WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13055
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
. C) V: i( R! `
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
7 D+ y. X. a3 \! F: l, i$ Q/ `
大小:2.06G
* q; |* C* p% f7 C  Y
" ^/ b. g8 E6 ^
全球限量版惠威试音碟(共六辑)! @+ [3 S, z+ S

0 B% b, g8 A& j% |, i01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》
! X5 H  }/ n+ f' D  m) c02)   《惠威试音碟-人声篇》
3 V. N/ K5 A+ h( U03)   《惠威试音碟I》4 z6 e3 L& D+ \
04)   《惠威试音碟II》
2 |5 b+ }/ X1 o6 w+ I05)   《惠威试音碟III》) g. t+ B! k3 N+ q  u5 p6 r
06)   《惠威高低音试音碟》" e0 ]/ M  p2 |! D
+ P$ `6 E& Q8 o: p' L

9 f: q9 J! l4 e5 |01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
# o6 B( o1 \' s6 R& r5 n  (01) 两千年等一次 - Smile
% L) W6 Z7 K7 a- i) b; Y9 r: v$ {  (02) 天堂 - 腾格尔
" u. B  O5 ^( H; e  (03) 哭砂 - 黄莺莺
% s5 I2 {9 q, g  k  (04) The Police
2 N1 s. w$ r7 {3 B4 i" z  (05) Going home - Kenny G3 r* M: J3 Q) i2 s1 Q
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬0 n1 Z& \0 f! l
  (07) 渡口 - 蔡琴
( S2 Y& b8 E+ z: C" t  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
2 l" c, F  T3 S, \6 U# Y  (09) One I Lov
0 @- l) E* P: j' Z2 T. w7 r  (10) 葬心 - 黄莺莺* r7 ]% @+ ~7 H+ @3 ?2 r
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
9 H- _$ e  z6 r. R, \  (12) Let it flow - Toni Braxtor) ~' O, B# Q9 {4 _
  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强
2 ^, q+ D8 P( K' Y0 ]4 a5 `  k% z  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴3 \+ u( L0 D& m4 v+ x  o2 j. A
  (15) 伤痕 - 林忆莲3 c7 F1 P# [  ^0 H! R% q
  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
' k- y" W. Y0 [2 u" m# q2 Z/ e$ X7 w- t7 p
+ O- S$ Z" \. E- J5 k" q
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
/ ~/ m3 v( j3 a# @3 n  c/ ]: g8 S; g  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴' J% T7 q% D2 l, r
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
, d! r4 L, [. e0 @  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
7 H" X, F7 P! J& Z) Y# A  Q4 p  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭% n+ N  t/ r( U0 C( s6 h0 @
  (05) 夜色 - 玉置浩二
7 D. _  H) r; c" m$ Z  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
" \- H7 t2 v1 g* p5 ^  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏$ |7 u& C" d/ \1 c
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄8 V; i  Z5 Q$ F9 L# T
  (09) 风继续吹 - 刘雅丽% z& Y9 o/ B$ I9 p/ i- Y
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉
: g: F- e$ K! R4 W' Q, t  (11) 泪海 - 何玉玲$ g$ n, c, g; C7 l
  (12) 相思河畔 - 区瑞强
  H/ n, o4 H2 g  (13) 天空 - 王菲
2 y2 y- ]0 ?; ^( V  Y6 R0 _% @7 ^" |/ j, K7 I+ _1 d5 M2 m
4 j. Z) V7 l/ {8 c
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:3 W9 m7 H5 u5 y  T8 L. n
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器7 W2 y" W& H8 J3 k, e8 P7 A
  (02) 试音方程式 女声清唱
' U$ D: k, o, i0 h9 w& o  (03) shania Fuain 流行歌曲  _: ^6 S. `' L3 W+ a
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲
4 K6 ]0 Y* Z7 l* x+ A" O4 H  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
% M% j+ C% Z! j6 t  K) f  (06) 加州旅店 老鹰乐队) P8 h( v/ l( r+ h% @; |
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓
9 X( f  ~3 t- ^* y0 {, J  (08) 红灯记 京剧女声* k2 _1 E! K6 V5 h0 }* \. D1 v
  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲( C1 _2 U0 `) z1 H( h$ c2 f1 x" o' U
  (10) 低音王 低音提琴( \( Q4 p4 o' w3 N1 f
  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
* J# {$ P$ _( k( e  (12) 波罗吉他 器乐
1 l' ?1 b/ D) @9 y; P4 \  (13) 琵琶对萨克斯 器乐
0 S9 S' c" S' f$ k! ]* Y- {  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲% d, a4 Z  r* O5 j  m* y
  (15) 穆特小提琴1 独奏8 d& a0 Z  b6 S% i8 N8 `! b& F
  (16) 穆特小提琴4 独奏
1 I& w4 E! [6 r6 @7 W# C  (17) one I love 女声清唱
+ W3 I! y# w8 t: _- d: q  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
" s% K. Z# Z  [  (19) 高山流水 古筝
& `: A4 d! v& }# f  (20) 梁祝 小提琴
0 u8 ]  u% i+ U; }- G$ `; r  (21) 发烧经典 交响乐7 x# @7 |9 x; E' F: y
  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
* G4 b' K3 w% O9 x& \5 n0 ?9 J  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
5 d4 g6 z6 ~! \8 M6 D- d  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
: e9 Z, ?% l9 B: o6 c' B  (25) 山高水远/ o  Y5 L6 d& Z; ]
6 Y  P( C' w* |$ X+ Q0 D
# l8 ]' J2 \* ?! Q) H7 H
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:
# r. B5 N* R- ^0 f  (01) 2001太空漫游/交响乐# v/ ]1 O* ^& j
  (02) 欢乐颂/女声" l7 g4 U& W: q$ q4 R
  (03) 步步高/古筝, {6 n3 n4 E; F
  (04) 午夜梦回/电吉他
; a' Y* @9 K1 `. D  (05) 普通一兵/管弦乐2 R& ?* ~$ j2 i, \; G% B" @8 Z
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏. I' m5 r1 X6 n
  (07) 四季之歌/古提琴
$ x7 n& m# M; A# O0 W0 Q# h  (08) 卡门前奏曲/小号! v/ k9 @1 n7 ]) E
  (09) 送别/女声合唱
# Z: k0 T0 Z; K: L  (10) 敲击卡门/敲击乐
& A; ?' n- y7 t4 {  (11) 布兰诗歌/合唱
9 S4 \! }: d' K" g5 ?" f# a/ m  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
1 I5 K) K2 A: r* ?& l  (13) 街头月/电子乐器& W& x. q9 R& u: s9 J8 o
  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴$ Z$ j( E2 c$ A$ {% ]7 i% ?
  (15) 亲爱的爸爸/女高音
7 Z6 Q4 |0 ?; f0 ^+ o$ H0 y% w- [  (16) 今夜无人入睡/男高音: ?* I) ^) X! O# I% _
  (17) 人声
) B2 X4 u# W- ^! P& w3 t  (18) 生死时速主题曲/电影音乐6 a: d' a  U5 Y4 i( n3 C) [
  (19) f-16战斗机/效果3 P: j' R; O' j" e/ x2 w) |* G
  (20) 龙卷风暴/效果0 P- _6 M6 m( e- X
  (21) 火箭升空/效果4 A/ ], M8 _# D# U
, Z# V4 R3 t+ x* L8 J# |

