WEY车友会

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫码登录更安全

[无损音频] 发烧试音碟 金耳朵ⅠⅡⅢⅣ Ⅵ Ⅶ 6CD合集

[复制链接]

参加活动:1

组织活动:5

168

主题

1430

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13087
发表于 2018-6-10 22:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
( o' T  ]$ e, \* A3 n5 [
. [% t; [; o# ~
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅰ]1.jpg
+ ?3 f$ ?7 S7 o4 e+ f
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅰ]2.jpg
  m5 W8 A8 W. V5 `
发烧试音碟.-.[金耳朵.Ⅱ].jpg
; K0 M. Y' Y. S) q
发烧试音碟.-.[金耳朵.Ⅲ].jpg

( q: W% n" x1 ]5 N9 k8 ]1 O0 z8 P
发烧试音碟.-.[金耳朵.Ⅳ].jpg

! i  u) m- n- x# |' s3 ^
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅵ].jpg

2 l2 c$ e- N. x. W, |7 a
发烧试音碟.-.[金耳朵Ⅶ].jpg
1 v! G5 l2 i/ C/ C1 f# v5 u8 O9 i2 g
大小 2.1G

5 r7 H. X# e  f: ^) u
, L( j' Z( u9 I/ A( R; L) z

1 Q. Z$ ?; f. R% ^7 Y专辑名称: 发烧试音碟 金耳朵ⅠⅡⅢⅣ Ⅵ Ⅶ 6CD合集

6 @' h# f5 y$ a专辑歌手: 群星
$ q- E' b! R% Q4 }  v) K发行时间: 1995年(Ⅰ),2005年(ⅡⅢⅣ),2010年9月(Ⅵ Ⅶ), j' `! p3 I! L) f
唱片公司: 锋宇音乐创作有限公司 / ^1 ?+ Z( l0 B
出版发行: 山东文化音像出版社出版发行
' T  n0 p9 I( M4 k资源格式: APE+CUE
% x; x; P6 f- @% @  v! J% H地 区: 大陆
7 o9 t8 Q2 t9 ~( D: f$ U. C语 言: 普通话 英语
/ D3 S& h5 \* \  |3 P专辑简介:2 `1 d3 q& l. L, M' z8 e* j+ G- F5 L
金耳朵Ⅰ. 此张专辑曲目均为试音经典,欣赏度也较高,不可错过。老鹰乐队的《加洲旅馆》测试系统低音和定位的
8 ]( ?% G2 E, ~6 p' [上好选择,试听后感觉定位效果良好,但是在低音频段感觉力度略显不足;在表现京剧《红灯记》选段中的高亢唱+ q. E2 v+ J( |7 L8 j, A
腔时没有明显的失真;蔡琴的嗓音所处的频率段往往是大部分音箱最弱的地方,一旦存在设计上的缺陷,蔡琴的嗓* V" ~9 m# ], n# k
音就表现得很单薄,在这款机子上试听了蔡琴的两首歌都表现良好,特别是对于人声的还原能力上非常不错,磁性' ]9 q2 g( s" ^% R: A- s4 m
的滋味十足。接着又试听了几首交响乐以及鼓、吉他和古筝的独奏,感觉对乐器的表现能力也不错。
5 U7 M2 g8 r& ^2 v5 u5 u( j* ^& q. h4 _% T, u7 I
金耳朵Ⅱ. 华丽惊艳 效果完美的鉴赏极品 极品试音系列天碟,实为发烧友不可或缺的珍藏,整套曲目包括多种音9 _5 B& c5 }) |0 z- Z  y
乐风格和音乐表现形式,对于音频设备的播放以及定位和人声还原能力都是一个很好的考验。其中的曲目均为朋友3 }8 M8 u/ d4 [! ?# J
们熟悉的试音经典,欣赏度也较高,不可错过。
7 e7 a: w* c3 a) R5 _( k4 C$ N: ~1 H& P- l
金耳朵Ⅲ. 华丽惊艳 效果完美的鉴赏极品 专辑与流传的惠威试音碟曲目极其相似,未明具体原因.不可否认的是,
3 @. \) A: x8 c% ?+ `其中曲目均为试音经典,欣赏度也较高,不可错过.整套曲目包括多种音乐风格和音乐表现形式,对于音频设备的低& z. v  C; A3 m
、中、高频声音的播放以及定位和人声还原能力都是一个很好的考验。经试听觉得随机耳机音质一般,因此使用借% j. G% H! [& d& z) f
来的监听耳机进行试听。5 G) z+ Y# V+ A4 \1 S# Z; N
