WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
' y$ X8 U! ^1 \$ R4 [6 [$ a
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg

, t( X, Z4 W6 y8 a( E; K+ H
大小:2.06G

# U( ?" c, X# L5 d! w$ M' v
+ ~# ?: ]2 r: Z8 h9 n5 _: q8 _全球限量版惠威试音碟(共六辑)
3 d4 e+ D5 @- l$ v1 @; M: ^) K$ S
01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》6 {9 \" A: E" d5 W" m9 ]
02)   《惠威试音碟-人声篇》
6 ^( O7 B6 e. Y/ ^$ P0 l, Y03)   《惠威试音碟I》
( F+ a9 r3 {9 w$ t9 D8 U' a8 }/ S/ w# t04)   《惠威试音碟II》; h+ i% k5 {& d& M1 J
05)   《惠威试音碟III》
: x- v' Y3 G) Z9 y, n06)   《惠威高低音试音碟》! o# A% N$ H4 b
& o5 M+ R4 m; J& h7 t* z

8 [& r' p2 r+ p. U01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:! q) H. K( Y& c! h0 ^, S
  (01) 两千年等一次 - Smile
2 m0 A3 U$ ?/ l4 a- N; Y  (02) 天堂 - 腾格尔
& e+ G3 ?( e$ [  T$ u  (03) 哭砂 - 黄莺莺
+ J% Z: r& y# k* |6 K: L7 l  (04) The Police8 H! l& z/ m1 W# w4 v- a0 `: X
  (05) Going home - Kenny G
- t) o) c4 @8 X9 C  m" j6 K  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬
. Y; _0 a4 y" x$ w+ }7 K# u8 T  (07) 渡口 - 蔡琴
. ^: \/ k4 ~9 S6 ?' I4 y  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队5 l* F& _0 ~3 f% }1 n% h
  (09) One I Lov
; E) W- N0 m+ l  (10) 葬心 - 黄莺莺2 j% ~+ y* b/ u) _* b
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
$ k. A! w: T% J9 J  (12) Let it flow - Toni Braxtor! U7 B- g4 v; ]$ f& P/ R0 E. S7 @
  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强0 B3 K3 \$ b3 w' h0 z
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴6 J) l3 N- F/ p0 n# p; M/ k9 Z! _, |
  (15) 伤痕 - 林忆莲
5 n$ u  f4 z" X& _/ n  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes0 [- i" w5 I8 G6 M! N

  x6 E7 i  Y# V8 v* H2 d8 D' c+ E- j+ f" H& j
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
# T% l: [& o4 _: W. Y7 x9 T  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴- J7 h, j- j& e
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英; t3 K; A, }/ l1 ^+ g+ A/ j1 l
  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
  B) K6 I9 x# A9 x  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
5 r2 b* I) G  B. @4 S# b( x# G  (05) 夜色 - 玉置浩二
# m9 s* U! B5 Z# `" {! y" W; w: K1 \& A  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
/ `$ r& Y0 X8 a1 e  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏* D/ k& V5 x0 `
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
, E1 f2 {3 |( V4 `5 c  (09) 风继续吹 - 刘雅丽
# Q0 A! t1 p% @- e. v3 ]  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉# U! M0 T7 o/ q
  (11) 泪海 - 何玉玲
% A' V% d5 Q. ~  (12) 相思河畔 - 区瑞强" e5 w, E) j: E( O- g
  (13) 天空 - 王菲, e4 ]' x) o0 W% z) R' F& t
4 W; V' |2 A/ R5 b7 m5 u
  t: ^/ ?: Z$ A3 c3 D
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:
# E5 t# Z5 `. @6 {1 L  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
. Z8 q% l: |# w' A$ V  (02) 试音方程式 女声清唱1 W* G2 Z9 \4 \' @
  (03) shania Fuain 流行歌曲
& S+ h" h' `* e* z  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲, M2 B: W1 V2 |6 o; o9 B) P9 \$ Q
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱- J' `6 [) {# r* [( H- w" z& W3 v
  (06) 加州旅店 老鹰乐队* |+ W: R6 @, M9 k
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓
) k9 u% A% r: p0 H( |  (08) 红灯记 京剧女声3 A5 ]0 D4 @- F4 f0 \; v- \
  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲; @  N0 G; V* v; r5 z
  (10) 低音王 低音提琴
# {8 C6 T7 L9 t4 h: s  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐- K. u5 _) [4 a. ~6 ~
  (12) 波罗吉他 器乐5 Y2 e' L) q3 B% f
  (13) 琵琶对萨克斯 器乐
, i# @! M4 P  t2 V, T  p5 r  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲$ k3 I3 K' r; I8 u' @
  (15) 穆特小提琴1 独奏
0 |4 x1 r1 _8 ?6 t5 Y' m. S! d/ F  (16) 穆特小提琴4 独奏
# k7 b6 ^3 V1 d  (17) one I love 女声清唱
" G! _' q$ Q4 _2 D! N; `  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
! _2 m2 z; x; R2 @3 M3 t3 B, `  (19) 高山流水 古筝
2 N) }& j0 `+ y' ~. b  (20) 梁祝 小提琴
$ }- N+ g4 }( o  (21) 发烧经典 交响乐
3 y. j3 c! N9 f  (22) 古琴对唢呐 民族乐器/ U/ W% F2 P3 }( W
  (23) 狩猎波尔卡 交响乐9 ]7 L) j% X5 Q) r
  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
4 C% K# J* i0 G' j* p, W  (25) 山高水远$ i% h& g) K+ q3 s6 I1 d: L! k9 N7 f& _

