WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
6 o  z5 n2 ?. e5 B9 i* t" T; v1 o
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
2 Z( N0 W& D* ~5 g- v+ ~
大小:2.06G
- j- M8 A6 n3 ~

6 \' Y) ?' r! x* Z6 n全球限量版惠威试音碟(共六辑)2 P3 t# P  q# m: B; c

  `; M% ~7 i8 V" v01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》, n, y" F- _8 `# W6 L
02)   《惠威试音碟-人声篇》+ u" x- l* I2 Q" t$ i0 o, S8 l
03)   《惠威试音碟I》
: S5 H  N' l+ _0 X04)   《惠威试音碟II》3 G9 e4 _6 s( R3 [
05)   《惠威试音碟III》
0 |- z5 T- X8 e5 `! M/ I% i9 V/ g06)   《惠威高低音试音碟》+ t5 z3 `# }3 v/ }0 ]  v

! O( n" k1 T8 g) g/ K& K4 S2 d% x5 t! U- Q3 B0 n4 }: J; V1 ]
01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:/ ^" L+ r2 z  m( Y7 q
  (01) 两千年等一次 - Smile5 b& X1 v: g' r( j  E. O/ `0 |, _  p% B
  (02) 天堂 - 腾格尔# }# _3 h7 J1 ~
  (03) 哭砂 - 黄莺莺
' r3 b4 R) I7 Q0 z8 B$ q  (04) The Police
6 |+ }% C( a7 j: T  K/ E- x  (05) Going home - Kenny G# ^* D8 t$ v# _( G) [4 m3 v+ Y
  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬" I0 F6 |6 i- F; t% C" _
  (07) 渡口 - 蔡琴
! F" Q$ @4 Y" D  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队: c: G/ H- [; `( Y& n
  (09) One I Lov* U9 J8 A1 w; t" V2 t. b$ f
  (10) 葬心 - 黄莺莺
; S6 J7 F& ?% @$ A! p  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强% D/ ?2 K! \- o" [+ m; }
  (12) Let it flow - Toni Braxtor
- k- h# j7 D$ y, M5 Z$ Y  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强9 w# _4 i9 E% l, {3 w6 s
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴
. n7 u( U: d5 y  (15) 伤痕 - 林忆莲( R' M% E; Y  k$ z" j! d
  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
0 ?  L; F4 N  {- r( G5 K
8 _- ?3 {( k) u2 k( G% V! `, |9 L5 H# i1 {& p
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
- G! p; N) j' ]* f0 K  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴, n, g- _: r9 U5 [; E3 c
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英$ ]. o# @2 c3 O! \2 a
  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)1 U- _2 J. K2 x( e- X, i
  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭" x1 D  s7 `2 y, l; c) e+ G0 f
  (05) 夜色 - 玉置浩二
+ B! o$ Y$ Y* e/ z  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
; F1 l9 X- Y7 C2 Z- R  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏7 e9 i1 n: F" L" M
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄* T. K* d+ Y5 d1 Z( w' t& U
  (09) 风继续吹 - 刘雅丽+ E$ R1 g  ]( X9 d; s
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉- [9 f9 ?; \# x$ F5 m$ m
  (11) 泪海 - 何玉玲
# t, I8 n% d; w+ `% D  (12) 相思河畔 - 区瑞强4 U/ \/ A+ u/ N) K" h
  (13) 天空 - 王菲
8 L  S' Z& i* O# l3 `( \% \$ g; `4 C3 g
2 _4 q" M0 B0 }! L0 D
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:
$ q7 i; `4 _2 o7 Y  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
' n+ {. S0 E. x7 V9 F  (02) 试音方程式 女声清唱0 z) V5 G+ h2 Z1 Y$ Z; w; c( i$ r
  (03) shania Fuain 流行歌曲
7 a( g+ q+ L1 |$ A  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲& [6 l' e: }1 G$ q  ]: ^' T
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
6 h% U0 R( O4 ~  (06) 加州旅店 老鹰乐队# H! T& D% h7 {4 Y! l
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓; p9 b. [9 e: o* f5 F
  (08) 红灯记 京剧女声
* F) H8 C% k6 q' I3 [& H& c  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲! e8 j1 Z4 S4 }! x+ J8 w4 K4 P8 W/ B
  (10) 低音王 低音提琴
9 ?4 \( l" ?+ P2 ~$ f& ?  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐0 U% G  H& ]% X0 k5 \; Y0 ~+ S1 Q# B% \
  (12) 波罗吉他 器乐
  W- }# l2 ^/ ]3 {  (13) 琵琶对萨克斯 器乐* }9 l' `, u8 B  M. b1 |
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲9 V- K* j3 K5 ^/ N
  (15) 穆特小提琴1 独奏
6 ]8 p, u/ m9 G5 j/ T* u  (16) 穆特小提琴4 独奏
. W, A' Z& |( }  (17) one I love 女声清唱
6 B: x1 I6 L+ n5 A8 Q  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
. M# w3 h7 ?9 W  L7 `2 M$ c  (19) 高山流水 古筝1 t+ R! g) L, }" ~
  (20) 梁祝 小提琴4 ^' P; V6 u" d& c1 {- Q' R9 @0 U) I
  (21) 发烧经典 交响乐
0 Q) `9 Z  ?: z8 X; U  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
& j/ V8 x6 u3 K( C/ C" S  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
9 q& r/ u, w. H8 e/ `* X  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲  v; u+ I1 X1 I' w6 m) M1 c. h
  (25) 山高水远/ x; d, d" l  L+ i6 o* G0 ~
, _* z$ z- {8 }) i' `0 _7 E; f
4 w% j+ k0 S1 Z/ N8 @
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:
3 Z) o8 {$ ]; E6 ^+ J# T/ m7 Y  J  (01) 2001太空漫游/交响乐
) |* |4 b' j  W, d" ^( T  (02) 欢乐颂/女声; y. _4 [. a$ L0 k6 g0 O8 q& t! O
  (03) 步步高/古筝! _4 V9 |& L. [# C
  (04) 午夜梦回/电吉他
4 m6 \7 T4 h& ~. o. _0 }$ c7 S  (05) 普通一兵/管弦乐( p! ^$ j. i1 o$ ?* f
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
0 g/ c$ M1 N4 Z- ~! j  (07) 四季之歌/古提琴
7 {/ l: r# U- [3 \  (08) 卡门前奏曲/小号' ~' v. T, W0 \1 t2 x4 j
  (09) 送别/女声合唱
- e7 G; r* a, F  c  (10) 敲击卡门/敲击乐
2 ?5 U6 s) r  w9 H1 e0 O% f$ o  (11) 布兰诗歌/合唱
  a( W$ T: T7 t  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴( q7 F( r- Z2 I* e: K7 T
  (13) 街头月/电子乐器
7 e$ K( t! N2 S5 ^6 C5 s4 W' J  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
  ^7 d6 a" I) A4 f) [& A6 L- J( I1 y  (15) 亲爱的爸爸/女高音) ]& R7 F; t. {+ c% J3 x
  (16) 今夜无人入睡/男高音
2 l7 y0 K5 I* T* J  a) x8 r2 H- d  (17) 人声
- D4 Z' T+ B! i3 i9 W8 x  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
0 [: f8 e! \9 M  (19) f-16战斗机/效果
) s" H" d6 c* F" @4 P  (20) 龙卷风暴/效果
3 w7 \% _! q* a/ E9 m% g: |1 ^  (21) 火箭升空/效果
' i$ A3 c/ a5 y* h/ q! _
- J9 F7 [: {0 z  j6 ?( s0 O% B/ Q3 t0 Y8 r8 _" c2 Y$ S9 S* u7 I
05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
. a! o( B- y/ P: x" u- M. Q# ]  (01) 牧人 德德玛
9 u4 M7 u( n" X  (02) 知音 古筝* V% p& t* z8 o  ~' u5 _
  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭/ r7 z0 F1 r4 C8 M
  (04) 南海姑娘 王菲
. v( v$ }  x7 U. E0 C8 I  (05) 船歌 赵鹏
  a% T" _' k' D  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
/ T/ \4 d+ v2 r! m% i  (07) 梁祝 小提琴; Q# S! V( H  R! ~  G
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
5 j) ]: V9 _* V+ \- J  (09) 柳濑小镇 木村好夫
' V( f# }2 p: _$ n  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
- ?; y+ t( _* i- T  (11) 加州旅馆 老鹰乐队) ~) j( R, D  C7 B, k  S
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
' f* r5 C7 w$ V; \6 [& u6 `& W  (13) 高山流水 古筝7 V9 G9 j7 L$ b- _4 B, N  \
  (14) 跟着感觉走 古璇3 S8 I6 u! f& a' p  J
  (15) 2000年等一回 迪士高
9 ?' o* v2 a( C' e% M# j  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行
; h8 D: K" g, m$ i  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
, s4 L$ b! X, o  (18) 映山红 青燕子" [! C* N: e2 P2 g0 X7 ~
: k( U9 D* q8 S3 e

