WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 惠威试音碟系列-6CD全[APE],世上最全的惠威试音系列

  [复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13088
发表于 2018-6-10 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

8 v% C" P& Z/ F: Z% ^  f, j
a65e24b4-17a8-464f-ab2a-d96c596be206.jpg
/ {# t% [; @3 G
大小:2.06G

% v, |" m% {1 T; V2 P0 T. [5 N) M; J8 Y8 a2 c7 Y, d
全球限量版惠威试音碟(共六辑)
  d+ s/ o  @) w  o! ^+ o6 ~9 q
. L: T( X  \. [01)   《全球限量版惠威T200A试音碟》. @, j4 O. O5 t4 r. E+ X
02)   《惠威试音碟-人声篇》/ P1 C5 a5 z5 _6 f; r  q
03)   《惠威试音碟I》! T" K3 q5 A' R) u. U
04)   《惠威试音碟II》# I3 h+ n" l* x# j' G
05)   《惠威试音碟III》3 l/ }% u6 r4 `* c% R5 v* @$ Y
06)   《惠威高低音试音碟》& G; ^% T+ i, f% b- Q# J; C
& m% V% R) l7 B! `+ `# f

! I  W7 R4 g. a& |# k01) 《全球限量版惠威T200A试音碟》专辑曲目:! A3 V7 A% v1 S* z* m: x
  (01) 两千年等一次 - Smile
* S  u, S- Q) r/ F9 N7 g+ A, e  (02) 天堂 - 腾格尔
1 M# W/ x6 X# j  (03) 哭砂 - 黄莺莺; i- A4 T$ z% \) ?) R/ S
  (04) The Police
3 m  g: M) S; E/ V- x+ L  (05) Going home - Kenny G
# B6 k. f; m6 _  f& c. ]4 ~  (06) 拉德斯基进行曲 - 卡拉扬5 N* z, F: A! j( g% k: g
  (07) 渡口 - 蔡琴
# ~& h9 }. R3 B! M  (08) 加州旅馆 - 老鹰乐队
5 h6 \" q2 o- |+ N3 h5 e8 p) J  (09) One I Lov/ z) I: V) m" i0 X4 p
  (10) 葬心 - 黄莺莺. N& P! l( r2 V% W$ [
  (11) 偏偏喜欢你 - 欧瑞强' Q  e. f2 B1 n  D- X) Y" z# B
  (12) Let it flow - Toni Braxtor8 x! B0 H+ ^/ {- G5 b. V6 H4 p6 Q
  (13) 月亮代表我的心 - 欧瑞强$ _3 r  i! w6 F
  (14) 恰似你的温柔 - 蔡琴
* i4 I+ B4 S+ N  (15) 伤痕 - 林忆莲& ]2 [* D3 j& H; g/ q
  (16) 柏林恋人 - Kari Bremnes
, K/ v5 C0 ^1 e3 K4 c9 C8 `! P" g  G, G  H# K0 A
4 V9 ?1 D+ T$ B( W& n* d
02) 《惠威试音碟-人声篇》专辑曲目:
4 `# W8 K2 x8 y7 f3 N7 ?  (01) 月光小夜曲 - 蔡琴' C- ^$ l6 \+ e7 g+ m& j+ z5 q
  (02) 初次尝到寂寞 - 黄红英
! B! Q. d. k9 {$ P. B  (03) ONE I LOVE - Meav(梅雅)9 d4 |3 P4 y" d
  (04) 往事如昔 - 刘亮鹭
' p4 y- U% s; ~8 ?9 D  (05) 夜色 - 玉置浩二  B% F$ b* x/ H
  (06) 情人的眼泪 - 杨小林! S! t* J, O6 t- S
  (07) 月亮代表我的心 - 赵鹏1 X1 C$ H, X6 B6 d( H9 z. u# K
  (08) 眼神骗不过 - 罗敏庄
/ l+ t/ L6 S# w& @5 J  (09) 风继续吹 - 刘雅丽, }7 X% x3 L8 G* X: O7 z5 G
  (10) 挥着翅膀的女孩 - 杨曼莉$ q+ S. M: P8 q3 u% Q
  (11) 泪海 - 何玉玲
, I7 g2 |# O8 w! j+ v  (12) 相思河畔 - 区瑞强
9 }/ N$ l3 A7 y- B5 s. z+ W  (13) 天空 - 王菲
1 o" W! E8 p& I2 ?7 d+ _! d5 c9 D- [5 C7 y; M8 |