; }3 i; V, l1 I4 O6 U, P
金耳朵Ⅳ. 源自心灵深处的倾诉,诠释属于梦的境界,音色淳厚优美,典雅华丽而委婉,是一张效果完美的奖赏极( u/ U; Z3 s' d/ y8 }, m
品。相信本碟会成为Hi-Fi的最爱!
" R6 T7 ^8 G9 o- m
+ R8 \! k' J+ Y金耳朵Ⅵ Ⅶ. 享誉业界的HIFI音效天碟 务求征服你最挑剔的耳朵 中国顶尖发烧唱片制作团体 为烧盘玩家严格挑
. X" Q: H6 j& J1 Y0 J+ N选国内发烧界16首最完美效果的发烧靓声 让你感怀征服心灵的惊赞触动! 面对一双最挑剔的耳朵,以专注,坚持
/ m* n; c$ X  u* T6 ]5 N/ P,和追求完美的精神,成就录音品质更完美的发烧天碟,一场真正考验高级发烧音响的全方位测试革命,从《金耳3 E7 B$ O+ R* c( N9 ]! j* W4 f) e9 d4 _
朵》开始……
. Q2 C' R" z* i) h5 V
+ O9 W0 t& o* g/ l专辑曲目:
8 q- Y) F, j9 k8 S" x# X: h& ?CD1 金耳朵Ⅰ6 M" o! W; X; Q; o1 V& Z: Z
01.渡口 1 A& l  R& F) D9 ?
02.偏偏喜欢你 , G! _, H& u  [# T# s- P
03.葬心
% n1 y0 M, R* x2 Q04.黄河的水干了
* v2 G; L( B; W. k05.达板城的姑娘 9 E- m  |0 K! P4 Z: C
06.红灯记
: d; C( }, z$ ^# R07.Shania Fuain 5 t; i0 }+ d. v4 ?1 o! X
08.加州旅馆
2 h5 x1 N: q0 d7 z- S) v2 @09.One I Love
( B0 ~- \. `& s9 M10.鼓诗
  i; F2 e2 i$ V9 O7 k# Y( u; i& U6 a11.梁祝(小提琴) # n; f0 d7 I" m7 |" M4 \$ u& g/ L
12.高山流水(古筝)
7 u: W2 @; x. @8 M  o8 P13.古琴对锁呐 . M# w4 f4 i  k& _9 k2 c6 ]( _2 q
14.琵琶对萨克斯
4 c& l5 D- B6 L1 c8 ~+ T3 }/ ^& m15.Denon Hi-Fi(管弦乐) 5 B8 H, x  V4 L9 |
16.经典交响曲-发烧 7 F* c, B) y& u% `. N0 G
17.波罗吉它 5 Y% H) n% O) V9 _3 T3 b- `# x
18.低音提琴
; T  t% o: b8 E7 V& q/ p4 f* p- D19.穆特小提琴1独奏
' ^1 o$ ~* ?' q- c; g/ O20.穆特小提琴4独秦
1 L( l! I* K$ y: P4 c9 V  t% N# T  B21.雪花飞扬
6 J3 K, H% B0 @7 a' Q- kCD2 金耳朵Ⅱ) q5 y' n; S! |; [7 p
01.恰似你的温柔
$ P% A5 t" i, O02.伤痕
7 a( ?& I$ k- E5 O) s5 g03.送别 1 S) m) [* m2 E* L2 X% H
04.月亮代表我的心
. y- D9 F+ h$ i6 H3 A- J05.哭砂 9 c7 A( B, S7 {, L; n& `) F$ F
06.天堂
' N/ P( ]; E  B* E07.步步高(古筝)
- e1 U( B2 X4 L4 A08.LET IT FLOW
& V8 T9 s7 O, q09.THE POLICE - {* g( x; @) b$ ^, _, Z0 @
10.柏林恋人
' m) F  V, P' |: {" ^11.四季之歌
  X1 \& s2 C+ y! w  b4 B12.屋顶上的提琴手
3 a6 P5 N  }7 r0 Z/ t/ G/ N13.布兰诗歌
- F$ B( ^7 d2 F, }14.欢乐颂
$ n: j3 e/ g0 N) ]7 A3 y! Z0 Q' D9 g/ _' s& m# {7 x7 B
CD3 金耳朵Ⅲ
2 I' O1 h' P- a01. 南海姑娘
  a' y0 W0 G& K5 F  b02. 风的季节 4 u' r. I" ^; i2 ]
03. 知音(琵琶) 6 z" O3 ~& }! h. @8 c* [, c* |$ _5 j
04. 高山流水(古筝)
* N! i9 q# w1 U$ n6 S' W05. 午夜梦曲(电吉它)
1 P. l0 x3 u" v: Y06. 如果云知道
8 Q6 J7 a4 ~9 K1 i07. 无奈
) C4 _, r$ B# t2 K' K, Y7 c/ \08. 映山红
