WEY车友会平台未来发展方向和趋势,因个人 原因,整站全部出售

WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 发烧试音碟 金耳朵ⅠⅡⅢⅣ Ⅵ Ⅶ 6CD合集

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

169

主题

1410

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
12551
发表于 2018-6-10 22:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ P& O1 ^0 S) I5 h( T% W$ n# r

  n. Z* H; @; `) l2 [  v
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅰ]1.jpg

2 ^( t9 Z4 ]; j& `" Y
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅰ]2.jpg

4 B. K2 w9 X0 W  @
发烧试音碟.-.[金耳朵.Ⅱ].jpg
7 ~: a' K+ X- U% x
发烧试音碟.-.[金耳朵.Ⅲ].jpg

+ s- X0 {- w' Z$ f3 f1 E
发烧试音碟.-.[金耳朵.Ⅳ].jpg
2 d* S" P. `/ p) ?% G6 r- ~
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅵ].jpg

# l( e* `! {, u
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅶ].jpg
/ ?6 n% l. R: ?  P! z5 d
大小 2.1G
8 L/ p2 f; a* N' e8 O. t
$ O! H& u" d3 S3 y4 @! x/ \+ c
8 L+ |- v9 G: _
专辑名称: 发烧试音碟 金耳朵ⅠⅡⅢⅣ Ⅵ Ⅶ 6CD合集
& o* ~, j: [& k4 }1 C1 j
专辑歌手: 群星) S4 V0 e  c8 ~' ]3 y
发行时间: 1995年(Ⅰ),2005年(ⅡⅢⅣ),2010年9月(Ⅵ Ⅶ)
, }8 R$ A3 w* p8 h6 u% x' d唱片公司: 锋宇音乐创作有限公司 5 o0 n% s. B3 J9 c7 A
出版发行: 山东文化音像出版社出版发行
' U2 i; d6 |2 R4 V; H. |资源格式: APE+CUE / v# A5 Q- M, q3 n; M% T3 I" Z8 C
地 区: 大陆
- J# q6 j4 r" `语 言: 普通话 英语4 J7 J: \1 @; Q
专辑简介:# s5 C* X* y) C, P0 k5 ^( s
金耳朵Ⅰ. 此张专辑曲目均为试音经典,欣赏度也较高,不可错过。老鹰乐队的《加洲旅馆》测试系统低音和定位的
3 \0 [4 M/ v& M& t# E: {上好选择,试听后感觉定位效果良好,但是在低音频段感觉力度略显不足;在表现京剧《红灯记》选段中的高亢唱
: c# X8 d4 r. \5 g# n9 O. v+ c腔时没有明显的失真;蔡琴的嗓音所处的频率段往往是大部分音箱最弱的地方,一旦存在设计上的缺陷,蔡琴的嗓
) Y. q( U" q2 J( i5 `$ u4 u; X音就表现得很单薄,在这款机子上试听了蔡琴的两首歌都表现良好,特别是对于人声的还原能力上非常不错,磁性) _" @; Y6 g/ T/ v+ n. [" h# z
的滋味十足。接着又试听了几首交响乐以及鼓、吉他和古筝的独奏,感觉对乐器的表现能力也不错。
* @) r- }) }6 g7 O% v- |" P% L! V- e2 t) K
金耳朵Ⅱ. 华丽惊艳 效果完美的鉴赏极品 极品试音系列天碟,实为发烧友不可或缺的珍藏,整套曲目包括多种音
& U2 O# a' r/ d' L乐风格和音乐表现形式,对于音频设备的播放以及定位和人声还原能力都是一个很好的考验。其中的曲目均为朋友. Q7 p/ w7 N# q6 L- C" r
们熟悉的试音经典,欣赏度也较高,不可错过。
0 \/ F+ _% X4 f: |0 J
' g; e6 U- b  M: X! x. ~7 p金耳朵Ⅲ. 华丽惊艳 效果完美的鉴赏极品 专辑与流传的惠威试音碟曲目极其相似,未明具体原因.不可否认的是,. k9 e" v* a0 o4 b- v5 l/ v
其中曲目均为试音经典,欣赏度也较高,不可错过.整套曲目包括多种音乐风格和音乐表现形式,对于音频设备的低& f$ u. u% j& b2 J. m
、中、高频声音的播放以及定位和人声还原能力都是一个很好的考验。经试听觉得随机耳机音质一般,因此使用借5 G6 B" }7 F; J" ]
来的监听耳机进行试听。/ K8 W3 L; n9 M6 B$ d
; m- G6 R1 @8 }
金耳朵Ⅳ. 源自心灵深处的倾诉,诠释属于梦的境界,音色淳厚优美,典雅华丽而委婉,是一张效果完美的奖赏极
) I$ _6 A+ {$ @品。相信本碟会成为Hi-Fi的最爱!
) @0 m$ C/ s" M. D* w# }
5 O4 u% l3 y. A4 e金耳朵Ⅵ Ⅶ. 享誉业界的HIFI音效天碟 务求征服你最挑剔的耳朵 中国顶尖发烧唱片制作团体 为烧盘玩家严格挑$ L$ V, o% y' K, O8 c& N& W3 t4 O
选国内发烧界16首最完美效果的发烧靓声 让你感怀征服心灵的惊赞触动! 面对一双最挑剔的耳朵,以专注,坚持. `8 N' d  }# j6 ?
,和追求完美的精神,成就录音品质更完美的发烧天碟,一场真正考验高级发烧音响的全方位测试革命,从《金耳