) Z) J: o" L, ~9 _% @; t2 V1 n06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:; K* R% S9 D1 y$ h6 u" i( `. ~
  (01) 小提琴, w7 `" I) v2 L; S% \" @" H
  (02) 竹笛% z. u% q; O2 a( p" Y, a8 y9 R# d
  (03) 口琴: K5 g9 m% r8 d; V( f
  (04) 古筝. Q! R" Q/ |2 f( z. [
  (05) 鼓诗8 f- v2 P0 ^# T7 k$ D
  (06) 渡口 蔡琴5 w$ }6 H+ S; y
  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
+ D1 \* {  ~5 T/ ~5 v8 B9 \0 k8 @; t  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏$ O& E+ Y2 Y# m- D8 V. @
  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭2 c6 Y0 A7 a/ W4 ^% X- X
  (10) 爱你比我重要 阿杜% U$ ^5 [3 n( e- a, Y! G
  (11) 天天看到你 阿杜
+ k9 u) }3 z! @  C1 u9 L  (12) 船歌 赵鹏% s$ G4 r( z2 m
  (13) 世纪20007 j+ @6 X6 Y9 W3 x1 G
  (14) 摇滚迪士高8 h1 @( e. p5 p+ B
0 k3 `" j4 o; {8 C2 L6 n) ?! u
' o6 l; Z  c4 z7 w7 ]; A% t
下载地址:
2 R: D- g) Q2 j8 m( O' ~- D
0 ]% A2 w/ j. B8 n3 A$ K+ p5 h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

( e2 u) e& H9 L# u  x( O. d- h% a) E" q  v" B2 d
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
来自小程序
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则