7 E: F) u4 p8 p) N0 a: i09. 牧人
* @6 i2 f8 S- d8 J" e1 v10. 一意孤行 8 j* k6 ^3 W# ^
11. 濑柳小镇 4 K- K8 ]9 q  {) r
12. 出塞曲 ' h1 t# Z, C* A' \; O6 ~
13. 让我们荡起双桨 0 G5 ~, r. t/ E$ E
14. 两千年等一次(迪斯科) 5 ]0 d5 ~9 V% O1 E% e
15. 回家(萨克斯风)  k% E& p* l2 C7 v6 k
9 m7 }) X) U! ?- T: c" J% m
CD4 金耳朵Ⅳ- h7 B* P5 h' m
01. 天空 1 S/ _! E- i! ]7 n. [  B
03. 梅花三弄(古筝)
, H& j8 Y* ~3 v% f( y2 B9 m" I2 t04. 酒のょぅに赤ぃ心 & |  C* u4 b, K# n( q2 B2 \
05. 这样爱你对不对
9 c) m, o5 @, B2 m7 v06. 樱桃树下(小号)
% M( {2 K; p- T8 [; q07. 味道
$ `; B  R( u; w3 u9 i( o$ o" i& c: z, ]! Y08. 舍不得把眼睛睁开 : |# C4 w) n5 }# G
09. 苏三起解
1 M% ^( O( Y  i  z' d' U10. 爱的代价 & C* M( c3 Y" j, Z6 }6 q, U
11. 小提琴奏鸣曲
6 H7 K: v  n) G12. 解脱
% @+ n3 z5 Y6 U: L13. 紫竹调(琵琶)
' x/ ]3 d& o7 y" w+ f14. Turn Me On
/ Z# J+ d0 R7 G- H" d( E15. 最爱我的人伤我最深
/ X, [3 I) F$ ^7 R- N* W
! ]6 Z* Y& l  z. xCD5 金耳朵Ⅵ
' `: Z9 n. U( k7 ]! }01.说,你爱我8 \. i1 r' B! L; l& {) j! v, f
02.恨情歌
( P+ R! L% P) M03.一双旧皮鞋
7 k: z( k0 G% t# I, Z9 h1 h04.You Are Not Alone* ~/ ?- U. U0 G  X7 u/ T
05.大漠孤烟, W. j3 |2 b$ H. ~; n
06.听说爱情回来过. t* E8 c& W5 Q3 H. ]1 t4 `; Y
07.红叶舞秋山3 u+ Z5 u) d4 C/ C% {" z( @
08.你抽的烟
; }% @1 l5 X/ p: v* p8 C# I3 r3 y9 B09.Real Music# C8 c/ k+ M- @) e2 `9 O
10.为爱痴狂1 l! _* M& R! ]9 e
11.戒情人
: _$ T9 \- ~# m* |/ c12.有没有这种说法
( X' L4 q7 y* l* r: y  r2 u13.男人·海洋2 V+ p2 Q* W) ^5 \: `- @, f# I& d/ b
14.领悟
! d. ]2 q% i( @% i2 N15.Because You Loved Me4 Y! U/ |+ V, g& G2 i, F1 `- `
16.那种心跳的感觉
1 I% Y- Q1 m& N5 ?6 ^+ j& O: f7 I6 X. u" R
CD6金耳朵Ⅶ! w3 G- d. A* A
1.九月的高跟鞋(56自动试听曲)
- ^/ ]. L& w0 d" u5 a  Z$ D6 C  E02.最后一班渡轮
. I2 |8 u$ T8 u+ n( E03.我是不是你最疼爱的人
6 R, ?- z1 R& N, t- S04.望乡$ v. O& z: ?6 l" a. c+ p
05.太委屈
) y; D# K  C7 Y$ ^4 n06.Heal The World
$ K2 A9 [7 p' Q0 @3 D1 J- p07.喜洋洋
1 |" c9 O) q: P08.漂洋过海来看你
7 S5 [% H7 E6 p+ h# M  J3 M09.值得
# u6 G' k8 D) S( p7 X6 {10.为爱犯了罪
8 `+ ~5 L% |. F: X11.敢爱敢做0 C* G1 S+ E9 T' P9 V+ e
12.Paradiesvogel1 h3 @( R6 @8 }! f
13.城里的月光
$ A9 H0 Y0 |2 o' ?8 `/ {( _8 N14.浪人情歌$ R# G; R4 f; E# S( @, A
15.一笑而过
1 x3 E) p# X% D, `, Q% j16.One Sweet Day' y. a. s: N. g* x
. X7 ~7 W6 A% Z; t) `
/ Z' h5 W' w# o; t7 b