4 c  m/ z5 @0 K0 b朵》开始……
8 n6 w0 v0 W4 A0 h3 C. J
$ G+ m# y1 f8 N+ ?! D3 g. m专辑曲目:
* j/ F: l: P7 c5 O9 n5 [CD1 金耳朵Ⅰ
" h4 N) x' U$ T, m01.渡口
7 O3 J9 P2 U* D& L# K9 }* S02.偏偏喜欢你
4 S: }2 H" U+ p/ @. w03.葬心
5 S: h4 e8 b. a8 v; i, p04.黄河的水干了 - C8 _6 s" ^% ]; a" v/ p4 o
05.达板城的姑娘 / |2 Z9 z: l0 x9 t
06.红灯记 + i' k) `* ~- l7 r, w, i" d
07.Shania Fuain
+ h$ w$ {! ]  W1 t8 z- Q% y2 b08.加州旅馆
4 v+ H& X7 s6 r) g+ u  h09.One I Love ( f) f( r1 Y0 @4 b5 o; ?
10.鼓诗 7 H4 W2 K3 j" @. S& h
11.梁祝(小提琴)
$ e" \0 K9 |# w; `- O: H12.高山流水(古筝) " r: n. f2 \  N+ }/ j9 ~( A5 |9 a
13.古琴对锁呐 - ?. M: }2 k4 U2 B4 Z
14.琵琶对萨克斯
+ n" i- X" y; `) [5 c  J+ I15.Denon Hi-Fi(管弦乐) : F& U3 q2 v" P: W
16.经典交响曲-发烧 . o) D. R2 e. }" ]9 J  A
17.波罗吉它
; h+ {, c5 x( q4 I- l. k" U) R# m, E18.低音提琴 ) r: G: {. `, P9 ^" z
19.穆特小提琴1独奏 ) `: ?- o( L$ {- h/ q8 p
20.穆特小提琴4独秦 ' J# {- m0 n, a. Q' j
21.雪花飞扬
# C' o! T  y6 a! \% k! C9 UCD2 金耳朵Ⅱ
! A5 `0 E; u$ h4 R/ S9 N0 ~01.恰似你的温柔
7 q8 w1 x8 q" w/ j02.伤痕 - O" M/ @8 j8 i7 I. P
03.送别 ( }! K4 I6 p$ t4 T/ }: q* @
04.月亮代表我的心 0 c+ D' g, B1 ~7 d& o( a2 c8 F
05.哭砂
  u, a+ ]; ?4 q8 e/ f06.天堂
0 {! k2 k; w$ S+ b07.步步高(古筝)
' `7 T! c7 g/ m08.LET IT FLOW " h1 ~' `% K/ [0 f" D7 H
09.THE POLICE
* X, \! k& l  N: B3 P9 `10.柏林恋人
" u  @8 Y2 \* {11.四季之歌   J/ V- O: h* o! N
12.屋顶上的提琴手 : g, S  C, c7 ~5 g: H( G! W- |
13.布兰诗歌 2 c" O% C6 V  i" N* m. F' p
14.欢乐颂
0 b* t+ k: c+ d: Y# T2 C
# D% ~8 a5 S6 E7 a" `- RCD3 金耳朵Ⅲ
9 T/ t6 G. J. B* c; ?" t& B01. 南海姑娘 ) T9 h- L& {  L+ k# L* \9 ?7 b
02. 风的季节 & J4 c& M* v1 J% C6 O5 C
03. 知音(琵琶) - b: @, p( I) r
04. 高山流水(古筝) 8 ]; ^( K1 P, j8 Q7 l3 u. a( ^
05. 午夜梦曲(电吉它) ! \1 \5 u3 T$ o) Q6 n
06. 如果云知道 6 e$ z; N2 `9 \& E* K
07. 无奈 3 [3 Z  |7 Q/ Y9 j* w, L' @9 E/ }
08. 映山红 6 ~% {) L# ?- v9 p4 p
09. 牧人
& s: v7 D. W; u, J10. 一意孤行
+ q! w- X# F+ E4 W4 ^, h6 w11. 濑柳小镇
* t. M7 h) L# D- h, U7 l12. 出塞曲
$ S0 P; N4 q# Q9 X/ Z13. 让我们荡起双桨
' s: `: j* ^9 r6 u+ a9 c: O14. 两千年等一次(迪斯科) # X' a7 l! i) O* E: \; A# F& `
15. 回家(萨克斯风)
, M) @0 O( y& H9 i, p; p7 E
4 `1 D, [6 J% S6 j- x" o1 bCD4 金耳朵Ⅳ5 U0 M$ h* }+ A
01. 天空
# M" H' E8 _' h2 P2 A& r1 c) z03. 梅花三弄(古筝)
7 q. Z1 X. p! P04. 酒のょぅに赤ぃ心 & d9 L6 m7 B7 q- d6 ^
05. 这样爱你对不对
% C) `% S/ C& x  k( i' _9 A06. 樱桃树下(小号)
. j1 O: f, n+ w$ `! F9 |, |07. 味道
' c. j. _5 @* H( H  M  P08. 舍不得把眼睛睁开
. }0 M, Z2 H$ J4 A09. 苏三起解 8 \; |  A, c4 ?$ d4 W
10. 爱的代价
1 }6 q/ J4 |/ a, C8 z. X11. 小提琴奏鸣曲
% X7 B$ ]; _# {12. 解脱
3 ?" r8 ^4 q) d( ?3 ?; N13. 紫竹调(琵琶)
) F* }9 N9 q( S$ x14. Turn Me On 7 s4 U$ w* G. E$ a8 c9 V: B. X
15. 最爱我的人伤我最深- U; A0 U$ y( v( |8 N. {6 c- ]