" N, O. M8 a5 a9 W3 B' [4 t4 f03) 《惠威试音碟I》专辑曲目:5 {: E# S: p0 u. X2 t
  (01) 雪花飞扬 郭峰 电子合成器
6 Y# L9 r3 P0 z% g. U+ ^  (02) 试音方程式 女声清唱
* o, R) J$ W5 |, d/ R. h% q7 }. z  (03) shania Fuain 流行歌曲, K; v+ A- N' y( r6 d3 F- g
  (04) 渡口 蔡琴 流行歌曲
. C: f+ m# [) R) R7 X6 H( T5 A9 }  (05) 达坂城姑娘 八只眼 男声合唱
7 }+ @. l' _. B  (06) 加州旅店 老鹰乐队
# b0 w$ A+ e4 E% c8 B. ^$ e  (07) 鼓诗 闫学敏 炎黄第一鼓
# i7 }( C0 j4 F4 ?; L9 A  (08) 红灯记 京剧女声$ F4 r9 O2 Q0 Z" Z/ }6 X& p
  (09) 张三的歌 蔡琴 流行歌曲& r" r% p# z9 z- F$ |. J) n
  (10) 低音王 低音提琴" [/ o1 c& M1 t  |. F: B9 U
  (11) Denon Hi-Fi 管弦乐5 D5 u" ]$ B" }0 F9 B) M6 K7 i" a
  (12) 波罗吉他 器乐
$ q# R: W/ O+ I+ ~! p  v+ z  (13) 琵琶对萨克斯 器乐3 B$ S$ v8 M1 x9 |0 k7 Z" w- x7 }
  (14) 黄河的水干了 腾格尔 流行歌曲
( w. f: [0 V  V' U2 @; e; Y  (15) 穆特小提琴1 独奏* _. q; i0 _4 `$ R
  (16) 穆特小提琴4 独奏% y# Z8 J* S$ ]* D; y
  (17) one I love 女声清唱9 ^- D7 x1 R& e" E# _; f9 r
  (18) 葬心 黄莺莺 流行歌曲
: M/ V& m* [2 @6 [  (19) 高山流水 古筝
' P5 v2 Y6 N- G' y7 @7 v. E' u1 W! }- A  (20) 梁祝 小提琴4 o7 [- Y& U- X5 W0 p- ^7 l: h. I
  (21) 发烧经典 交响乐' m8 s) Z/ W- ?8 I0 r
  (22) 古琴对唢呐 民族乐器- m& B& t& H) B6 L2 b+ v- e* N9 s4 ]0 V
  (23) 狩猎波尔卡 交响乐
# E9 b5 E- f: O- \4 f  W! K  (24) 偏偏喜欢你 区瑞强 流行歌曲
/ b, I% r$ o6 c4 {0 ~, X4 r1 |  (25) 山高水远& B( J  P- n  u3 Q

