WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13089
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  K: X* m$ `8 v" J
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
) e5 }8 g9 [( @0 ?' o- W8 z
大小:2.06G

8 ]2 A+ m: O- W3 g/ o- ~1 K! `" ^* m7 B. ?
全球限量版惠威试音碟(共六辑)
2 ?  ?) c1 x& x! f0 d
) A% g4 m1 e4 g  `- k- E  P01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》
; d/ T7 a! i+ g8 j/ ~02)   《惠威试音碟-人声篇》" n3 _) C9 s- K: N
03)   《惠威试音碟I》6 I6 N/ O. }- ]/ k
04)   《惠威试音碟II》+ d, F! w5 t/ Q
05)   《惠威试音碟III》- g0 G5 N) {# ~* A9 b* n
06)   《惠威高低音试音碟》
- I/ u' M; K2 W" z9 H! I+ k# {8 J+ j4 Z* ?% C" L' M

8 \& `7 E; O, Q/ z01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:+ ^& k3 u; P" w$ W3 ]
  (01) 两千年等一次 - Smile
3 z# [. H. ^' _  x) V% \  (02) 天堂 - 腾格尔
, M5 u/ q3 O$ b8 I/ E! L' k  (03) 哭砂 - 黄莺莺/ A/ K! u5 j  i0 p, V
  (04) The Police
$ f  R7 x' O* C2 V; q) I/ {  (05) Going home - Kenny G
/ @2 ~6 J! C! ?; [  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬8 M, Q& g$ v3 v5 @+ a2 l
  (07) 渡口 - 蔡琴1 U" i# B( K% D6 U2 }
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
. k9 D1 q8 a: [" R! g9 K7 T/ C  (09) One I Lov
1 Q- I, r( h6 z' l  (10) 葬心 - 黄莺莺/ o8 [9 U0 N# S, {7 l: h
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强
' O% q6 k: L5 o  (12) Let it flow - Toni Braxtor; x( [3 \8 M+ {$ S
  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强4 l- B+ |" w8 ?; K
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴  Z$ b) C5 n. k7 ]. h5 Y, t4 H
  (15) 伤痕 - 林忆莲
# b  [6 w6 \) w* B5 ?, X! ~6 O  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
3 g- ]" C3 V* o* E1 a8 V# h
+ O( \9 L* Q% A( O6 e) t6 N$ M- E% U! L7 }# O) g
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:; _% x! w- ^3 S( T& ~; V
  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴7 c+ g7 u$ g8 A8 _& D5 f! r
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英8 _. u3 o( f7 E1 F8 V
  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
8 f0 z$ E+ v4 D  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭" w, I( X1 u. g
  (05) 夜色 - 玉置浩二- e; F+ G, N& ^1 P6 T
  (06) 情人的眼泪 - 杨小林$ I* f' {- p6 e% r
  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏$ b2 r0 G+ s/ s% f: e
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
$ o% N: }7 r0 J4 U% p0 h$ Z- l  (09) 风继续吹 - 刘雅丽
" T, n3 v7 v1 {& O$ L' D0 m  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉
) W2 Y  m/ ~" L4 Q' M  (11) 泪海 - 何玉玲8 }. P* M8 }/ n
  (12) 相思河畔 - 区瑞强
3 d" c& E! s8 C* e  (13) 天空 - 王菲
$ W% m% C1 n% v
5 v# G0 x$ ?2 Q3 q+ b/ m: m7 B6 Z. p& d& _1 h) B8 e- ]
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:
0 t/ p* L0 \' x) N: S, T5 C  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
5 ]4 \+ h7 `8 {6 J( E  (02) 试音方程式 女声清唱; [7 X' j% N7 m% D2 X
  (03) shania Fuain 流行歌曲
  {' i3 }5 \# @! P# J  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲
3 w5 h1 ~0 N" r9 D  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱! h0 p0 X+ M5 O& }7 F, ^. q4 x
  (06) 加州旅店 老鹰乐队+ T. F7 ~2 Q! O& T7 y
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓! H. J2 o3 z  i9 l% l
  (08) 红灯记 京剧女声
8 `' Y2 n8 s6 n& w/ S  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲
+ H  P7 ?" s9 Y" M5 f8 `  (10) 低音王 低音提琴
" ^) ^# X& S. ^" }  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
, G; ^: q- k5 b" j1 c  (12) 波罗吉他 器乐% i9 i' q1 R" g! j
  (13) 琵琶对萨克斯 器乐% G3 s: i6 n7 U+ C
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲: [# x+ w/ i# K$ i4 i# W
  (15) 穆特小提琴1 独奏
- v* I2 d) m* }0 @6 T  (16) 穆特小提琴4 独奏" \3 m9 F( ?+ H, ~' ~9 _
  (17) one I love 女声清唱: K& k2 W; s, B: Q
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲$ M0 R' e+ L2 Z" [8 ?/ O
  (19) 高山流水 古筝
7 ~- w3 `" _2 {+ v1 b  (20) 梁祝 小提琴& m) b) E" G1 n; K3 B
  (21) 发烧经典 交响乐
! U$ d) o0 d+ I; w/ {% p* C7 Q  (22) 古琴对唢呐 民族乐器
8 f2 x. O3 ^$ p& \  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
* g, b4 m  Q+ D1 T. H+ J- B  k! \  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
$ T; L/ {# a! c/ x0 E  a/ q0 P  (25) 山高水远# s, J7 `7 c+ x/ V2 t