; }" S% H1 z. `5 \9 P  GCD5 金耳朵Ⅵ. L" I+ H$ s) Z5 a& K4 j
01.说,你爱我
# S/ H. |7 D& [+ F( X; r0 t) d02.恨情歌
: i* a- }( R2 T* v; i03.一双旧皮鞋
) b# J4 B. o) @' B04.You Are Not Alone
0 t( o6 p9 Q; l, M" p6 U% o05.大漠孤烟
, }) E8 \" f8 z+ f9 a06.听说爱情回来过& f& u$ z! u/ @/ g9 k
07.红叶舞秋山
5 [/ s- ]' w( K08.你抽的烟
" j7 N. x' `; {2 C09.Real Music
9 [/ r7 Q2 s8 M! z2 H! T& N10.为爱痴狂
3 {3 g, O3 Z+ f$ r# b1 _! k11.戒情人
5 M! A% N% ]6 D" u! g9 X12.有没有这种说法+ y7 U7 H% y! W  }0 Q4 ]8 s
13.男人·海洋% C* N7 y7 Q) }9 d9 L4 k& K
14.领悟
4 L3 O* A; o8 r# ?0 P: Y15.Because You Loved Me$ ?9 _' \$ ^$ x# u) T3 M6 I1 L
16.那种心跳的感觉
, l2 f! C3 _. G9 y* q& T8 b3 f1 {( O5 s% \/ @+ O
CD6金耳朵Ⅶ8 b5 z7 H  R+ D) f( y9 }5 O$ [
1.九月的高跟鞋(56自动试听曲)# _& F4 E7 S$ Q3 J, {2 q+ t1 l
02.最后一班渡轮) w* o; t+ \3 N2 l1 ]) H
03.我是不是你最疼爱的人& R* Z" W$ n) w# f
04.望乡
( B- e" ^8 E/ F- K5 L, v0 u05.太委屈
. w/ Z( [8 s& L06.Heal The World
% q5 @% W2 Q+ |- M" H* ~: I4 H07.喜洋洋: ^& w3 v  a2 X+ `
08.漂洋过海来看你0 U" s; I, {- `
09.值得" Q4 }3 r) ^: v7 e9 d
10.为爱犯了罪
1 g8 Z2 |- c- o9 ]2 P3 d11.敢爱敢做! h. X# B8 d1 K
12.Paradiesvogel
- V% g! k( U* F5 b! ?13.城里的月光
1 S) A# a6 {7 F, U14.浪人情歌$ Y  D* ^* [% l6 S
15.一笑而过" T9 U) W3 {: h9 H% g$ I" _
16.One Sweet Day
0 Q: B" U- I6 A, D
" X! q' M" x5 }0 W/ ^6 D! I" m3 [) Q" w  o$ _) s

8 F2 h8 D6 a& H! [# H% P* V下载链接:
( R. }, e4 m1 }
2 ~2 w, m* U8 P; H/ a0 I

# o- C0 a- G; f5 |% t0 }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

% r: c5 C0 z$ w; N1 u. K7 \' [! u* C! Z7 M6 H) x9 p8 C

3 B2 u; z- S: K& q
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
这些歌曲怎么下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

27

积分

1.0T

Rank: 1

积分
27
发表于 2018-6-11 07:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

68

积分

1.3T

Rank: 2

积分
68
发表于 2018-6-11 14:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

18

积分

1.0T

Rank: 1

积分
18
发表于 2018-6-11 17:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
怎么下载??
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

4

主题

33

帖子

254

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
254
发表于 2018-6-11 19:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
稀有资源,值得珍藏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

40

积分

1.0T

Rank: 1

积分
40
发表于 2018-6-12 00:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给车友会的朋友,提供的好歌
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2018-6-12 13:54:05 | 显示全部楼层
好的!!!!!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

45

积分

1.0T

Rank: 1

积分
45
发表于 2018-6-12 22:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享正在找这种东西,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

50

积分

1.3T

Rank: 2

积分
50
发表于 2018-6-13 20:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条