WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13078
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

% [- u" e) C# F: C) Y% `
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
0 c! \4 J; V3 l6 W
大小:2.06G

. v4 l" ~% \8 h& H. y; ~6 O0 D- y- u* U5 S+ a3 P$ O1 o
全球限量版惠威试音碟(共六辑)- l% N# C: q' @: B$ E) e
6 Y% @  e% _7 C4 c* j7 ]) v$ V7 Q8 j- Y
01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》# b0 \9 e$ {# m- W3 Z
02)   《惠威试音碟-人声篇》
& q( Y7 y6 s- k8 o* r03)   《惠威试音碟I》
0 M$ Z) i) b( I% C6 n" f' q04)   《惠威试音碟II》( Q: d" ^# g. D' G! W( P
05)   《惠威试音碟III》
: X" M* v* N  ?% h0 {6 L* ^; Q06)   《惠威高低音试音碟》
  c' m  x/ ~4 o$ E3 y5 M5 L# E) E, p

( q+ s! m1 P$ n4 e( d, K7 o! _01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:
9 a" d4 k7 R4 u: n  (01) 两千年等一次 - Smile1 x) ]$ A0 T8 T7 f9 _( n8 r2 ~$ j
  (02) 天堂 - 腾格尔# _* ^" ~7 A# E7 x# `
  (03) 哭砂 - 黄莺莺/ d# ]" ?; T  E, c5 M
  (04) The Police& U& z$ V2 ?9 W4 ^) n" [, T4 H/ p
  (05) Going home - Kenny G
9 W8 Y, L5 R. v3 W: t2 V  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬* L; ?- S7 P* t- i6 a
  (07) 渡口 - 蔡琴4 I8 L, o. l5 P4 n
  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
4 X! }' `0 N! C& @& i4 G* ?9 Z  (09) One I Lov2 c/ n* V6 e+ E# l) Z& u
  (10) 葬心 - 黄莺莺: b2 V' W0 c2 N& g3 U& p4 ?4 {
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强! K/ Z, |: U  l
  (12) Let it flow - Toni Braxtor
# E* d9 I- t2 L5 x* ]$ n  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强
2 X; Z$ g: V4 e; ?' n' p0 F  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴
" a" {6 |; O2 N. O# @# T! M+ R  (15) 伤痕 - 林忆莲
1 W' \( W6 i& D. t8 q/ z: E( {  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes, \. g% Q; T7 I" E/ W/ j
/ Y- i6 P+ |; M3 p
* ^4 Y, n0 j9 T& p8 |( X
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
% J; S6 X. S2 y8 g  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴
% i: q/ a6 s0 W! U( G$ ]  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
- p& ?- g) x4 \% ?6 G$ A8 m  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)
! T) Y5 h4 r  O& o7 V7 v  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭, f5 ^5 H  y8 l
  (05) 夜色 - 玉置浩二
8 A/ b) h2 v# [* o' c) `! W( T  (06) 情人的眼泪 - 杨小林
  M& g( d2 V( w6 r2 G  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏' s: d" }8 R1 l& c: M
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄# f: r' S7 G" s# Y& X
  (09) 风继续吹 - 刘雅丽; n* _' r8 r7 c0 [, E* {' o
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉. ~( J; h/ Q( y. U( u$ f
  (11) 泪海 - 何玉玲
* r" _, M4 k( d. ], D1 v+ i  (12) 相思河畔 - 区瑞强6 q6 Z# d7 z" H7 o2 Y! Q9 ]
  (13) 天空 - 王菲
" Z5 a: T6 H( X7 N5 d& L
8 S+ ~5 i) \# f( l& |  ]; V2 Q4 J& B3 A2 Y5 s3 K3 l* h
03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:& T, u5 J' E6 }9 W2 {+ ~
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
$ p1 T6 `  H/ S  (02) 试音方程式 女声清唱! Y1 ?, {: U- Y/ v1 x& g5 k
  (03) shania Fuain 流行歌曲
9 j% V- S0 m) w, C' D  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲7 L$ v( k% m" r* _0 x$ ^  s! _
  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱) i1 ?% V. t7 N  @* R7 L
  (06) 加州旅店 老鹰乐队# n) i5 d4 C7 m# U
  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓
1 ]. y$ G. F5 r- {  l  (08) 红灯记 京剧女声3 c" B/ o1 X/ i* X; P
  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲- W& t" b6 C- t9 m" Z% F( U
  (10) 低音王 低音提琴3 u& @$ [# N! K
  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐
! D9 a5 H; R: J4 n" x: D" q  (12) 波罗吉他 器乐; Q3 Q$ e! Z6 P9 q, L
  (13) 琵琶对萨克斯 器乐( ]; G& _7 i! n4 A
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲: G. @% N- T- \( Y9 r
  (15) 穆特小提琴1 独奏
$ \$ C# q% w. N1 a5 ^  (16) 穆特小提琴4 独奏
; o2 K: r0 f3 e  (17) one I love 女声清唱2 [7 p7 n' K) U1 `
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
0 ?; W0 A) M9 ?8 r3 t% m% B4 Z2 E, M  (19) 高山流水 古筝7 g' R8 Y# n) p0 S/ P" X
  (20) 梁祝 小提琴
& I8 V% K" e) k* _% R' |  (21) 发烧经典 交响乐
, B9 K5 O# u- \5 [  (22) 古琴对唢呐 民族乐器% s8 A0 n! L" \9 `! ]) B
  (23) 狩猎波尔卡 交响乐; Q6 i- Q  \2 w8 B4 W; }( ^
  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲& |* H0 N% w% D2 ?# G8 w" w* d
  (25) 山高水远
1 f# M. u. P2 K. O# [1 [7 k5 O4 R5 A, K
9 d& Y/ B$ J4 R8 H% y0 G
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:
* u) ?' E8 w$ P( N  (01) 2001太空漫游/交响乐: d$ X6 D! X5 F- V5 E8 C$ v# M
  (02) 欢乐颂/女声
9 Q/ ^! R/ V1 S& f  `! k  (03) 步步高/古筝8 ]5 y6 {3 }( M8 D- B
  (04) 午夜梦回/电吉他& |8 f6 V/ J+ }: Q, @
  (05) 普通一兵/管弦乐/ i: ^& u5 U9 k' C
  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏( E* g* m$ L' p1 E
  (07) 四季之歌/古提琴# x7 |# C" p: O8 I! P
  (08) 卡门前奏曲/小号
* Q& Y5 t7 X6 F% T9 J  (09) 送别/女声合唱. |! T: J) B1 O
  (10) 敲击卡门/敲击乐% \2 `4 J( t# \" y( N2 O# _" h
  (11) 布兰诗歌/合唱
6 }) ]3 F- j" w3 p; J  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴. o' L0 O- c! S
  (13) 街头月/电子乐器; S$ {  d$ p7 e0 H
  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴( ?: S! A+ F6 k3 d# o7 u
  (15) 亲爱的爸爸/女高音
. C1 ^) ?5 \' v* B6 H  (16) 今夜无人入睡/男高音5 j; {0 i$ H/ [$ M( v( M
  (17) 人声
% P; v  i+ R: w  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
4 ?$ o: ~3 e' g! X$ I' V  (19) f-16战斗机/效果
) B" l3 j2 T9 x; c6 ]  (20) 龙卷风暴/效果
) h: B+ B9 C# S% _6 I  (21) 火箭升空/效果# R  r1 O3 T0 _" d0 S7 k
3 z1 l4 t# y- }: t7 r0 @

