (21) 发烧经典 交响乐
& b9 x6 e3 U" ^# v0 @; V8 h' e3 }4 l  (22) 古琴对唢呐 民族乐器$ Z8 J- }6 ~0 k9 M% |/ \  G
  (23) 狩猎波尔卡 交响乐- N. \6 S' }9 d1 t9 V, T0 L
  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
+ b+ u- |% J5 l* Y0 N  (25) 山高水远
% a# b  t9 N0 u  f8 H6 k
- z/ N- |# V+ L7 \: G- w6 j: M4 P/ o4 _9 n: G& v. ^- w
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:( N/ G0 p8 l$ q4 |9 b
  (01) 2001太空漫游/交响乐
8 J' B: ^  p# b+ l  m  (02) 欢乐颂/女声/ P# y! |) @1 b# L7 }5 v' G6 w
  (03) 步步高/古筝" b2 D0 v" L9 r
  (04) 午夜梦回/电吉他4 G. i: O/ V5 z7 t
  (05) 普通一兵/管弦乐
* u5 v; I3 S6 K0 G# n5 z  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏5 W+ ]) G5 T! R, w) c+ u/ a" V
  (07) 四季之歌/古提琴
7 G" T4 }2 l( d0 \) ]5 ]- S  (08) 卡门前奏曲/小号( S9 C6 l$ u  K8 W( ^
  (09) 送别/女声合唱& Y, G' A, \/ ]! ?  o, F  T8 r
  (10) 敲击卡门/敲击乐
! G" I: `. R  j8 L  (11) 布兰诗歌/合唱" L6 J/ X# t$ E, J8 _
  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
: y- E- \! E, {: G% {  (13) 街头月/电子乐器
% v) p/ b$ b8 s/ A  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴2 A) G' X( U) o
  (15) 亲爱的爸爸/女高音: k4 {* Y" X: j! @4 i
  (16) 今夜无人入睡/男高音
) h1 c  A* d( [( v' _  (17) 人声
' R. v$ |' P! j' t! L" y2 ]  (18) 生死时速主题曲/电影音乐" j" P2 ?4 @: H6 u& Y2 j
  (19) f-16战斗机/效果
- |) w& r! \  n  f2 Z  (20) 龙卷风暴/效果
0 ^! h% l6 M0 |2 Q4 ^5 Y  (21) 火箭升空/效果: v8 `" [" m, g& J( p3 [% C/ J, c

$ R; D& Y: H, u( j& O
9 O. C8 M, M, {/ [: B05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:% d1 [7 X8 y/ Y( h9 D7 M! z  U
  (01) 牧人 德德玛
: n' Y* ^7 S" Y- o! a; [/ J0 k2 Y  (02) 知音 古筝0 R" e, S8 F: u% |0 S
  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭2 c6 E2 O' n1 ~' X
  (04) 南海姑娘 王菲' m  Y0 S3 \' R- L& A
  (05) 船歌 赵鹏
+ T1 L" v0 |0 m0 N: ]: f& D- ]  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》8 Y! }2 z! E2 |! l
  (07) 梁祝 小提琴
( f2 N2 r( j; G# k0 c  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏9 K/ |" y, c$ G) W
  (09) 柳濑小镇 木村好夫
9 C0 Z0 B  \, w$ w* E1 L3 b# a  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
3 F$ R; C8 @$ Z# j7 T3 o) B  (11) 加州旅馆 老鹰乐队# ~$ i; y, S2 q( j# F- h! H
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
9 V$ g, Z/ W; C7 v+ G0 B. P  (13) 高山流水 古筝2 D8 U5 ~0 Q' p, B% w' V. ]6 v+ M0 [
  (14) 跟着感觉走 古璇
" a9 B4 O& K9 R4 I9 H' ]' |+ Q( F  (15) 2000年等一回 迪士高
+ n8 K, A. m  W3 p  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行
) b7 k/ ~5 ^1 O5 D. Z  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II: R5 |% ]% ^; U4 X
  (18) 映山红 青燕子
0 s! r% t$ D# D& N9 C) s  b! ~7 Y* {& L1 L
. c2 a/ Z. `# Y2 N& ~4 \
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:
2 E" F8 J3 f) {3 j. @5 _  (01) 小提琴2 {6 P' e% Q, `3 a: [( m; q
  (02) 竹笛
; p* E3 W% N6 [: |5 z2 F0 W  (03) 口琴' i3 o# v8 t, L7 z# R
  (04) 古筝
. R7 P2 @7 ]" A  (05) 鼓诗
, g/ ?0 X, t% e4 L# Y, R4 \  (06) 渡口 蔡琴$ l: b/ ]! W/ w7 e& N0 W( X; V
  (07) 加州旅馆 老鹰乐队  Y* p" r% H4 M( g; e
  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏1 Q" w: {: ?# x. C% ?: s4 H
  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭
! f( L. G0 Q4 Q# M3 t  (10) 爱你比我重要 阿杜6 c/ a0 I( J- C0 r+ A8 ?# n  o) s
  (11) 天天看到你 阿杜+ c+ }7 ]; H! s' i- L
  (12) 船歌 赵鹏
, s0 ]( E  a/ L  Q! c  (13) 世纪2000
# V( A  a0 I7 v4 [' S0 [  (14) 摇滚迪士高3 S# }' M1 \. @( h, L: ^! ?$ O  z

- m; N$ c3 t# W& L+ z- C
( K! C2 _# F" G  R2 k; X下载地址:0 @! i- u: F. u% P% H; m2 n; n" j

+ C; r* n# p! @4 c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! s1 ]9 E/ p2 x
$ U0 S; x/ E6 x2 \# U, m8 ?% Q' E- f
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 7
爱谁谁 + 7 很给力!
huhanshan20 + 7 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
1234567890
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

33

积分

1.0T

Rank: 1

积分
33
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

33

积分

1.0T

Rank: 1

积分
33
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

291

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
291
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则