9 A' M3 V) D4 u, u5 d6 Z3 ?+ x) K" F2 D! \+ |' C  k0 J0 E
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:9 y, ~8 g, O5 V
  (01) 2001太空漫游/交响乐
+ q7 M! {; l  r4 b0 e0 ^5 M  x  (02) 欢乐颂/女声
& S+ }- k% c  Z& q  (03) 步步高/古筝
3 w( S+ P7 L. z! E* v1 V  (04) 午夜梦回/电吉他- [5 r% }, T$ O- }
  (05) 普通一兵/管弦乐
1 G. W# |: m' M5 G  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏: {1 l, O3 z& P, b' ]
  (07) 四季之歌/古提琴9 n7 B) U" y" `3 s
  (08) 卡门前奏曲/小号/ w& q, D2 K! D  A
  (09) 送别/女声合唱
, c  k$ E* W8 N4 Z' x  (10) 敲击卡门/敲击乐
% C/ {- j. n- l8 S  (11) 布兰诗歌/合唱8 l: [" ]: _. U
  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
( W5 ]7 Y# h' n  (13) 街头月/电子乐器
" s/ E" q  G2 Z$ T, D  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
& G8 W) o& V; h- N  (15) 亲爱的爸爸/女高音
1 O" y; n- h9 R' H/ L$ z; c. s# m  (16) 今夜无人入睡/男高音$ T+ Y0 l7 ~3 r# e, C+ [
  (17) 人声
# y* C0 P, E2 g' E( U% G1 d  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
. w  e8 M; J! l# y3 `  (19) f-16战斗机/效果
# Z1 ^4 W- w( c3 N+ S5 ~/ Y  (20) 龙卷风暴/效果
. w; U4 g( t: G$ X; G& J1 m  (21) 火箭升空/效果2 h% W) Z) S, e& G! N
5 ?8 s1 e8 {; l
1 [- S/ m9 m9 ^! H/ N: z7 m4 f$ Q
05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
/ ]. }1 k* H: c  (01) 牧人 德德玛; A3 ^* [7 K* A6 {$ v
  (02) 知音 古筝$ Q5 |9 o/ V! m2 m2 c! t: r
  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭2 Y! w8 u; o3 ]( o* K" L& c, |
  (04) 南海姑娘 王菲
/ X9 Z& T; X1 P( L  (05) 船歌 赵鹏
. k. s8 ?; o1 A. G- V( k- J- z% b  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
  i" n" K% J, N. A7 v" o( q( h# I  (07) 梁祝 小提琴
: S* O: G, w$ D7 M; x  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏2 A, z9 C" V0 Q1 `
  (09) 柳濑小镇 木村好夫
) I) M" `$ g3 u6 c9 r  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
. f. |) l" ?. H# E) o  _  (11) 加州旅馆 老鹰乐队& J+ ?. d, d3 x. }( ]6 U
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up/ U: f1 Q" E6 r5 {. t# E. X
  (13) 高山流水 古筝
& h$ b; u, F# G, D  (14) 跟着感觉走 古璇
# I) U1 B) O/ |9 }1 K6 o( J  (15) 2000年等一回 迪士高
- J/ [+ n1 z* M9 o: V$ I" X0 T' l  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行; i- y9 ?) _* s5 e- f
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
6 t* o% L- w; t7 _, ^  (18) 映山红 青燕子
' B/ Y  l8 g' d9 M2 C9 p$ k0 u
  F5 I& k2 d( L7 P9 J& |) G& O  s/ S" t2 E/ Q/ o
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:  a+ z; s( B4 ]
  (01) 小提琴
, R# }5 o' I7 L  ^% j& W  (02) 竹笛( n( q! _3 Y3 D9 }. U! Z3 d! v( E
  (03) 口琴
8 ], h9 j7 |) o9 [8 d  [$ W. L0 u  (04) 古筝+ w6 X' }' r. A- Z, @5 I2 c
  (05) 鼓诗$ d! Q6 Z! @" F% d
  (06) 渡口 蔡琴
' e1 p8 X1 Z* B  (07) 加州旅馆 老鹰乐队( X; {, U5 m2 d* n
  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏& C5 k/ ^& i  S! ]& [3 y- e. w
  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭
1 C- P2 t; ~/ v4 X+ D' [; t" e  (10) 爱你比我重要 阿杜
( y: X) `$ P% V% H' F+ D/ b4 o  (11) 天天看到你 阿杜
8 j# w# r1 S9 T$ ]  (12) 船歌 赵鹏# |  v  x9 U; K2 y, J; o
  (13) 世纪2000' O, _8 T" Z4 l3 F2 x$ O) L
  (14) 摇滚迪士高  N  `1 g, p5 j! N2 v

6 _8 N+ w! p( n1 L! O  V7 ~- L4 I/ ]% Y
下载地址:3 v1 _" ]! l* B) t" L1 k

5 B! S( N5 _( ], n$ e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

# L* W2 J  g) Y3 |: q# L
: c; o; K7 u: t. ?7 ?/ B* Z6 `
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 7
爱谁谁 + 7 很给力!
huhanshan20 + 7 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
1234567890
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

00363

VV5

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则