: b5 l7 @' O+ ^: ?$ q. y0 B2 ^5 @5 }+ U
04) 《惠威试音碟II》专辑曲目:5 O" I% N& Z8 @: Y$ N& L4 y0 e
  (01) 2001太空漫游/交响乐5 @$ M# @5 U( L, i# q/ j' c
  (02) 欢乐颂/女声6 `0 p! L% s5 @! W; B
  (03) 步步高/古筝
/ A: X& o5 M+ v, u  (04) 午夜梦回/电吉他
6 o: F, p% O( {3 r) Q7 Q  (05) 普通一兵/管弦乐
: W% N! H: V( E' p! ~# H, Y  (06) 山丹丹开花红艳艳/民乐合奏0 x$ Z" f0 C; C# \7 b4 r( \
  (07) 四季之歌/古提琴
# w* p$ D3 ]" l  (08) 卡门前奏曲/小号
. j, C$ `. _1 W; x0 B8 W  (09) 送别/女声合唱* O. N7 n0 w4 h  y3 c
  (10) 敲击卡门/敲击乐
( j3 a' F: V' ]  (11) 布兰诗歌/合唱; \6 ^3 g6 \7 ~0 C
  (12) 屋顶上的提琴手(选段)/小提琴( y( v. o3 `, t: f
  (13) 街头月/电子乐器
' n4 [" z9 s0 d0 i  (14) 热情奏鸣曲(选段)/钢琴5 x' t$ ]; Z. f( E
  (15) 亲爱的爸爸/女高音4 `0 `: M. p  ^
  (16) 今夜无人入睡/男高音' L) d* [, n9 ~9 n* k; \
  (17) 人声" S& X$ I  u; Y
  (18) 生死时速主题曲/电影音乐
4 c3 H; i0 ~0 ]: }1 R9 _  (19) f-16战斗机/效果! k" x$ K' M* {! x0 \1 d& |0 O
  (20) 龙卷风暴/效果
2 ^- T7 {4 O2 [  (21) 火箭升空/效果- u: i7 l8 [  D0 y+ q5 L8 T  S
+ U6 e8 _- d; d
1 e! J9 o  n7 ]
05) 《惠威试音碟III》专辑曲目:
& Y( L% |4 c* L- G  (01) 牧人 德德玛3 s$ r, @3 {5 K$ ?( S4 [
  (02) 知音 古筝
& h) \; X, }/ R  (03) 干杯,朋友 刘亮鹭% L% x& R6 f- T; W5 a- D$ t9 r
  (04) 南海姑娘 王菲5 g5 w% f, }8 `5 n/ X- M2 m
  (05) 船歌 赵鹏
! q0 z4 Y- C7 V" h$ m, |, `  (06) DAIKO 鬼太鼓 大鼓 鼓乐《KODO Heartbeat Drummers of Japan》1 M* z! ?0 _" \4 ^
  (07) 梁祝 小提琴. p/ z- O. E/ v( B7 n/ r
  (08) Allegro spiritoso 帕格尼尼小提琴吉他二重奏" O) C& S8 F; Q1 c5 N
  (09) 柳濑小镇 木村好夫
. l( f+ n" h. @; M" Z) ^  (10) 让我们荡起双桨 黑鸭子
/ w8 Q8 t) J5 K2 H! X; e  (11) 加州旅馆 老鹰乐队! w+ p" ~% P  f+ ~' e, a
  (12) The Magnificent Seven 万宝路进行曲Round-up
% R( Z& f! }7 N# z! R. Z* X  (13) 高山流水 古筝
1 a9 ]/ N- B0 ~  ]' H# ~7 e  (14) 跟着感觉走 古璇
. ?8 C* a+ a* c  L; f- l  (15) 2000年等一回 迪士高
6 S+ f4 N1 }& F7 H: k8 H' N: n0 s: ]  (16) 闲云孤鹤 刘星 一意孤行! k# v# C5 @: K% ~. ^$ {  j4 u
  (17) Celestial Soda Pop The Future Sound of World - The Arctic Circle New Age II
8 o5 B5 y) N1 k" h. U  (18) 映山红 青燕子
, _8 h. F( c* I: D2 [& b1 M
+ x9 u) A/ `3 _- E, m* v: X% Q2 W# n2 |
06) 《惠威高低音试音碟》专辑曲目:
: g( a0 W6 H. n6 Z& |  (01) 小提琴
& D+ M* F2 ?( d/ p4 j/ i3 p  (02) 竹笛* Q3 Z# Z2 k: ?8 z5 j* Y- k
  (03) 口琴, O  N. |1 O6 [' A8 T! O# n( ]
  (04) 古筝
6 `1 X! r* F4 N" p+ b; _+ H  (05) 鼓诗3 {. N5 i/ {* s( N9 j
  (06) 渡口 蔡琴
3 {6 S3 M* c% u' F- N$ s2 N  (07) 加州旅馆 老鹰乐队
: q) M$ ~1 p, D# ?2 b+ C8 u4 g  (08) 外婆的澎湖湾 赵鹏1 k8 r+ {; F, x$ R7 y, R5 o9 G
  (09) 乾杯朋友 刘亮鹭
( m* ]( r4 `5 q% J) H: q  (10) 爱你比我重要 阿杜0 u% `7 O" W' c9 s
  (11) 天天看到你 阿杜
! [! F2 \5 y! b) t' R  P' {  (12) 船歌 赵鹏
. p' O2 A# \3 q# P/ [' O! z  `  (13) 世纪2000
+ D, V! w( Q9 z  _; a7 |  (14) 摇滚迪士高9 q3 M& F$ C6 n4 t- }" J

! C3 I4 q$ l% ^4 V8 [7 b/ J. u) d2 _
下载地址:- F2 `" w, P. q$ P( M- U; `8 Y

  k1 K9 X: A8 E0 k7 p$ v  y. J! e- r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ {8 x4 X. L4 D$ |

- D" Z( t3 D4 o* f/ W: a
本帖评分记录汽油 收起 理由
lp666112 + 1
爱谁谁 + 1 很给力!
huhanshan20 + 1 赞一个!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
11223344556677889900
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

12

积分

1.0T

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-11 17:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
的,你您肉定制中坡后,你行你哦
来自小程序
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
无勋的音乐就是好听,好东西大家一起分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

12

帖子

29

积分

1.0T

Rank: 1

积分
29
发表于 2018-6-11 18:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载了听听吗,我特别喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常珍稀的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给wey车友提供这么多好听的歌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

16

积分

1.0T

Rank: 1

积分
16
发表于 2018-6-12 16:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
好听,下次还会听,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

00363

VV5

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

32

积分

1.0T

Rank: 1

积分
32
QQ
发表于 2018-6-12 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦。。。。。。。。。
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则