- R9 d" J. S' K8 {- u" {* v5 U( u' o5 \) H' Y1 x
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:+ F1 g  E( q9 ]" e# {
  (01) 2001太空漫游/交响乐
3 i$ w4 k( E1 O  S" s5 s  (02) 欢乐颂/女声
1 }2 _& H1 v/ ~/ o6 Y: x* }% c  (03) 步步高/古筝
' C+ f. A% z2 B( p  (04) 午夜梦回/电吉他; Q) A+ r0 Z/ C: K7 B
  (05) 普通一兵/管弦乐7 v: [/ O- ^$ ~! z2 a
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏
* F( Z: z! V. l7 N* W% x  (07) 四季之歌/古提琴
1 q' @$ x1 i. P) ~  (08) 卡门前奏曲/小号" l( A* v' u8 y6 C7 |( }6 R8 j8 N
  (09) 送别/女声合唱
% @9 ?/ k- `( H4 m2 l  (10) 敲击卡门/敲击乐! B1 n  w& @4 @- d4 ]$ g
  (11) 布兰诗歌/合唱) R; v- R% ?; H5 ~+ z/ Q7 @: h0 ]3 N
  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴
$ B6 Q; h  `. j. n/ h* r  (13) 街头月/电子乐器
# v, p& K7 w1 D( q, r* E  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴
9 P. h0 q# L  I1 N% O  J3 O  (15) 亲爱的爸爸/女高音
$ g0 y, j+ s" E- h; s7 X) K: k  (16) 今夜无人入睡/男高音/ m* G5 M, p6 C7 M/ r3 C
  (17) 人声6 ]. ?2 G- [% L  G4 X3 A
  (18) 生死时速主题曲/电影音乐+ f  H+ B  {% g/ v' h: J- Z
  (19) f-16战斗机/效果% u: S) R: l) T; ]7 A# b: z7 v$ \4 q
  (20) 龙卷风暴/效果! K0 n3 e. t) [1 Z2 _
  (21) 火箭升空/效果6 f: O/ z, `/ N0 `9 Y) H$ u& Z# X

- B& g& f1 C, M! s3 ]& U
3 N+ x* E, c5 L! z$ O: ]. A, G05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
9 X4 f% Z" A) W# u  (01) 牧人 德德玛
' X6 I4 E2 r/ X) S5 N  (02) 知音 古筝% c) I) R9 R1 o% R; i' L
  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭# ^$ b# g+ t- M$ i
  (04) 南海姑娘 王菲$ J% V+ J' ~: }5 g4 H
  (05) 船歌 赵鹏  e6 t( M2 U( L3 g$ S7 I$ j9 S
  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
: {/ E3 p# H+ Z: C+ r/ w, i  (07) 梁祝 小提琴
+ A: {& A2 \2 Q& o. }, w' f  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
  N( D1 E2 R; i- T6 @' [& Q  (09) 柳濑小镇 木村好夫
( S. F5 s+ E0 a7 t4 h0 i) b  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
* O; V1 Y- \" _6 z9 P8 P6 a  (11) 加州旅馆 老鹰乐队
9 L& |2 k5 N5 V, \/ v- g  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
* @- J) h$ X0 I/ i  (13) 高山流水 古筝3 u# {' w7 H  \/ e) l  q
  (14) 跟着感觉走 古璇* ]0 }& @; B- ~% V) v
  (15) 2000年等一回 迪士高# F; B* W. o  A7 c6 M
  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行
# A2 y$ \6 m) c2 l5 K) f. ~  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
) k: g& q6 t3 j/ r8 [! D  (18) 映山红 青燕子3 w9 J8 ^/ j3 v) f

5 v9 I% d4 g; q3 ?7 x1 u3 n- l1 D2 q  k$ }- g& U* h
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:0 Y- {% {9 U0 B: S7 k
  (01) 小提琴
9 o$ j5 B0 [+ M/ f1 A  O  (02) 竹笛
1 w1 X- S: M4 u' c6 [  (03) 口琴
, M0 S; e' Q6 G% J; T  x9 \  (04) 古筝
+ |# r6 @2 V' h) A8 v7 Y4 O  (05) 鼓诗' P, V: A- `, p- Q
  (06) 渡口 蔡琴
1 s2 {1 y4 n$ v' _( [  (07) 加州旅馆 老鹰乐队- }/ ^+ ]0 `& W
  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
4 ^" S7 s2 X  T" c' h, N& W( h  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭7 T: R2 a; b( n/ G
  (10) 爱你比我重要 阿杜" i$ q) V8 Z9 ?8 ]+ f
  (11) 天天看到你 阿杜  l0 P; u, z6 p( ^  F, f
  (12) 船歌 赵鹏3 \# @, s* @* G) B
  (13) 世纪2000/ `6 f+ V9 Z- x, N
  (14) 摇滚迪士高
; F* G# j  y! f( P
8 g( \' [+ u; e. j+ N) o; x/ k! N, u$ x, m% M1 m
下载地址:
0 q0 K; \& i, l  `% X
4 r& \8 O7 [1 T6 u4 Y/ N1 n; |9 S9 M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

- g; r% o; [4 [4 }5 K" s. U7 e9 m( t7 a
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
来自小程序
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则