) b/ k. ^6 @( r2 E下载链接:
; N7 d0 _9 ?3 m9 b4 L/ z2 E
  y0 w; ^1 ?9 m6 T& _

$ H& h" @/ q' A! e1 `$ [& e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, u& C$ ~( Y$ t6 _9 z4 f9 j) g8 K& K
5 N. U4 y8 M3 j9 P* T3 Z6 H# s+ ]
1 \3 |4 Q8 m0 p
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

2

帖子

8

积分

1.0T

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-6-10 23:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
这些歌曲怎么下载
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

1

帖子

33

积分

1.0T

Rank: 1

积分
33
发表于 2018-6-11 07:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

6

帖子

70

积分

1.3T

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-11 14:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

18

积分

1.0T

Rank: 1

积分
18
发表于 2018-6-11 17:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
怎么下载??
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

5

主题

34

帖子

289

积分

1.5T

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2018-6-11 19:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
稀有资源,值得珍藏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

1

主题

3

帖子

42

积分

1.0T

Rank: 1

积分
42
发表于 2018-6-12 00:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!你给车友会的朋友,提供的好歌
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

14

积分

1.0T

Rank: 1

积分
14
发表于 2018-6-12 13:54:05 | 显示全部楼层
好的!!!!!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

9

帖子

49

积分

1.0T

Rank: 1

积分
49
发表于 2018-6-12 22:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享正在找这种东西,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

0

主题

3

帖子

60

积分

1.3T

Rank: 2

积分
60
发表于 2018-6-13 20:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则