- r1 H2 a1 p/ z) G8 Q$ o05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:( J# k/ q3 d+ c
  (01) 牧人 德德玛+ H1 A. ~1 \; L" a7 B3 W0 `
  (02) 知音 古筝
, J! t! W6 e! N3 G' T& z  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭
- e( D* L' [8 S8 ^3 D  (04) 南海姑娘 王菲( l  J9 U5 U! K- H
  (05) 船歌 赵鹏7 F+ Q' S2 @) A# x* @! S( E" D
  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》5 K3 [* n. ?  |4 \( M& Z
  (07) 梁祝 小提琴* w. W4 L& `" D, T! G% u% U
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
( J; }# [9 f# c1 B/ u. a9 ^! G" J9 z  (09) 柳濑小镇 木村好夫
5 d! p( v+ ]7 }0 h: I) v  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子0 b5 o* @% a& |/ P  C
  (11) 加州旅馆 老鹰乐队
6 O8 ?7 M9 `6 L% w! f  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up# E3 a% p# E) j) P' @
  (13) 高山流水 古筝
$ k! c' R9 C3 e- s7 }/ ?  (14) 跟着感觉走 古璇
9 ?4 |1 k* S* l  (15) 2000年等一回 迪士高
( b6 F. N' t6 H$ y$ |  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行6 y* {( y% ]  Y" A& h, k4 C& D! V0 y  A
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
; \6 f! q0 y+ E( @  (18) 映山红 青燕子
( g: Q" l7 z  X2 s& r
' M7 d9 i# N0 m0 H& z/ E# n' Z' R+ ^+ P, K; J( O
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:/ U* V( ~4 f8 I$ o* M0 u
  (01) 小提琴
/ J( L9 P" L9 X  (02) 竹笛
5 k1 v( E- z  i+ S5 a& H  (03) 口琴
! z  e3 ^5 A8 I  (04) 古筝
4 s6 g1 H8 h$ U3 Y' [$ [  (05) 鼓诗
7 m5 T. |- `4 b, s) u9 E- @/ w  (06) 渡口 蔡琴
4 A/ m' C; a# y% B* E1 ~" M  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
# o, R/ n( x5 A  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
$ P. h( h# Q4 U  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭* A- f8 t. S( W. z  I  L. q6 ^
  (10) 爱你比我重要 阿杜' j  L  D9 R! ^5 C$ z) v
  (11) 天天看到你 阿杜
1 W7 \6 [- m3 N4 Y/ Y  (12) 船歌 赵鹏
9 y" N4 M2 ~; N# r  (13) 世纪20002 r! N$ z2 F3 D
  (14) 摇滚迪士高/ e/ Z% u9 Q$ B, K# \

* W2 b! E% g( m1 I
, b, C+ q" k; C  H4 V下载地址:
( |) q$ |, ]2 L- w! d" [( H% R" ^& D$ k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. Z' `5 K6 P9 ~  K6 N0 q1 @: e( ]% @
0 h  n& V. z. }( G- A8 w, Y! x4 }5 v
本帖评分记录汽油 收起 理由
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

11

帖子

21

积分

1.0T

Rank: 1

积分
21
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

11

帖子

21

积分

1.0T

Rank: 1

积分
21
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

281

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
281
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条