! f, W& t7 t& }05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
* P  Z" k: b" Y. |! S  B  (01) 牧人 德德玛
8 I4 B7 x6 a3 Z  (02) 知音 古筝
$ Y. p; {/ T+ S  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭5 q, e5 e! u' ?/ U9 N! M
  (04) 南海姑娘 王菲: [. @2 O( Y, M$ d
  (05) 船歌 赵鹏0 o  G1 Y+ S, [1 n% B6 c
  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》
" [% z$ E7 ?. s. a$ b" z  (07) 梁祝 小提琴
3 z1 M+ t8 O/ g; X  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏
2 p! S/ V, R, b) d5 g6 Z: ?: `# ]  (09) 柳濑小镇 木村好夫; _1 J9 \# R/ `& Y- n8 c9 ]; X
  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子6 f1 P1 N: A" W# s7 d  P
  (11) 加州旅馆 老鹰乐队
" H4 Q' A4 t$ x  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
. }! h# d8 Y" O7 ?% O9 a  (13) 高山流水 古筝* ]& R1 [& j. h( g$ x, e  W) x/ |/ E6 e
  (14) 跟着感觉走 古璇
# ]! T. r/ c# k, K3 x, Y: Y  (15) 2000年等一回 迪士高
' w$ T: R7 i! B* e  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行
+ r0 B1 X! l* B+ t4 O' ?4 H  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
2 C8 T& B. v* t5 B1 Z  (18) 映山红 青燕子
" u  _' S+ p) U( ?# g- E! ]; @4 R" J9 q& _7 e
' u1 f2 C" w+ Y
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:
2 D1 b8 h  |- d* J: `9 t7 n" Q# }2 h  (01) 小提琴, o! m6 ^9 D8 Q# ?
  (02) 竹笛! ?: s! Y. I$ B2 }
  (03) 口琴
4 Y/ G0 e( z' U6 w) H$ J  (04) 古筝. @4 R3 s; p6 B, j
  (05) 鼓诗1 B9 m& C+ O- }. @+ ~
  (06) 渡口 蔡琴- r0 \! r1 U" N0 q8 g3 j8 @
  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
( V: G( q) x4 J  O  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏
! _; w1 ^2 O3 E; R  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭% M* q5 S( t  a# B; l9 y
  (10) 爱你比我重要 阿杜. Y, |+ u# s& h9 P6 E
  (11) 天天看到你 阿杜% G" G- P- n: O! q; ~0 \
  (12) 船歌 赵鹏
5 x2 u* `4 b. Q! a9 A! I2 ]  (13) 世纪20007 l' L% P. X' |. u: N
  (14) 摇滚迪士高
2 P0 a# |0 ~- w0 ]# B. `) u5 D# z* o' X3 i/ r. W4 a* ^8 X5 e

9 P, r( h9 J$ P' |5 c8 H9 W下载地址:* I4 o( X0 c# i; d' x

7 O) r1 O, b# M+ X0 ]9 R* C. t  K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, S/ D' U5 h$ |7 C
- o# e. X5 j2 R, c' c# ]
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条